Otepää Vallavalitsus
Tel. 766 4800; 515 7139
Lipuväljak 13, Otepää 67405
Avatud:
E - N 8.00-17.00
LÕUNA 12.00 -12.30
Reedel 8.00-14.00 
ILMA LÕUNATA
 
Arvelduskontod:
SEB Pank   EE351010202008200001
Swedbank  EE192200221016248664
Registrikood: 75001566
 

 

TEENUSKESKUSTE LAHTIOLEKUAJAD

Teenistujate kontaktandmed

 
Amet Nimi Kontakt Vastuvõtuajad Puhkus
Vallavanem Kaido Tamberg
Tel. 766 4801;
518 2016
E-post: 

E: 13.00 -15.00
etteregistreerimisel
Otepää vallavalitsus
II korrus

 

 

Abivallavanem (0,6)

(valla arendus-, ehitus-, majandus- ja planeerimisalase tegevuse korraldamisega seotud küsimuste lahendamine)

Kajar Lepik Tel. 766 4806; 5662 7688
E-post: Kajar.Lepik@otepaa.ee
Kokkuleppel
 
 
 
 

 

Vallavanema otsealluvus

 
 
Amet Nimi Kontakt Vastuvõtuajad Puhkus
Arendusjuht
(0,2 kohta)
Aado Altmets
Tel. 503 9529

Vastuvõtt:

etteregistreerimisel

 
Projektijuht Lea Ruuven

Tel. 527 7997
E-post: Lea.Ruuven@otepaa.ee

Vastuvõtt:

etteregistreerimisel

 
Kommunikatsioonijuht Monika Otrokova

Tel. 766 4811;
505 8970

E-post: Monika.Otrokova@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus
II korrus
kabinet 216
E: 9.00 -12.00
14.00-17.00
 
 
Haridusspetsialist
(täidab spordispetsialisti ülesandeid)
Janika Laur Tel.766 4807;
523 9139
E-post:
Janika.Laur@otepaa.ee
Otepää vallavalitsus II korrus kabinet 213
E: 9.00-12.00;
14.00-17.00
 
Kultuurispetsialist (0,7) Valdur Sepp Tel. 5303 3036
E-post: Valdur.Sepp@otepaa.ee
Kokkuleppel  
Spordispetsialist        

 

Ehitus- ja planeerimisteenistus

Amet Nimi Kontakt Vastuvõtuajad Puhkus
Ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Kalev Kepp Tel. 766 4821
E-post: Kalev.Kepp@otepaa.ee
Otepää vallavalitsus 
II korrus kabinet 221
Kokkuleppel
 
 
 
 
Ehitusspetsialist Vello Vou Tel. 766 4822
E-post: Vello.Vou@otepaa.ee
Otepää vallavalitsus
II korrus kabinet 221
E: 9.00-12.00,
K: 14.00-16.00 
 
 
Planeerimisspetsialist  Neeme Kaurov Tel. 766 4820
E-post: Neeme.Kaurov@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus
II korrus kabinet 212
Kokkuleppel

 
 

 

Finantsteenistus

 

Amet Nimi Kontakt Vastuvõtuajad Puhkus

Finantsteenistuse 
juhataja

 

Ülle Veeroja

Tel. 766 4815; 5303 3033

E-post: Ulle.Veeroja@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus II korrus
kabinet 219 
E: 14.00-17.00,
N: 8.00-10.00

 
 
Pearaamatupidaja Karin Tilga

Tel. 766 9416

E-post: Karin.Tilga@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus,
II korrus kabinet 220
 
 
Raamatupidaja (0,5)

Kadri Vaks

Tel. 766 4816
E-post: Kadri.Vaks@otepaa.ee 
Otepää vallavalitsus, II korrus, kabinet 218  
E: 9.00-12.00
 
 

Raamatupidaja

Sale Kiuru

Tel. 766 4817
E-post: Sale.Kiuru@otepaa.ee
Otepää vallavalitsus,
II korrus, kabinet 218 
E: 9.00-12.00
 
 
 

 
 
Raamatupidaja Laura Karavin

Tel.766 8044; 
E-post: Laura.Karavin@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus, 
II korrus, kabinet 218 
E: 9.00-12.00
 
 
 

 

Kantselei

 

Amet Nimi Kontakt Vastuvõtuajad Puhkus
Vallasekretär 

Janno Sepp

Tel. 766 4802; 5303 3030
E-post:  Janno.Sepp@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus
II korrus
kabinet 211 
E: 10.00-12.00 etteregistreerimisel

 

Jurist
(0,5)
     
 
Menetleja 
(0,5)
       
Volikogu sekretär Kristi Mitt

Tel.766 4800; 515 7139

E-post: Kristi.Mitt@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus 
II korrus
 
 
Sekretär Kristina Reigo Tel. 766 4805; 515 7139
E-post: Kristina.Reigo@otepaa.ee
Otepää vallavalitsus 
II korrus
27.03.-29.03.2019

 

Majandusteenistus

Amet Nimi Kontakt Vastuvõtuajad Puhkus
Majandusteenistuse juhataja Jaak Grünberg
Tel. 766 4810; 502 2316

E-post: 
Jaak.Grynberg@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus
II korrus
kabinet 205
Kokkuleppel
 
 
 
 
 
 
Teenuskeskuse juht
(0,5 Nõuni)
Kalev Lõhmus Tel.513 9071
E-post: Kalev.Lohmus@otepaa.ee
Nõuni teenuskeskus
Kokkuleppel
 
Teenuskeskuse juht
(Puka ja Sangaste)
Lea Madissov

Tel. 766 8443; 518 7285

E-post: Lea.Madissov@otepaa.ee

Puka ja Sangaste teenuskeskus
Kokkuleppel
 
Teenuskeskuse majandustöötaja
(Puka)
Kalev Mekk Tel. 516 4931
E-post: Kalev.Mekk@otepaa.ee

Puka teenuskeskus
Kokkuleppel 

 
Teenuskeskuse majandustöötaja
(Sangaste)
Peeter Hansson Tel. 5301 6488
E-post: Peeter.Hansson@otepaa.ee
Sangaste teenuskeskus
Kokkuleppel
 
Majandustöötaja        
IT-spetsialist        
Kalmistuvaht (Ilmjärve kalmistu) Merike Naruski-Peterson  Tel. 5333 2779
E-post: Merike.Naruski@otepaa.ee
 
18.03.-01.04.2019
Kalmistuvaht (Sangaste) Rein Adusson Tel. 5689 1205    
Kalmistuvaht (Puka) Inger Zimmer

Tel. 5648 5327

E-post: Inger.Zimmer@otepaa.ee

   
Puhastusteenindaja (0,3) Õie Saar      
Puhastusteenindaja (0,7) Liivia Lill      

 

Sotsiaalteenistus

 

Amet Nimi Kontakt Vastuvõtuajad Puhkus
Sotsiaalteenistuse juhataja  Kadri Sommer Tel. 766 4825; 5303 3032
E-post: Kadri.Sommer@otepaa.ee
Otepää vallavalitsus
II korrus kabinet 224
E: 9.00-12.00; 14.00-17.00,
K: 10.00-12.00
 
 
 
 
 
 
 
Sotsiaaltöö vanemspetsialist        
Sotsiaaltööspetsialist Pille Sikk Tel. 766 8046; 524 7930
E-post: Pille.Sikk@otepaa.ee

Sangaste Teenuskeskus
T: 9.00 - 16.00
Puka Teenuskeskus
K: 09.00-13.00 


 
 
 
Sotsiaaltööspetsialist Kersti Tamm Tel. 766 4827; 5199 4123
E-post: Kersti.Tamm@otepaa.ee 
Otepää vallavalitsus 
II korrus kabinet 222
N: 9.00-12.00;
14.00-16.00
25.03.-27.03.2019
 
Lastekaitse vanemspetsialist 
 
Kristin Leht Tel. 766 4826; 512 5745
E-post: Kristin.Leht@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus 
II korrus kabinet 223
E: 9.00-12.00; 13.00-17.00
K: 13.00-17.00

 
 
 
 
 
 

Lastekaitsespetsialist
(Teenistussuhe peatunud)

Lastekaitsespetsialist 

Kristel Ilves

Ene Tuisk

Tel. 5341 9003
E-post: Ene.Tuisk@otepaa.ee
Sangaste ja Puka teenuskeskused
 
 
 
 
Hooldustöötaja  Rita Pärnik Tel. 5333 5185
E-post: Rita.Parnik@otepaa.ee
 
 
 
Hooldustöötaja  Andra Rüütli

Tel. 5197 0053
E-post: Andra.Ruutli@otepaa.ee 

 

 

 
 
Hooldustöötaja Evelin Petter

Tel. 5308 3023
E-post: Evelin.Petter@otepaa.ee

 
 
 
Hooldustöötaja * Merle Davõdov

Tel. 5919 4510

E-post: Merle.Davodov@otepaa.ee

 
11.03.-31.03.2019
 
Hooldustöötaja * Airin Hermann Tel. 5199 2717
E-post: Airin.Hermann@otepaa.ee
  03.04.-05.04.2019
08.04.-12.04.2019

15.04.-18.04.2019

Hooldustöötaja * Annika Rehemaa E-post: Annika.Rehemaa@otepaa.ee  
27.03.-29.03.2019
 
Hooldustöötaja * Fred Leopard E-post: Fred.Leopard@otepaa.ee    
Täisealiste tugiisik* Maido Männiste E-post: Maido.Manniste@otepaa.ee  
 
 
 
Täisealiste tugiisik* Anniki Kreek

Tel. 5919 9564
E-post: Anniki.Kreek@otepaa.ee

   
Erivajadustega inimeste tegevusjuhendaja Linda Merekivi  Tel. 5199 3497
E-post: 
Linda.Merekivi@otepaa.ee
 
 
 
Tegevusjuhendaja        

 

* Töötajad projekti "Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine" raames. Loe projekti kohta SIIT

* Sangaste piirkonnas osutab koduhooldus- ja tugiisikuteenust MTÜ Tugitare.

Hallatavad asutused


Asutus Juht Kontakt Puhkus
Otepää Gümnaasium Külle Viks
Tel. 766 8240; 5301 1550
25.03-05.04.2019
 
Puka Keskkool Margot Keres Tel. 767 1960
E-post: margot.keres@puka.edu.ee
 
 
Pühajärve Põhikool Miia Pallase
Tel. 766 8555; 507 6285
 
 
Keeni Põhikool Maire Murumaa Tel. 769 6225; 59 182 772
E-post: direktor@keeni.edu.ee
 
Otepää Muusikakool Direktori kt
Helen Kirsi
Tel. 765 5109; 5303 3037
 
Puka Kunstikool Esti Kittus Tel.767 1966; 5662 9357
E-post: Esti.Kittus@otepaa.ee
 
Otepää Lasteaed Marju Ilistom
Tel. 765 5689;5303 3034
 
Puka Lasteaed Direktori ülesandeid täidab Puka Keskkooli direktor Margot Keres Tel. 767 1960
E-post: margot.keres@puka.edu.ee
 
 
Otepää Raamatukogu  Kaido Mägi
Tel. 766 4824
NB! Vaata kõikide haruraamatukogude kontakte SIIT
 
Otepää Kultuurikeskused Jorma Riivald
Tel. 5845 4870
NB! Vaata kultuurimajade kontakte SIIT
 
Otepää Avatud Noortekeskus

Kätlin Nukka (töösuhe peatunud)

Helen Uibo

Tel. 5300 2915
 

 

Teised valla osalusega asutused

Asutus Juht Kontakt
SA Otepää Tervisekeskus Juhataja Andres Arike
Tel. 766 8560; 505 9216
Infokonsultandid
Külliki Pikk
Lea Ilp
Tel. 766 1200
AS Otepää Veevärk Juhataja Aado Altmets
Tel. 767 9410;  519 64 801
OÜ Otepää Maamõõdubüroo Juhataja Tõnu Riivik Tel. 765 5497
E-post: Tonu.Riivik@otepaa.ee
SA Tehvandi spordikeskus Juhatuse liikmed:
Jaak Mae
Kristjan Karis
Tel. 766 9555
E-post: Jaak@tehvandi.ee
Tel. 766 9506
E-post: Kristjan@tehvandi.ee
Otepää Teataja Toimetaja Arvo Saal E-post: teataja@otepaa.ee

 

Kalmistuvahid
Kalmistud Otepää linnas: Jaan Uibo 504 0424
Ilmjärve kalmistu: Merike Naruski-Peterson 5333 2779
Puka kalmistu: Inger Zimmer 5648 5327