Töötajate kontaktandmed

Otepää Vallavalitsus
 
Tel. 766 4800; 515 7139
E-post: vald@otepaa.ee
 
Avatud:
E. 8.00-18.00
T. K. ja N. 8.00-17.00
Reedel 8.00-15.30 
LÕUNA 12:00-13:00
Arvelduskontod:
SEB Pank   EE351010202008200001
 
Swedbank  EE192200221016248664
 
Registrikood: 75001566
   
Amet Nimi Kontakt Vastuvõtt Puhkus
Vallavanem  Kalev Laul
Tel. 766 4800;
524 0174
Vastuvõtt:
E: 13.00-15.00
etteregistreerimisel
 
Arendusnõunik Aado Altmets
Tel.766 4807;
503 9529

Vastuvõtt:

T: 9.00-12.00
etteregistreerimisel

 
Spordispetsialist Harald Laidre
Tel. 766 4806;
5886 5315
Vastuvõtt:
E: 9.00-12.00;  
14.00-17.30
 
Kommunikatsioonijuht Monika Otrokova
Tel. 766 4811;
505 8970 
Vastuvõtt:
E: 9.00-12.00;  
14.00-17.00
 

 

Vallakantselei

 

Amet Nimi Kontakt Vastuvõtt Puhkus
Vallasekretär  Janno Sepp

Tel. 766 4802; 5303 3030
E-post:  Janno.Sepp@otepaa.ee

Raekoda, kabinet 211 
Vastuvõtuajad: E: 10.00-12.00 etteregistreerimisel. 
 
Vallasekretäri abi  Kristina Reigo Tel. 766 4805
E-post: Kristina.Reigo@otepaa.ee
Raekoda, 2. korrus   
Volikogu sekretär  Kristi Mitt

Tel.766 4804

E-post: Kristi.Mitt@otepaa.ee

Raekoda, 2. korrus  

Sekretär

Kersti Tamm Tel. 766 4800
E-post: kersti.tamm@otepaa.ee

Raekoda, 2. korrus 

04.09.2015

07.09.-16.09.2015

 

Raamatupidamis- ja finantsteenistus

 

Amet Nimi Kontakt Vastuvõtt Puhkus

Raamatupidamis- ja finantsteenistuse juhataja

 

Ülle Veeroja

Tel. 766 4815; 5303 3033

E-post: ulle.veeroja@otepaa.ee

Raekoda, kabinet 219  
Vastuvõtuajad: E: 14.00-17.30, N: 8.00-10.00

 
Raamatupidaja

Mari Mõttus

Tel. 766 4816
E-post: mari.mottus@otepaa.ee
Raekoda, kabinet 218  
Vastuvõtuajad: E: 9.00-12.00
07.09.-20.09.2015

Raamatupidaja

Sale Kiuru

Tel. 766 4817
E-post: sale.kiuru@otepaa.ee
Raekoda, kabinet 218  
Vastuvõtuajad: E: 9.00-12.00
 

 

Planeerimis- ja ehitusteenistus

Amet Nimi Kontakt Vastuvõtt Puhkus
Planeerimis- ja ehitusteenistuse juhataja Mairo Kangro  Tel. 766 4810; 5303 3035
E-post: mairo.kangro@otepaa.ee 
Raekoda kabinett 213
Vastuvõtuajad: E: 14.00-17.30 
 

Maa- ja ehitusspetsialist

Vello Vou Tel. 766 4822
E-post: vello.vou@otepaa.ee 
Raekoda, kabinet 221
Vastuvõtuajad: E: 9.00-12.00, K: 14.00-16.00 
 

Planeerimisspetsialist

Merle Anton Tel. 766 4820
E-post: Merle.Anton@otepaa.ee 
Raekoda, kabinet 212 
Vastuvõtuajad: E: 9.00-12.00; 14.00-17.30 
 
Planeerimisspetsialist (teenistussuhe peatunud) Kadri Ader       

 

Kommunaalteenistus

Amet Nimi Kontakt Vastuvõtt Puhkus
Kommunaalteenistuse juhataja  Urmas Kuldmaa

Tel. 766 4821; 502 2316
E-post: Urmas.Kuldmaa@otepaa.ee 

Raekoda, kabinet 221

Vastuvõtuajad:

E: 9.00-12.00

 
Abiteenistuja  Raimo Peerna      
Puhastusteenistuja  Liivia Lill      
Kalmistuvaht (Ilmjärve kalmistu) Merike Naruski-Peterson       

 

Sotsiaalteenistus

 

Amet Nimi Kontakt Vastuvõtt Puhkus
Sotsiaalteenistuse juhataja  Anneli Salumaa Tel. 766 4825; 5303 3032
E-post: Anneli.Salumaa@otepaa.ee 
Raekoda, kabinet 222
Vastuvõtuajad: E: 9.00-12.00; 14.00-17.30, K: 10.00-12.00
21.09.-04.10.2015
Lastekaitsespetsialist 
 
Janika Külaots Tel. 766 4826; 512 5745
E-post: Janika.Kulaots@otepaa.ee
Raekoda, kabinet 223
Vastuvõtuajad:  E: 9.00-12.00; 14.00-17.00, K: 14.00-16.30 
09.09.-11.09.2015
06.10.-11.10.2015
21.12.-23.12.2015
28.12.-30.12.2015

Sotsiaaltööspetsialist

(osakoormusega)

Margit Metsmägin Tel. 766 4827; 5199 4123
E-post: Margit.Metsmagin@otepaa.ee 
NB! Vastuvõtt neljapäeviti kell 9.00-12.00; 14.00-16.00.
 
Raekoda, kabinet 222
Vastuvõtuaeg: N 9.00-12.00; 14.00-16.00
 
 
Koduhooldustöötaja  Rita Pärnik Tel. 5333 5185
E-post: Rita.Parnik@otepaa.ee
   
Koduhooldustöötaja  Pille Priidik Tel. 5197 0053
E-post: Pille.Priidik@otepaa.ee 
 
 
 
Erivajadustega inimeste päevakeskuse tegevusjuhendaja Linda Merekivi Tel. 5199 3497
E-post: Linda.Merekivi@otepaa.ee
Lipuväljak 13, III korrus ruum 305
Päevakeskus on avatud: E, N, R kell 9.00-15.00
 
 
28.12.-31.12.2015

 

Hallatavad asutused


Asutus Juht Kontakt Puhkus
Otepää Gümnaasium Külle Viks
Tel. 766 8240; 5301 1550
10.07.-16.08.2015
Pühajärve Põhikool Miia Pallase
Tel. 766 8555; 507 6285
29.06.-16.08.2015
Otepää Muusikakool Tuuli Vaher
Tel. 765 5109; 5303 3037
15.06.-15.08.2015
Otepää Lasteaed Marju Ilistom
Tel. 765 5689;5303 3034
20.07.-16.08.2015
Otepää Linnaraamatukogu  Kaido Mägi
Tel. 766 4824
01.08.-05.09.2015
Pühajärve Raamatukogu Ly Haaviste
tel. 766 8505
20.07.-19.08.2015 
Otepää Kultuurikeskus Sirje Ginter
Tel. 765 5212; 509 7795
 
Otepää Avatud Noortekeskus Kätlin Meema
Tel. 5886 7270
 

 

Teised asutused

Asutus Juht Kontakt
SA Otepää Tervisekeskus Juhataja Andres Arike
Tel. 766 8560; 505 9216
Juhataja Ene Reedi
Tel. 766 1200
SA Otepää Veevärk Juhataja Enn Sepma
Tel. 767 9410
518 6276 
Otepää Teataja Toimetaja Arvo Saal E-post: teataja@otepaa.ee

 

Kalmistuvahid
Kalmistud Otepää linnas: Jaan Uibo 504 0424
Ilmjärve kalmistu: Urmas Kuldmaa 502 2316