Majandusteenistus

5.06.23
Amet Nimi Kontakt Vastuvõtuajad Puhkus

Majandusteenistuse juhataja (ametikoht täitmata)

Majandusteenistuse juhataja ülesandeid täidab abivallavanem Andres Arike. Tel. 766 4806; 505 9216
E-post: Andres.Arike@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus
II korrus kabinet 224

Vastuvõtt etteregistreerimisel

 
17.07.-30.07.2023 14.12.-31.12.2023
 
 
Teenuskeskuse juht
(0,5 Nõuni)
Kalev Lõhmus Tel. 513 9071
E-post: Kalev.Lohmus@otepaa.ee
Nõuni teenuskeskus
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
 
26.06.-09.07.2023
11.12.-17.12.2023
 
Teenuskeskuse juht
(Puka ja Sangaste)
Lea Madissov

Tel. 766 8443; 518 7285
E-post: Lea.Madissov@otepaa.ee

Puka ja Sangaste teenuskeskus
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
14.08.-31.08.2023
04.09.-22.09.2023
26.09.-29.09.2023
Teenuskeskuse majandustöötaja
 
Kalev Mekk Tel. 516 4931
E-post: Kalev.Mekk@otepaa.ee

Puka teenuskeskus
 

10.07-30.07.2023
Teenuskeskuse majandustöötaja
(Sangaste)
Vladimir Pikulov

Tel. 5301 6488

E-post: Vladimir.Pikulov@otepaa.ee 
 

Sangaste teenuskeskus
 
 
14.08.-31.08.2023
18.09.-29.09.2023
 
Majandustöötaja

Teetöödega seotud küsimused - tee-ehitus, remont, järelvalve. Liikluskorraldus.
Indrek Kapp

Tel. 5805 3752

E-post: Indrek.Kapp@otepaa.ee

 
03.07.-16.07.2023
24.07.-06.08.2023
Sangaste kalmistuvaht Anneli Puksov Tel. 5398 8510
E-post: 
Anneli.Puksov@otepaa.ee
 
07.08.-18.08.2023
18.09.-03.10.2023
Ilmjärve kalmistuvaht Merike Naruski-Peterson Tel. 5333 2779
E-post: 
Merike.Naruski@otepaa.ee
 
26.06.-10.07.2023
20.11.-15.12.2023
Puka kalmistvaht Inger Zimmer Tel. 5648 5327
E-post: 
Inger.Zimmer@otepaa.ee
  03.07.-30.07.2023
Puhastusteenistujad Elle Luhtaru, Liivia Lill    

 

*Kalmistuvaht Otepää linnas: Jaan Uibo 504 0424 (EELK Otepää Maarja kogudus)