Otepää vald

 
Otepää Vallavalitsus
Tel. 766 4800; 515 7139
Lipuväljak 13, Otepää 67405
Avatud:
E - N 8.00-17.00
LÕUNA 12.00 -12.30
Reedel 8.00-14.00 
ILMA LÕUNATA
 
Arvelduskontod:
SEB Pank   EE351010202008200001
Swedbank  EE192200221016248664
Registrikood: 75001566
 

 

TEENUSKESKUSTE LAHTIOLEKUAJAD

Vallavalitsuse struktuur

Vallavalitsuse liikmed

Vastuvõtuaegadeks palume ette registreerida tel. 766 4800 või e-postil: vald@otepaa.ee

Vastavalt Otepää valla sisekorraeeskirjale lühendatakse tööaja kestust riigipühadele eelneval tööpäeval kahe tunni võrra, uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja esimesele jõulupühale eelneval tööpäeval nelja tunni võrra. Tööaja kestust lühendatakse reedesel päeval ka juhul, kui riigipüha langeb pühapäevale või esmaspäevale.

 

Otepää vallavalitsuse ülesandeks on korraldada Otepää vallas sotsiaalabi ja –teenuseid, vanurite hoolekannet, noorsootööd, elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, territoriaalplaneerimist, vallasisest ühistransporti ning valla teede ja tänavate korrashoidu. Samuti on Otepää vallavalitsuse ülesandeks korraldada koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide ja huvikoolide, raamatukogude, rahvamajade, muuseumide, spordibaaside, turva- ja hooldekodude, tervishoiuasutuste ning teiste kohalike asutuste ülalpidamine.

Volikogu võtab vastu määrusi ja otsuseid. Määrused sisaldavad üldkohustuslikke ettekirjutusi, otsuseid tehakse üksikküsimustes.

 

 

Nädal vallavalitsuses

Vallavalitsuse istungitel

Kuu vallavolikogus

Järgmine vallavolikogu istung toimub 18.03.2021.

Loe lisa...