Majandusteenistus

10.01.22
Amet Nimi Kontakt Vastuvõtuajad Puhkus
Majandusteenistuse juhataja Jaak Grünberg
Tel. 766 4810; 502 2316

E-post: 
Jaak.Grynberg@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus
II korrus
kabinet 223
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
 
 
 
 
Teenuskeskuse juht
(0,5 Nõuni)
Kalev Lõhmus Tel.513 9071
E-post: Kalev.Lohmus@otepaa.ee
Nõuni teenuskeskus
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
 
 
 
Teenuskeskuse juht
(Puka ja Sangaste)
Lea Madissov

Tel. 766 8443; 518 7285

E-post: Lea.Madissov@otepaa.ee

Puka ja Sangaste teenuskeskus
Vastuvõtt: etteregistreerimisel

 

Teenuskeskuse majandustöötaja
 
Kalev Mekk Tel. 516 4931
E-post: Kalev.Mekk@otepaa.ee

Puka teenuskeskus
 

 
Teenuskeskuse majandustöötaja
(Sangaste)
Vladimir Pikulov

Tel. 5301 6488

E-post: Vladimir.Pikulov@otepaa.ee 
 

Sangaste teenuskeskus
 
 
  
Majandustöötaja
(0,6)
Indrek Kapp      
Kalmistuvaht (Ilmjärve kalmistu) Merike Naruski-Peterson  Tel. 5333 2779
E-post: Merike.Naruski@otepaa.ee
   
Kalmistuvaht (Sangaste) Anneli Puksov

Tel. 5398 8510

E-post: Anneli.Puksov@otepaa.ee

   
Kalmistuvaht (0,75 Puka) Inger Zimmer

Tel. 5648 5327

E-post: Inger.Zimmer@otepaa.ee

   
Puhastusteenindajad (kokku 1,75 kohta) Õie Saar, Liivia Lill, Elle Luhtaru

 

*Kalmistuvaht Otepää linnas: Jaan Uibo 504 0424 (EELK Otepää Maarja koguduse kalmistuvaht)