Kultuurinõunik

10.01.22

Valdur Sepp
Kultuurinõunik

 

Haridustase
 

 

Teenistuskäik Otepää Vallavalitsuses:
10.01.2022 - kultuurinõunik
09.01.2018 - kultuurispetsialist

 

 

Kultuurispetsialisti tööülesanded

Töötaja töö sisuks on Otepää valla kultuurialase tegevuse koordineerimine, sh:

1. valla kultuuritöö üldplaneerimisele kaasaaitamine, tulemuste kontroll ja analüüs;

2. valla kultuuritöötajate täiendõppe organiseerimine vastavalt valla eelarvelistele vahenditele ja võimalustele;

3. valla kultuuritöötajate nõupidamiste korraldamine;

4. kultuuritöö paremaks korraldamiseks ettepanekute tegemine;

5. kultuurivaldkonna (seltsingud, MTÜd jne) toetuste taotluste ja aruannetega seonduvad tegevused;

6. valla eelarvest kultuurisündmuste läbiviimiseks eraldatud vahendite kasutamise kontrollimine koostöös finantsteenistusega;

7. muude valdkonda jäävate küsimuste lahendamine ning õigusaktidega pandud töökohast tulenevate ülesannete täitmine;

8. vallavanema poolt antud muude  ühekordsete ülesannete täitmine.