Puka teenuskeskuse majandustöötaja

7.01.19

Kalev Mekk
Teenuskeskuse majandustöötaja

 

Teenistuskäik Otepää vallavalitsuses:
01.01.2019 - teenuskeskuse majandustöötaja
01.01.2018 - teenuskeskuse majandusspetsialist

 

Puka teenuskeskuse majandustöötaja tööülesanded

Töötaja tööülesanneteks on:

1. piirkonna vallateede hooldus (sh hööveldamine, talihooldus jne) ning vallateede remonttööd;

2. vallale kuuluva hooldustehnika korrashoid ja ruumide tehniline hooldus;

3. haljasalade ja teiste tööandja poolt näidatud paikade hooldus- ja heakorratööd;

4. vallale kuuluvate hoonete, korterite ja rajatiste remondi- ja hooldustööd;

5. kanalisatsiooni-, vesivarustussüsteemide ja reoveepuhastite hooldamine;

6. majandusteenistuse juhataja ja teenuskeskuse juhi poolt antud ühekordsete ülesannete täitmine.