Statistika

Rahvaarv: 6391 (01.01.2024)
Pindala: 520,21 km²
Koole: 5
Lasteaedu: 4
Külasid: 54
Huvikoole: 2