Sangaste teenuskeskuse majandustöötaja

5.08.20

Vladimir Pikulov
Teenuskeskuse majandustöötaja

 

Teenistuskäik Otepää Vallavalitsuses:
03.08.2020 - Sangaste teenuskeskuse majandusspetsialist

 

Sangaste teenuskeskuse majandustöötaja tööülesanded

Töötaja tööülesanneteks on:

1. piirkonna vallateede hooldus (sh hööveldamine, talihooldus jne) ning nende remonttööde korraldamine;

2.vallale kuuluva hooldustehnika korrasoleku tagamine;

3. haljasalade ja teiste tööandja poolt näidatud paikade hooldus- ja heakorratööd ning selle korraldamine;

4. vallale kuuluvate hoonete, korterite ja rajatiste remondi- ja hooldustööd ning selle korraldamine;

5. turvalise elukeskkonna kujundamiseks ja hoidmiseks tegevuste planeerimine ja koordineerimine;

6. valla esindamine teenuskeskuse halduspiirkonnas korteriühistute koosolekutel;

7. teenuskeskuse halduspiirkonnas omanikuta või hulkuvate koduloomadega seonduvate probleemide lahendamine, suhtlus varjupaikadega;

8. teenuskeskuse halduspiirkonnas avaliku võimu sekkumist nõudvate küsimuste kohta info kogumine, edastamine ja lahenduste pakkumine;

9. majandusteenistuse juhataja ja teenuskeskuse juhi poolt antud ühekordsete ülesannete täitmine.