Otepää Vallavalitsus
Tel. 766 4800; 515 7139
Lipuväljak 13, Otepää 67405
Avatud:
E - N 8.00-17.00
LÕUNA 12.00 -12.30
Reedel 8.00-14.00 
ILMA LÕUNATA
 
Arvelduskontod:
SEB Pank   EE351010202008200001
Swedbank  EE192200221016248664
Registrikood: 75001566
 

 

TEENUSKESKUSTE LAHTIOLEKUAJAD

Teenistujate kontaktandmed

 
Amet Nimi Kontakt Vastuvõtuajad Puhkus
Vallavanem Jaanus Barkala
Tel. 766 4801; 503 6109
Otepää vallavalitsus

II korrus

Vastuvõtt etteregistreerimisel

 
 

Abivallavanem

(valla arendus-, ehitus-, majandus- ja planeerimisalase tegevuse korraldamisega seotud küsimuste lahendamine)

Kajar Lepik Tel. 766 4806; 5662 7688
E-post: Kajar.Lepik@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus
II korrus kabinet 224

Vastuvõtt etteregistreerimisel

 
 
06.12.-17.12.2021
 
 
 
 

 

Vallavanema otsealluvus

 
 
Amet Nimi Kontakt Vastuvõtuajad Puhkus
Arendusjuht Maris Frosch

Tel. 555 11780
E-post: Maris.Frosch@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus
II korrus kabinet 205
Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Õppepuhkused:  08.10.2021; 22.10.2021; 25.10.-28.10.2021; 05.11.2021; 19.11.2021; 03.12.2021; 17.12.2021
Projektijuht
(0,7)
Lea Ruuven

Tel. 527 7997
E-post: Lea.Ruuven@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus
II korrus kabinet 202

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

 
Kommunikatsioonijuht Monika Otrokova

Tel. 766 4811;
505 8970

E-post: Monika.Otrokova@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus
II korrus
kabinet 216
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
 
 
 
Haridusspetsialist
 
Janika Laur Tel.766 4807;
523 9139
E-post:
Janika.Laur@otepaa.ee
Otepää vallavalitsus II korrus kabinet 213
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
01.12.-02.12.2021
Kultuurispetsialist 
(0,7)
Valdur Sepp Tel. 5303 3036
E-post: Valdur.Sepp@otepaa.ee
Otepää vallavalitsus
II korrus kabinet 201
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
 
Spordispetsialist
(0,5)
Tanel Allas Tel. 5645 3887
E-post: Tanel.Allas@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus 
II korrus kabinet 202

Vastuvõtt: etteregistreerimisel


04.10.-05.10.2021
08.10.2021
11.10-12.10.2021 15.10.2021 18.10.-19.10.2021

 

 

Ehitus- ja planeerimisteenistus

Amet Nimi Kontakt Vastuvõtuajad Puhkus
Ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Kalev Kepp Tel. 766 4821
E-post: Kalev.Kepp@otepaa.ee
Otepää vallavalitsus 
II korrus kabinet 220
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
 
 
 
Ehitusspetsialist Vello Vou Tel. 766 4822
E-post: Vello.Vou@otepaa.ee
Otepää vallavalitsus
II korrus kabinet 221
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
 
 
 
 
 
Planeerimisspetsialist  Neeme Kaurov Tel. 766 4820
E-post: Neeme.Kaurov@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus
II korrus kabinet 212
Vastuvõtt: etteregistreerimisel

 
 

 

Finantsteenistus

 

Amet Nimi Kontakt Vastuvõtuajad Puhkus

Finantsteenistuse 
juhataja

 

Kadri Vaks

Tel. 766 4815; 5303 3033

E-post: 
Kadri.Vaks@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus II korrus kabinet 219 
Vastuvõtt: etteregistreerimisel

 
 

Raamatupidaja

Sale Kiuru

Tel. 766 4817
E-post: Sale.Kiuru@otepaa.ee
Otepää vallavalitsus,
II korrus, kabinet 218 
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
 
 
 
 
Raamatupidaja Laura Karavin

Tel.766 8044; 
E-post: Laura.Karavin@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus, 
II korrus, kabinet 218 
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
 
Raamatupidaja (0,5)        

 

Kantselei

 

Amet Nimi Kontakt Vastuvõtuajad Puhkus
Vallasekretär 

Janno Sepp

Tel. 766 4802; 5303 3030
E-post: Janno.Sepp@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus
II korrus
kabinet 211 
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
 
 

Jurist
(0,8)

Andmekaitsespetsialist

Eveli Misnik

Tel. 766 9416

E-post: Eveli.Misnik@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus
II korrus
kabinet 206

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

 
 
 
 
Menetleja 
(0,5)
Jüri Haamer Tel. 5194 8996
E-post: Juri.Haamer@otepaa.ee
Otepää vallavalitsus
II korrus kabinet 222
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
 
 
 
 
Volikogu sekretär Kristi Mitt

Tel.766 4800; 515 7139

E-post: Kristi.Mitt@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus 
II korrus
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
 

 
 
Sekretär Kristina Reigo Tel. 766 4805; 515 7139
E-post: Kristina.Reigo@otepaa.ee
Otepää vallavalitsus 
II korrus
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
 
 
 
Otepää Teataja toimetaja (0,5) Arvo Saal E-post: teataja@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus
II korrus

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

 

 

Majandusteenistus

Amet Nimi Kontakt Vastuvõtuajad Puhkus
Majandusteenistuse juhataja Jaak Grünberg
Tel. 766 4810; 502 2316

E-post: 
Jaak.Grynberg@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus
II korrus
kabinet 223
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
 
 
 
 
Teenuskeskuse juht
(0,5 Nõuni)
Kalev Lõhmus Tel.513 9071
E-post: Kalev.Lohmus@otepaa.ee
Nõuni teenuskeskus
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
 
06.12.-19.12.2021
 
Teenuskeskuse juht
(Puka ja Sangaste)
Lea Madissov

Tel. 766 8443; 518 7285

E-post: Lea.Madissov@otepaa.ee

Puka ja Sangaste teenuskeskus
Vastuvõtt: etteregistreerimisel

 

Teenuskeskuse majandustöötaja
 
Kalev Mekk Tel. 516 4931
E-post: Kalev.Mekk@otepaa.ee

Puka teenuskeskus
 

 
Teenuskeskuse majandustöötaja
(Sangaste)
Vladimir Pikulov

Tel. 5301 6488

E-post: Vladimir.Pikulov@otepaa.ee 
 

Sangaste teenuskeskus
 
 
  
Majandustöötaja
(0,6)
Indrek Kapp      
IT-spetsialist        
Kalmistuvaht (Ilmjärve kalmistu) Merike Naruski-Peterson  Tel. 5333 2779
E-post: Merike.Naruski@otepaa.ee
   
Kalmistuvaht (Sangaste) Rein Adusson Tel. 5689 1205    
Kalmistuvaht (0,75 Puka) Inger Zimmer

Tel. 5648 5327

E-post: Inger.Zimmer@otepaa.ee

  01.12.-31.12.2021
Puhastusteenindajad (kokku 1,75 kohta) Õie Saar, Liivia Lill, Elle Luhtaru

 

Sotsiaalteenistus

 

Amet Nimi Kontakt Vastuvõtuajad Puhkus
Sotsiaalteenistuse juhataja  Kadri Sommer Tel. 766 4825; 5303 3032
E-post: Kadri.Sommer@otepaa.ee
Otepää vallavalitsus
I korrus 
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
 
 

 
 
Sotsiaaltöö vanemspetsialist Pille Sikk Tel. 766 8046; 524 7930
E-post: Pille.Sikk@otepaa.ee
Sangaste Teenuskeskus
T: 9.00 - 16.00
08.11.-12.11.2021
Sotsiaaltööspetsialist    

 

 
Sotsiaaltööspetsialist Kersti Tamm Tel. 766 4827; 5199 4123
E-post: Kersti.Tamm@otepaa.ee 

Otepää vallavalitsus 
I korrus
Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Puka Teenuskeskus
Vastuvõtt: 
T: 9.00-13.00


 
 
Lastekaitse vanemspetsialist 
 
Kristin Leht Tel. 766 4826; 512 5745
E-post: Kristin.Leht@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus 
I korrus
Vastuvõtt: etteregistreerimisel

 

 

Lastekaitsespetsialist 

Kristel Ilves

Tel. 5341 9003
E-post: Kristel.Ilves@otepaa.ee

Sangaste ja Puka teenuskeskused


Vastuvõtt: etteregistreerimisel

 
Hooldustöötaja (0,5 kohta) Annika Rehemaa Tel. 5333 5185
E-post: Annika.Rehemaa@otepaa.ee
 
 
 
 
Hooldustöötaja (0,5 kohta) Pille Visnapuu

Tel. 5805 3779

E-post: Pille.Visnapuu@otepaa.ee

 
04.10.-18.10.2021
Hooldustöötaja  Andra Rüütli

Tel. 5197 0053
E-post: Andra.Ruutli@otepaa.ee 

 

 

Hooldustöötaja Evelin Petter

Tel. 5308 3023
E-post: Evelin.Petter@otepaa.ee

   
Tugiisik Airin Hermann Tel. 5199 2717
E-post: Airin.Hermann@otepaa.ee
 

20.10.-21.10.2021
27.10.-28.10.2021 20.12.-31.12.2021

Isiklik abistaja Fred Leopard

Tel. 5919 4510

E-post: Fred.Leopard@otepaa.ee

   
Tugiisik Anniki Kreek

Tel. 5919 9564
E-post: Anniki.Kreek@otepaa.ee

  12.10.-14.10.2021
Tugiisik  Rita Pärnik E-post: Rita.Pärnik@otepaa.ee    
Tegevusjuhendaja (2,0 kohta)        

 

Sotsiaalkindlustusameti vastuvõtt toimub üks kord kuus, iga kuu esimesel esmaspäeval. Vasutvõtt toimub Otepää vallavalitsuse I korrusel kell 8.30 – 18.00

 

Hallatavad asutused


Asutus Juht Kontakt Puhkus
Otepää Gümnaasium
Maire Murumaa
Tel. 766 8241, 5918 2772
E-post: kool@nuustaku.edu.ee
26.10.-31.10.2021
Puka Kool Margot Keres Tel. 767 1960, 5373 9107
E-post: margot.keres@puka.edu.ee
25.10.-10.11.2021
Pühajärve Põhikool Miia Pallase
Tel. 766 8555; 507 6285
 
 
 
Keeni Põhikool Kalmer Sarv Tel. 769 6225;
E-post: direktor@keeni.edu.ee
01.12.-29.12.2021
Otepää Muusikakool Helen Kirsi
Tel. 765 5109; 5303 3037
13.12.-17.12.2021
23.12.-31.12.2021
Puka Kunstikool Kalmer Sarv, juhtaja kt Tel. 5354 4688
E-post: kalmer.sarv@keeni.edu.ee
 
Otepää Lasteaed Marju Ilistom
Tel. 765 5689;5303 3034
 
Otepää Raamatukogu  Kaido Mägi
Tel. 766 4824
NB! Vaata kõikide haruraamatukogude (Keeni, Sangaste, Pühajärve, Otepää, Kuigatsi, Puka, Nõuni) kontakte SIIT
 
Otepää Kultuurikeskused Jorma Riivald
 
NB! Vaata kultuurimajade (Otepää, Sangaste, Nõuni, Puka) kontakte SIIT
 
Otepää Avatud Noortekeskus

Kätlin Nukka

Tel. 5332 6699
E-post: Katlin.Nukka@otepaa.ee

NB! Vaata noortekeskuste (Puka, Keeni, Otepää) kontakte SIIT

 

 

Teised valla osalusega asutused

Asutus Juht Kontakt
SA Otepää Tervisekeskus Juhataja Andres Arike
Tel. 766 8560; 505 9216
Infokonsultant
Külliki Pikk
 
Tel. 766 1200
AS Otepää Veevärk Juhataja Jüri Teder
Tel. 767 9410;  519 64 801
SA Tehvandi spordikeskus Juhatuse liikmed:
Jaak Mae
Kristjan Karis
Tel. 766 9555
E-post: Jaak@tehvandi.ee
Tel. 766 9506
E-post: Kristjan@tehvandi.ee

 

Kalmistuvahid
Kalmistud Otepää linnas: Jaan Uibo 504 0424
Ilmjärve kalmistu: Merike Naruski-Peterson 5333 2779
Puka kalmistu: Inger Zimmer 5648 5327