Dokumendiregister

Otepää Vallavalitsuse dokumendiregistri avalikus vaates on võimalik tutvuda vallavalitsuse tegevuse käigus loodud või saadud dokumentidega.

Dokumendiregistri avaliku vaate kaudu tagatakse juurdepääs alates 1. jaanuarist 2009 vallavalitsuses registreeritud elektroonilistele dokumentidele, millele ei ole kehtestatud juurdepääsupiirangut. Juurdepääsupiiranguga dokumentide kohta on avalikustatud ainult registreerimisandmed.

Varasemate dokumentidega ning endise Puka Vallavalitsuse ja Sangaste Vallavalitsuse dokumentidega tutvumiseks või dokumendiregistri avalikus vaates olevate dokumentide sisu kohta täpsustavate küsimuste korral tuleb esitada teabenõue.

 

Lisainfo: 766 4804;  vald@otepaa.ee

 

Dokumendiregister

Dokumendiregistri kasutusjuhend