Hallatavad asutused

11.09.20

Asutus Juht Kontakt Puhkus
Otepää Gümnaasium
Maire Murumaa
Tel. 766 8241, 5918 2772
E-post: kool@nuustaku.edu.ee
21.10.-04.11.2020
Puka Kool Margot Keres Tel. 767 1960, 5373 9107
E-post: margot.keres@puka.edu.ee
20.10.-28.10.2020
Pühajärve Põhikool Miia Pallase
Tel. 766 8555; 507 6285
 
 
 
Keeni Põhikool Direktor Kalmer Sarv Tel. 769 6225;
E-post: direktor@keeni.edu.ee
 
Otepää Muusikakool Helen Kirsi
Tel. 765 5109; 5303 3037
22.12.-31.12.2020
Puka Kunstikool Esti Kittus Tel.767 1966; 5662 9357
E-post: Esti.Kittus@otepaa.ee
 
Otepää Lasteaed Marju Ilistom
Tel. 765 5689;5303 3034
 
Otepää Raamatukogu  Kaido Mägi
Tel. 766 4824
NB! Vaata kõikide haruraamatukogude (Keeni, Sangaste, Pühajärve, Otepää, Kuigatsi, Puka, Nõuni) kontakte SIIT
 
Otepää Kultuurikeskused Jorma Riivald
Tel. 5845 4870
NB! Vaata kultuurimajade (Otepää, Sangaste, Nõuni, Puka) kontakte SIIT
 
Otepää Avatud Noortekeskus

Kätlin Nukka

Tel. 5332 6699
E-post: Katlin.Nukka@otepaa.ee

NB! Vaata noortekeskuste (Puka, Keeni, Otepää) kontakte SIIT

 

 

Toimetaja: MONIKA OTROKOVA