Teenistujate kontaktandmed

Otepää Vallavalitsus
 
Tel. 766 4800; 515 7139
E-post: vald@otepaa.ee
Lipuväljak 13, Otepää 67405
 
Avatud:
E. 8.00-18.00
T. K. ja N. 8.00-17.00
Reedel 8.00-15.30 
LÕUNA 12:00-13:00
Arvelduskontod:
SEB Pank   EE351010202008200001
Swedbank  EE192200221016248664
 
Registrikood: 75001566
   
Amet Nimi Kontakt Vastuvõtt Puhkus
Vallavanem  Kalev Laul
Tel. 766 4800;
524 0174
E-post: 
Vastuvõtt:
E: 13.00-15.00
etteregistreerimisel
20.03-26.03.2017
29.05-06.06.2017
03.07-16.07.2017
14.08-20.08.2017
Arendusnõunik
(0,2 kohta)
Aado Altmets
Tel. 519 64 801

Vastuvõtt:

etteregistreerimisel

26.06.-07.08.2017
Haridus- , kultuuri- ja spordinõunik Janika Laur

Tel.766 4807;
523 9139

E-post:
Janika.Laur@otepaa.ee

Vastuvõtt:
E: 9.00-12.00;
14.00-17.00

15.05.-22.05.2017
03.07.-27.07.2017
04.12.-21.12.2017
Kommunikatsioonijuht Monika Otrokova
Tel. 766 4811;
505 8970 
Vastuvõtt:
E: 9.00-12.00;  
14.00-17.00
03.07.-31.07.2017
14.08.-27.08.2017
23.10.-29.10.2017

 

Vallakantselei

 

Amet Nimi Kontakt Vastuvõtt Puhkus
Vallasekretär  Janno Sepp

Tel. 766 4802; 5303 3030
E-post:  Janno.Sepp@otepaa.ee

Raekoda, kabinet 211 
Vastuvõtuajad: E: 10.00-12.00 etteregistreerimisel. 

26.06.-30.07.2017

Sekretär KristinaReigo Tel. 766 4805
E-post: Kristina.Reigo@otepaa.ee
Raekoda, 2. korrus 
26.06.-09.07.2017
24.07.-31.07.2017
21.08.-28.08.2017
Sekretär Kristi Mitt

Tel.766 4800

E-post: Kristi.Mitt@otepaa.ee

Raekoda, 2. korrus
10.07.-23.07.2017
01.08.-18.08.2017
24.10.-27.10.2017

 

Finantsteenistus

 

Amet Nimi Kontakt Vastuvõtt Puhkus

Finantsteenistuse 
juhataja

 

Ülle Veeroja

Tel. 766 4815; 5303 3033

E-post: ulle.veeroja@otepaa.ee

Raekoda, kabinet 219  
Vastuvõtuajad: E: 14.00-17.30, N: 8.00-10.00

03.07.-20.07.2017
27.07.-08.08.2017
Raamatupidaja

Mari Mõttus

Tel. 766 4816
E-post: mari.mottus@otepaa.ee
Raekoda, kabinet 218  
Vastuvõtuajad: E: 9.00-12.00
27.03.-04.04.2017
22.05.-02.06.2017
04.09.-17.09.2017

Raamatupidaja

Sale Kiuru

Tel. 766 4817
E-post: sale.kiuru@otepaa.ee
Raekoda, kabinet 218  
Vastuvõtuajad: E: 9.00-12.00
10.07.-27.07.2017
14.08.-21.08.2017
16.10.-25.10.2017

 

Planeerimis- ja ehitusteenistus

Amet Nimi Kontakt Vastuvõtt Puhkus
Planeerimis- ja ehitusteenistuse juhataja Mairo Kangro  Tel. 766 4810; 5303 3035
E-post: mairo.kangro@otepaa.ee 
Raekoda kabinett 220
Vastuvõtuajad: E: 14.00-17.30 
17.07.-02.08.2017
14.08.-01.09.2017

Maa- ja ehitusspetsialist

Vello Vou Tel. 766 4822
E-post: vello.vou@otepaa.ee 

Raekoda, kabinet 221
Vastuvõtuajad: E: 9.00-12.00,

K: 14.00-16.00 

26.06.-30.07.2017

Planeerimisspetsialist

Enelin Alter Tel. 766 4820; 5307 1297
E-post: enelin.alter@otepaa.ee
Raekoda, kabinet 212 
Vastuvõtuajad: E: 9.00-12.00; 14.00-16.00
26.06.-14.07.2017
18.12.-31.12.2017

 

Kommunaalteenistus

Amet Nimi Kontakt Vastuvõtt Puhkus
Kommunaalteenistuse juhataja  Urmas Kuldmaa

Tel. 766 4821; 502 2316
E-post: Urmas.Kuldmaa@otepaa.ee 

Raekoda, kabinet 221

Vastuvõtuajad:

E: 9.00-12.00

10.04.-18.04.2017
03.07.-16.07.2017
28.08.-03.09.2017
 
 
 
Abiteenistuja  Raimo Peerna    
03.07.-30.07.2017
Puhastusteenistuja  Liivia Lill    
07.04.-13.04.2017
10.07.-16.07.2017
07.08.-20.08.2017
Puhastusteenistuja (0,5) Õie Saar     01.06.-30.06.2017
Kalmistuvaht (Ilmjärve kalmistu) Merike Naruski-Peterson     
20.02.-05.03.2017
28.08.-04.09.2017
23.10.-29.10.2017

 

Sotsiaalteenistus

 

Amet Nimi Kontakt Vastuvõtt Puhkus
Sotsiaalteenistuse juhataja  Angelika Armolik Tel. 766 4825; 5303 3032
E-post: Angelika.Armolik@otepaa.ee
Raekoda, kabinet 224
Vastuvõtuajad:
E: 9.00-12.00; 14.00-17.30,
K: 10.00-12.00
20.03.-24.03.2017
10.07.-30.07.2017
23.10.-27.10.2017
22.12.-29.12.2017
 
 
Lastekaitsespetsialist 
 
Kristin Leht Tel. 766 4826; 512 5745
E-post: Kristin.Leht@otepaa.ee

Raekoda, kabinet 223
Vastuvõtuajad:
E: 9.00-12.00; 14.00-17.30
K: 14.00-16.00

17.04.-23.04.2017
29.05-04.06.2017
21.08.-03.09.2017
19.10.-25.10.2017
11.12.-17.12.2017
 

Sotsiaaltööspetsialist

 

Kersti Tamm

Tel. 766 4827; 5199 4123
E-post: Kersti.Tamm@otepaa.ee 

Raekoda kabinet 222
Vastuvõtuajad:
N 9.00-12.00;
14.00-16.00
 
30.05.-08.06.2017
19.06.-14.07.2017
 
 
Koduhooldustöötaja  Rita Pärnik Tel. 5333 5185
E-post: Rita.Parnik@otepaa.ee
 
 
10.07.-06.08.2017
Koduhooldustöötaja  Andra Rüütli

Tel. 5197 0053
E-post: Andra.Ruutli@otepaa.ee 

 
 
17.07.-14.08.2017
 
Erivajadustega inimeste tegevusjuhendaja

Linda Merekivi (töösuhe peatunud)

Leo Aas

Tel. 5199 3497
E-post: Leo.Aas@otepaa.ee
 
 
21.08.-25.09.2017
 
 
Tugiisik Annika Oja      
Tugiisik Eve Koser      

 

Hallatavad asutused


Asutus Juht Kontakt Puhkus
Otepää Gümnaasium Külle Viks
Tel. 766 8240; 5301 1550
27.03.-31.03.2017
03.07.-13.08.2017
16.10.-24.10.2017
Pühajärve Põhikool Miia Pallase
Tel. 766 8555; 507 6285
26.06.-13.08.2017
Otepää Muusikakool Tanel Soovares
Tel. 765 5109; 5303 3037
16.03.-24.03.2017
07.06.-31.07.2017
 
Otepää Lasteaed Marju Ilistom
Tel. 765 5689;5303 3034
26.06.-06.08.2017
Otepää Linnaraamatukogu  Kaido Mägi
Tel. 766 4824
 
01.08.-05.09.2017
Pühajärve Raamatukogu Ly Haaviste
tel. 766 8505
 
08.05.-11.05.2017
18.07.-15.08.2017
27.12.-28.12.2017
Otepää Kultuurikeskus Sirje Ginter
Tel. 765 5212; 509 7795
 
10.07.-23.07.2017
04.09.-13.09.2017
Otepää Avatud Noortekeskus Kätlin Meema
Tel. 5886 7270
24.04.-30.04.2017
26.06.-02.07.2017
10.07.-16.07.2017
24.07.-13.08.2017

 

Teised valla osalusega asutused

Asutus Juht Kontakt
SA Otepää Tervisekeskus Juhataja Andres Arike
Tel. 766 8560; 505 9216
Infokonsultandid
Külliki Pikk
Lea Ilp
Tel. 766 1200
AS Otepää Veevärk Juhataja Aado Altmets
Tel. 767 9410;  519 64 801
Otepää Teataja Toimetaja Arvo Saal E-post: teataja@otepaa.ee

 

Kalmistuvahid
Kalmistud Otepää linnas: Jaan Uibo 504 0424
Ilmjärve kalmistu: Urmas Kuldmaa 502 2316