Majandusteenistus

3.08.20
Amet Nimi Kontakt Vastuvõtuajad Puhkus
Majandusteenistuse juhataja Jaak Grünberg
Tel. 766 4810; 502 2316

E-post: 
Jaak.Grynberg@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus
II korrus
kabinet 223
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
 
 
26.10.-30.10.2020
Teenuskeskuse juht
(0,5 Nõuni)
Kalev Lõhmus Tel.513 9071
E-post: Kalev.Lohmus@otepaa.ee
Nõuni teenuskeskus
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
03.08.-16.08.2020
23.11.-06.12.2020
Teenuskeskuse juht
(Puka ja Sangaste)
Lea Madissov

Tel. 766 8443; 518 7285

E-post: Lea.Madissov@otepaa.ee

Puka ja Sangaste teenuskeskus
Vastuvõtt: etteregistreerimisel

25.08.-28.09.2020

Teenuskeskuse majandustöötaja
(0,8 Puka)
Kalev Mekk Tel. 516 4931
E-post: Kalev.Mekk@otepaa.ee

Puka teenuskeskus
 

 
10.08.-14.08.2020
Teenuskeskuse majandustöötaja
(Sangaste)
  Tel. 5301 6488
 
Sangaste teenuskeskus
 
 
  
Majandustöötaja
(0,6)
Indrek Kapp      
IT-spetsialist        
Kalmistuvaht (Ilmjärve kalmistu) Merike Naruski-Peterson  Tel. 5333 2779
E-post: Merike.Naruski@otepaa.ee
 
26.10.-08.11.2020
Kalmistuvaht (Sangaste) Rein Adusson Tel. 5689 1205   03.08.-01.09.2020
Kalmistuvaht (0,75 Puka) Inger Zimmer

Tel. 5648 5327

E-post: Inger.Zimmer@otepaa.ee

  01.12.-31.12.2020
Puhastusteenindajad (kokku 1,75 kohta) Õie Saar, Liivia Lill, Elle Luhtaru