Alates 18.maist on avatud valla raamatukogud.
Otepää Vallavalitsuses on kaugtöö lõppenud. NB! Palume kõik kohtumised (ka sotsiaalteenistuses) eelnevalt kokku leppida! 
Loe edasi

18.05-16.06 Valga mnt 1a, 1c, 1d, 1e katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamuse saab esitada kirjalikult Otepää Vallavalitsuse aadressil Lipuväljak 13, Otepää, 67405 või e-posti aadressil vald@otepaa.ee  kuni
16. juuni 2020. a. Loe edasi
 
Otepää valla heakorrakonkurssi pikendati 15. juunini 2020. Loe edasi

Riigihange „Otepää Gümnaasiumi ja Pühajärve Põhikooli koolitoiduteenus 2020 – 2023", viitenumber 223241. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 04.06.2020 kell 11.00.
Loe edasi

Uudised ja teated

Otepää Lasteaed pakub tööd lasteaiaõpetajale

01.06.2020

Otepää Lasteaed pakub alalist tööd lasteaiaõpetajale. Tööle asumise aeg 17.august k.a. Kvalifikatsioonile vastavuse dokumentide koopiad ja CV saata e-mailile marju.ilistom@otepaa.ee hiljemalt 15. juuniks 2020. Täiendav info tel 5303 3034  Loe edasi »

 

 


NB! Usaldusväärse info saamiseks palume alati jälgida asutuste ametlikke infokanaleid!
www.valitsus.ee
www.terviseamet.ee
www.err.ee
Korduma kippuvad
küsimused:
www.kriis.ee
Koronaviiruse leviku kaart: loe SIIT

 

 

Statistika

Rahvaarv: 6481 (01.01.2020)
Pindala: 520,21 km²
Koole: 5
Lasteaedu: 4
Külasid: 54
Huvikoole: 2