Otepää Vallavalitsus
Tel. 766 4800; 515 7139
Lipuväljak 13, Otepää 67405
Avatud:
E - N 8.00-17.00
LÕUNA 12.00 -12.30
Reedel 8.00-14.00 
ILMA LÕUNATA
 
Arvelduskontod:
SEB Pank   EE351010202008200001
Swedbank  EE192200221016248664
Registrikood: 75001566
 

 

TEENUSKESKUSTE LAHTIOLEKUAJAD

Vallavalitsuse struktuur

Vallavalitsuse liikmed

Teenistujate kontaktandmed

 
Amet Nimi Kontakt Vastuvõtuajad Puhkus
Vallavanem Jaanus Barkala
Tel. 766 4801; 503 6109
Otepää vallavalitsus

II korrus

Vastuvõtt etteregistreerimisel

08.08.-13.08.2022
 

Vallavalitsuse palgaline liige -abivallavanem

Koordineerib ettevõtlus- ja arendusteenistuse, ehitus- ja planeerimisteenistuse ja majandusteenistuse tööd. 

Raivo Kalda Tel. 766 4806; 503 8599
E-post: Raivo.Kalda@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus
II korrus kabinet 224

Vastuvõtt etteregistreerimisel

02.09.-16.09.2022 31.10.-11.11.2022
 
 
 
 
 

 

Vallavanema otsealluvus

 
 
Amet Nimi Kontakt Vastuvõtuajad Puhkus
Haridusnõunik Janika Laur

Tel.766 4807;
523 9139
E-post:
Janika.Laur@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus II korrus kabinet 213
Vastuvõtt: etteregistreerimisel

08.08.-18.08.2022
Kultuurinõunik
(0,7)
Valdur Sepp Tel. 5303 3036
E-post: Valdur.Sepp@otepaa.ee
Otepää vallavalitsus
II korrus kabinet 201
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
22.08.-31.08.2022
10.10.-13.10.2022
Spordinõunik
 
Ago Arro Tel. 523 5762
E-post: Ago.Arro@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus 
II korrus kabinet 205
E, T, R (üle ühe reede)

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

01.08.-14.08.2022
19.09.-25.09.2022

 

Ettevõtlus- ja arendusteenistus

Amet Nimi Kontakt Vastuvõtuajad Puhkus
Juhataja
 
Riina Savisaar Tel. 5647 4875
E-post: Riina.Savisaar@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus
II korrus kabinet 223

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

15.08.-30.08.2022
Turunduse ja mainekujunduse spetsialist
(Ametikoht täitmata)
       
Turismiarenduse peaspetsialist
(Töökoht täitmata)
       
Turismiarenduse spetsialist
(Töökoht täitmata)
       
Projektispetsialist
(0,7)
Lea Ruuven Tel. 527 7997
E-post: Lea.Ruuven@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus
II korrus kabinet 202

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

08.08.-22.08.2022
10.10.-16.10.2022
Hankespetsialist Urbe Kallais Tel. 5358 3341
E-post: Urbe.Kallais@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus
II korrus kabinet 202

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

 

 

Ehitus- ja planeerimisteenistus

Amet Nimi Kontakt Vastuvõtuajad Puhkus
Ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Kalev Kepp Tel. 766 4821; 5886 7790
E-post: Kalev.Kepp@otepaa.ee
Otepää vallavalitsus 
II korrus kabinet 220
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
08.08.-19.08.2022
01.10.-02.10.2022
 
 
Ehitusspetsialist Vello Vou Tel. 766 4822
E-post: Vello.Vou@otepaa.ee
Otepää vallavalitsus
II korrus kabinet 221
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
 
 
25.07-05.08.2022
22.08-30.08.2022
 
 
Planeerimisspetsialist  Neeme Kaurov Tel. 766 4820
E-post: Neeme.Kaurov@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus
II korrus kabinet 212
Vastuvõtt: etteregistreerimisel

15.08-19.08.2022 
 
Planeerimisspetsialist
(Ametikoht täitmata)
       

 

Finantsteenistus

 

Amet Nimi Kontakt Vastuvõtuajad Puhkus

Finantsteenistuse 
juhataja

 

Kadri Vaks

Tel. 766 4815; 5303 3033

E-post: 
Kadri.Vaks@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus II korrus kabinet 219 
Vastuvõtt: etteregistreerimisel

29.08.-04.09.2022

Raamatupidaja

Sale Kiuru

Tel. 766 4817
E-post: Sale.Kiuru@otepaa.ee
Otepää vallavalitsus,
II korrus, kabinet 218 
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
 
08.08.-22.08.2022
Raamatupidaja

Laura Karavin  Ajutiselt töölt eemal, asendab Egle Davõdov

 

Tel.766 8044
E-post: Egle.Davodov@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus, 
II korrus, kabinet 218 
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
 
Raamatupidaja (0,5)
(Töökoht täitmata)
       

 

Kantselei

 

Amet Nimi Kontakt Vastuvõtuajad Puhkus
Vallasekretär 

Janno Sepp

Tel. 766 4802; 5303 3030
E-post: Janno.Sepp@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus
II korrus
kabinet 211 
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
 
21.11.-02.12.2022

Jurist
(0,8)

Andmekaitsespetsialist

Eveli Misnik

Tel. 766 9416

E-post: Eveli.Misnik@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus
II korrus
kabinet 206

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

 

08.08.-14.08.2022
 
 
Menetleja 
(0,5)
Jüri Haamer Tel. 5194 8996
E-post: Juri.Haamer@otepaa.ee
Otepää vallavalitsus
II korrus kabinet 212
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
 
Volikogu sekretär Kristi Mitt

Tel.766 4800; 515 7139

E-post: Kristi.Mitt@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus 
II korrus
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
15.08.-02.09.2022
Sekretär Kristina Reigo Tel. 766 4805; 515 7139
E-post: Kristina.Reigo@otepaa.ee
Otepää vallavalitsus 
II korrus
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
01.08.-14.08.2022
Kommunikatsioonijuht Monika Otrokova

Tel. 766 4811; 505 8970

E-post: Monika.Otrokova@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus
II korrus
kabinet 216
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
 
Otepää Teataja toimetaja (0,5) Arvo Saal Tel. 553 1235;
E-post: teataja@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus
II korrus

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

 

 

Majandusteenistus

Amet Nimi Kontakt Vastuvõtuajad Puhkus
Majandusteenistuse juhataja Teet Suits Tel. 766 4810; 502 2316
E-post: Teet.Suits@otepaa.ee
Otepää vallavalitsus
II korrus
kabinet 222
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
 
 
 
 
Teenuskeskuse juht
(0,5 Nõuni)
Kalev Lõhmus Tel.513 9071
E-post: Kalev.Lohmus@otepaa.ee
Nõuni teenuskeskus
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
 
28.11.-11.12.2022
 
 
Teenuskeskuse juht
(Puka ja Sangaste)
Lea Madissov

Tel. 766 8443; 518 7285
E-post: Lea.Madissov@otepaa.ee

Puka ja Sangaste teenuskeskus
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
08.08.-31.08.2022
05.09.-30.09.2022
03.10.-07.10.2022
19.12.-22.12.2022
Teenuskeskuse majandustöötaja
 
Kalev Mekk Tel. 516 4931
E-post: Kalev.Mekk@otepaa.ee

Puka teenuskeskus
 

03.10.-16.10.2022
Teenuskeskuse majandustöötaja
(Sangaste)
Vladimir Pikulov

Tel. 5301 6488

E-post: Vladimir.Pikulov@otepaa.ee 
 

Sangaste teenuskeskus
 
15.08.-26.08.2022
19.09.-30.09.2022
 
Majandustöötaja
(0,6)
Indrek Kapp E-post: Indrek.Kapp@otepaa.ee    
Sangaste kalmistuvaht Anneli Puksov Tel. 5398 8510
E-post: 
Anneli.Puksov@otepaa.ee
   
Ilmjärve kalmistuvaht Merike Naruski-Peterson Tel. 5333 2779
E-post: 
Merike.Naruski@otepaa.ee
   
Puka kalmistvaht Inger Zimmer Tel. 5648 5327
E-post: 
Inger.Zimmer@otepaa.ee
   
Puhastusteenistujad Elle Luhtaru, Liivia Lill    

 

*Kalmistuvaht Otepää linnas: Jaan Uibo 504 0424 (EELK Otepää Maarja koguduse kalmistuvaht)

Sotsiaalteenistus

 

Amet Nimi Kontakt Vastuvõtuajad Puhkus
Sotsiaalteenistuse juhataja  Kristin Leht Tel. 766 4825; 5303 3032
E-post: Kristin.Leht@otepaa.ee
Otepää vallavalitsus
I korrus 
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
 
 
Sotsiaaltöö vanemspetsialist Pille Sikk Tel. 766 8046; 524 7930
E-post: Pille.Sikk@otepaa.ee
Sangaste Teenuskeskus
T: 9.00 - 16.00
Puka Teenuskeskus
K: 9.00 - 16.00
 
15.08.-19.08.2022
12.09.-23.09.2022
14.11.-18.11.2022
 
Sotsiaaltööspetsialist
 
Marika Paris Tel. 524 6061
E-post: Marika.Paris@otepaa.ee

Sangaste ja Puka teenuskeskused
Vastuvõtt: etteregistreerimisel

01.08.-12.08.2022
Sotsiaaltööspetsialist Kersti Tamm Tel. 766 4827; 5199 4123
E-post: Kersti.Tamm@otepaa.ee 

Otepää vallavalitsus 
I korrus
Vastuvõtt: etteregistreerimisel


 
 
Lastekaitse vanemspetsialist 
 
Kristel Ilves.
Ajutiselt töölt eemal, asendab

Laura-Liis Õnneleid
Tel. 766 9419; 5341 9003
E-post: Laura-Liis.Onneleid@otepaa.ee

Puka ja Sangaste teenuskeskused
Vastuvõtt: etteregistreerimisel

15.08.-20.08.2022
14.12.-30.12.2022

 

Lastekaitsespetsialist 

 

Laura-Liis Õnneleid.
Ajutiselt töölt eemal.
Asendab Andra Rüütli

Tel.  512 5745
E-post: Andra.Ruutli@otepaa.ee 

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

 
Ennetustööspetsialist Marju Karavin Tel. 5336 5450
E-post: Marju.Karavin@otepaa.ee
Otepää vallavalitsus 
I korrus
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
01.08.-12.08.2022
Hooldustöötaja (0,5 kohta) Annika Rehemaa Tel. 5333 5185
E-post: Annika.Rehemaa@otepaa.ee
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
 
15.08.-29.08.2022
Hooldustöötaja (0,75 kohta) Pille Visnapuu

Tel. 5805 3779

E-post: Pille.Visnapuu@otepaa.ee

Vastuvõtt: etteregistreerimisel
19.09-02.10.2022
Hooldustöötaja  Eva Kongo

Tel. 5197 0053
E-post: Eva.Kongo@otepaa.ee

Vastuvõtt: etteregistreerimisel  
Hooldustöötaja Evelin Petter

Tel. 5308 3023
E-post: Evelin.Petter@otepaa.ee

Vastuvõtt: etteregistreerimisel 29.08.-02.09.2022
Hooldustöötaja
 
Fred Leopard

Tel. 5919 4510

E-post: Fred.Leopard@otepaa.ee

Vastuvõtt: etteregistreerimisel 01.08 -29.08.2022
Tugiisik Airin Hermann Tel. 5199 2717
E-post: Airin.Hermann@otepaa.ee
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
04.08.-19.08.2022 
27.12.-31.12.2022
Tugiisik Anniki Kreek Tel. 5919 9564
E-post: Anniki.Kreek@otepaa.ee
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
29.08.-11.09.2022
Tugiisik  Rita Pärnik

Tel. 5551 1780

E-post: Rita.Pärnik@otepaa.ee

Vastuvõtt: etteregistreerimisel  
Isiklik abistaja  Liivo Kalev, Mirje Lakovitš
Tegevusjuhendaja 
(Töökoht täitmata)
       
Hooldustöötaja
(Töökoht täitmata)
       

 

Sotsiaalkindlustusameti vastuvõtt toimub üks kord kuus, iga kuu esimesel esmaspäeval. Vasutvõtt toimub Otepää vallavalitsuse I korrusel kell 8.30 – 18.00

 

Hallatavad asutused


Asutus Juht Kontakt Puhkus
Otepää Gümnaasium
Maire Murumaa
Tel. 766 8241, 5918 2772
E-post: kool@nuustaku.edu.ee
08.08.-18.08.2022
27.10.-30.10.2022
Puka Kool Margot Keres Tel. 767 1960, 5373 9107
E-post: margot.keres@puka.edu.ee
24.10.-04.11.2022
Pühajärve Põhikool Miia Pallase
Tel. 766 8555; 507 6285
 
27.06.-22.08.2022
 
Keeni Põhikool Peeter Kangur Tel. 769 6225; 528 6547
E-post: direktor@keeni.edu.ee
 
Otepää Muusikakool Helen Kirsi
Tel. 765 5109; 5303 3037
27.06.-05.08.2022
22.08.-28.08.2022
19.12.-30.12.2022
Puka Kunstikool Miia Pallase 
(direktori asendaja)
Tel. 507 6285
E-post: miia@edu.pyhajarve.ee
 
Otepää Lasteaed Merike Tiimann Tel. 5303 3034
E-post: Merike.Tiimann@otepaa.ee
 
Otepää Raamatukogu  Kaido Mägi
Tel. 766 4824
NB! Vaata kõikide haruraamatukogude (Keeni, Sangaste, Pühajärve, Otepää, Kuigatsi, Puka, Nõuni) kontakte SIIT
18.07.-22.08.2022
Otepää Kultuurikeskused Jorma Riivald
 
NB! Vaata kultuurimajade (Otepää, Sangaste, Nõuni, Puka) kontakte SIIT
08.08.-14.08.2022
Otepää Avatud Noortekeskus

Kätlin Nukka

Tel. 5332 6699
E-post: Katlin.Nukka@otepaa.ee

NB! Vaata noortekeskuste (Puka, Keeni, Otepää) kontakte SIIT

 

 

Teised valla osalusega asutused

Asutus Juht Kontakt
SA Otepää Tervisekeskus Juhataja Andres Arike
Tel. 766 8560; 505 9216

Juhataja Anneli Kattai

Otepää TIK infokonsultant
Külliki Pikk
 

Tel. 528 0802
E-post: anneli.kattai@valgamaa.ee
 
Tel. 766 1200
AS Otepää Veevärk Juhataja Jüri Teder
Tel. 766 4890 ;  515 0615
SA Tehvandi spordikeskus Juhatuse liikmed:
Jaak Mae
Kristjan Karis
Tel. 766 9555
E-post: Jaak@tehvandi.ee
Tel. 766 9506
E-post: Kristjan@tehvandi.ee