Otepää Vallavalitsus
Tel. 766 4800; 515 7139
Lipuväljak 13, Otepää 67405
Avatud:
E - N 8.00-17.00
LÕUNA 12.00 -12.30
Reedel 8.00-14.00 
ILMA LÕUNATA
 
Arvelduskontod:
SEB Pank   EE351010202008200001
Swedbank  EE192200221016248664
Registrikood: 75001566
 

 

TEENUSKESKUSTE LAHTIOLEKUAJAD

Teenistujate kontaktandmed

 
Amet Nimi Kontakt Vastuvõtuajad Puhkus
Vallavanem Kaido Tamberg
Tel. 766 4801;
518 2016
E-post: 

E: 13.00 -15.00
etteregistreerimisel
Otepää vallavalitsus
II korrus

 

 

Abivallavanem (0,6)

(valla arendus-, ehitus-, majandus- ja planeerimisalase tegevuse korraldamisega seotud küsimuste lahendamine)

Kajar Lepik Tel. 766 4806; 5662 7688
E-post: Kajar.Lepik@otepaa.ee
Kokkuleppel
 
 
02.09.-13.09.2019
 
 
 
 

 

Vallavanema otsealluvus

 
 
Amet Nimi Kontakt Vastuvõtuajad Puhkus
Arendusjuht
(0,2 kohta)
Aado Altmets
Tel. 503 9529

Vastuvõtt:

etteregistreerimisel

 
Projektijuht Lea Ruuven

Tel. 527 7997
E-post: Lea.Ruuven@otepaa.ee

Vastuvõtt:

etteregistreerimisel

 
12.08.-29.08.2019
21.10.-25.10.2019
Kommunikatsioonijuht Monika Otrokova

Tel. 766 4811;
505 8970

E-post: Monika.Otrokova@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus
II korrus
kabinet 216
E: 9.00 -12.00
14.00-17.00
 
 
 
Haridusspetsialist
(täidab spordispetsialisti ülesandeid)
Janika Laur Tel.766 4807;
523 9139
E-post:
Janika.Laur@otepaa.ee
Otepää vallavalitsus II korrus kabinet 213
E: 9.00-12.00;
14.00-17.00
 
16.12.-20.12.2019
Kultuurispetsialist (0,7) Valdur Sepp Tel. 5303 3036
E-post: Valdur.Sepp@otepaa.ee
Kokkuleppel
19.08.-21.08.2019
26.08.-28.08.2019
07.10.-18.10.2019
Spordispetsialist        

 

Ehitus- ja planeerimisteenistus

Amet Nimi Kontakt Vastuvõtuajad Puhkus
Ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Kalev Kepp Tel. 766 4821
E-post: Kalev.Kepp@otepaa.ee
Otepää vallavalitsus 
II korrus kabinet 221
Kokkuleppel
 
02.09.-05.09.2019
Ehitusspetsialist Vello Vou Tel. 766 4822
E-post: Vello.Vou@otepaa.ee
Otepää vallavalitsus
II korrus kabinet 221
E: 9.00-12.00,
K: 14.00-16.00 
 
26.08.-30.08.2019
Planeerimisspetsialist  Neeme Kaurov Tel. 766 4820
E-post: Neeme.Kaurov@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus
II korrus kabinet 212
Kokkuleppel

 
29.07.-12.08.2019
23.09.-27.09.2019
21.10.-25.10.2019
 
 

 

Finantsteenistus

 

Amet Nimi Kontakt Vastuvõtuajad Puhkus

Finantsteenistuse 
juhataja

 

Kadri Vaks

Tel. 766 4815; 5303 3033

E-post: 
Kadri.Vaks@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus II korrus kabinet 219 
E: 10.00 - 16.00
K:  10.00 - 16.00

 
26.08.-30.08.2019
 
Raamatupidaja (0,5)

Ülle Veeroja

Tel. 766 4816
E-post: Ulle.Veeroja@otepaa.ee
Otepää vallavalitsus, II korrus, kabinet 218    

Raamatupidaja

Sale Kiuru

Tel. 766 4817
E-post: Sale.Kiuru@otepaa.ee
Otepää vallavalitsus,
II korrus, kabinet 218 
E: 9.00-12.00
 
 
12.08.-23.08.2019
 
Raamatupidaja Laura Karavin

Tel.766 8044; 
E-post: Laura.Karavin@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus, 
II korrus, kabinet 218 
E: 9.00-12.00
 
05.08.-16.08.2019 
11.11.- 19.11.2019
 
 

 

Kantselei

 

Amet Nimi Kontakt Vastuvõtuajad Puhkus
Vallasekretär 

Janno Sepp

Tel. 766 4802; 5303 3030
E-post:  Janno.Sepp@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus
II korrus
kabinet 211 
E: 10.00-12.00 etteregistreerimisel
 
 
Jurist
(0,5)
Eveli Misnik

Tel. 766 9416

E-post: Eveli.Misnik@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus
II korrus
kabinet 220

E: 10.00 - 12.00
etteregistreerimisel

 
Menetleja 
(0,5)
       
Volikogu sekretär Kristi Mitt

Tel.766 4800; 515 7139

E-post: Kristi.Mitt@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus 
II korrus
 
21.08.-30.08.2019
02.09.2019
Sekretär Kristina Reigo Tel. 766 4805; 515 7139
E-post: Kristina.Reigo@otepaa.ee
Otepää vallavalitsus 
II korrus
05.08.-16.08.2019
21.10.-25.10.2019

 

Majandusteenistus

Amet Nimi Kontakt Vastuvõtuajad Puhkus
Majandusteenistuse juhataja Jaak Grünberg
Tel. 766 4810; 502 2316

E-post: 
Jaak.Grynberg@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus
II korrus
kabinet 205
Kokkuleppel
 
 
14.10.-23.10.2019
 
Teenuskeskuse juht
(0,5 Nõuni)
Kalev Lõhmus Tel.513 9071
E-post: Kalev.Lohmus@otepaa.ee
Nõuni teenuskeskus
Kokkuleppel
01.08.-25.08.2019
02.12.-08.12.2019
Teenuskeskuse juht
(Puka ja Sangaste)
Lea Madissov

Tel. 766 8443; 518 7285

E-post: Lea.Madissov@otepaa.ee

Puka ja Sangaste teenuskeskus
Kokkuleppel

02.09.-24.09.2019 
07.10 -20.10.2019 16.12.-20.12.2019

Teenuskeskuse majandustöötaja
(Puka)
Kalev Mekk Tel. 516 4931
E-post: Kalev.Mekk@otepaa.ee

Puka teenuskeskus
Kokkuleppel 

 
Teenuskeskuse majandustöötaja
(Sangaste)
Peeter Hansson Tel. 5301 6488
E-post: Peeter.Hansson@otepaa.ee
Sangaste teenuskeskus
Kokkuleppel
 
16.12.-22.12.2019
Majandustöötaja        
IT-spetsialist        
Kalmistuvaht (Ilmjärve kalmistu) Merike Naruski-Peterson  Tel. 5333 2779
E-post: Merike.Naruski@otepaa.ee
 
28.10.-10.11.2019
Kalmistuvaht (Sangaste) Rein Adusson Tel. 5689 1205    
Kalmistuvaht (Puka) Inger Zimmer

Tel. 5648 5327

E-post: Inger.Zimmer@otepaa.ee

  01.12.-31.12.2019
Puhastusteenindaja (0,3) Õie Saar      
Puhastusteenindaja (0,7) Liivia Lill      

 

Sotsiaalteenistus

 

Amet Nimi Kontakt Vastuvõtuajad Puhkus
Sotsiaalteenistuse juhataja  Kadri Sommer Tel. 766 4825; 5303 3032
E-post: Kadri.Sommer@otepaa.ee
Otepää vallavalitsus
II korrus kabinet 224
E: 9.00-12.00; 14.00-17.00,
K: 10.00-12.00
 
 
 


21.08.-03.09.2019
16.12.-23.12.2019
 
 
 
 
Sotsiaaltöö vanemspetsialist        
Sotsiaaltööspetsialist Pille Sikk Tel. 766 8046; 524 7930
E-post: Pille.Sikk@otepaa.ee

Sangaste Teenuskeskus
T: 9.00 - 16.00
Puka Teenuskeskus
K: 09.00-13.00 


06.08.-19.08.2019
29.11.-13.12.2019
 
 
 
 
Sotsiaaltööspetsialist Kersti Tamm Tel. 766 4827; 5199 4123
E-post: Kersti.Tamm@otepaa.ee 
Otepää vallavalitsus 
II korrus kabinet 222
N: 9.00-12.00;
14.00-16.00
 
08.07.-02.08.2019
Lastekaitse vanemspetsialist 
 
Kristin Leht Tel. 766 4826; 512 5745
E-post: Kristin.Leht@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus 
II korrus kabinet 223
E: 9.00-12.00; 13.00-17.00
K: 13.00-17.00

 
05.08.-11.08.2019
 

Lastekaitsespetsialist
(Teenistussuhe peatunud)

Lastekaitsespetsialist 

Kristel Ilves

Ene Tuisk

Tel. 5341 9003
E-post: Ene.Tuisk@otepaa.ee
Sangaste ja Puka teenuskeskused
 
13.08.-15.08.2019
01.09.-30.09.2019
Hooldustöötaja  Rita Pärnik Tel. 5333 5185
E-post: Rita.Parnik@otepaa.ee
 
 
 
Hooldustöötaja  Andra Rüütli

Tel. 5197 0053
E-post: Andra.Ruutli@otepaa.ee 

 


18.11.-24.11.2019

Hooldustöötaja Evelin Petter

Tel. 5308 3023
E-post: Evelin.Petter@otepaa.ee

 
22.07.-16.08.2019
26.08.-30.08.2019
Hooldustöötaja  Airin Hermann Tel. 5199 2717
E-post: Airin.Hermann@otepaa.ee
 


16.12.-21.12.2019
30.12.-31.12.2019

Hooldustöötaja  Fred Leopard E-post: Fred.Leopard@otepaa.ee  
 
 
Täisealiste tugiisik Anniki Kreek

Tel. 5919 9564
E-post: Anniki.Kreek@otepaa.ee

 
 
09.09.-15.09.2019
16.09.-22.09.2019
Erivajadustega inimeste tegevusjuhendaja Linda Merekivi  Tel. 5199 3497
E-post: 
Linda.Merekivi@otepaa.ee
 
 
24.05.2019 (lapsehoolduspuhkuse algus)
 
Tegevusjuhendaja        
Isiklik abistaja        

 

Hallatavad asutused


Asutus Juht Kontakt Puhkus
Otepää Gümnaasium Direktori kt
Maire Murumaa
Tel. 766 8241, 5301 1550
E-post: kool@nuustaku.edu.ee
 
 
Puka Keskkool Margot Keres Tel. 767 1960
E-post: margot.keres@puka.edu.ee
 
21.10.-01.11.2019
Pühajärve Põhikool Miia Pallase
Tel. 766 8555; 507 6285
 
 
Keeni Põhikool Maire Murumaa Tel. 769 6225; 5918 2772
E-post: direktor@keeni.edu.ee
 
24.10.-07.11.2019
Otepää Muusikakool Helen Kirsi
Tel. 765 5109; 5303 3037
12.08.-16.08.2019 
Puka Kunstikool Esti Kittus Tel.767 1966; 5662 9357
E-post: Esti.Kittus@otepaa.ee
25.06.-19.08.2019
Otepää Lasteaed Marju Ilistom
Tel. 765 5689;5303 3034
 
 
Puka Lasteaed Direktori ülesandeid täidab Puka Keskkooli direktor Margot Keres Tel. 767 1960
E-post: margot.keres@puka.edu.ee
 
 
Otepää Raamatukogu  Kaido Mägi
Tel. 766 4824
NB! Vaata kõikide haruraamatukogude kontakte SIIT
01.08.-05.09.2019
Otepää Kultuurikeskused Jorma Riivald
Tel. 5845 4870
NB! Vaata kultuurimajade kontakte SIIT
 
05.08.-18.08.2019
Otepää Avatud Noortekeskus

Kätlin Nukka (töösuhe peatunud)

Helen Uibo

Tel. 5300 2915
 
04.11.-10.11.2019

 

Teised valla osalusega asutused

Asutus Juht Kontakt
SA Otepää Tervisekeskus Juhataja Andres Arike
Tel. 766 8560; 505 9216
Infokonsultandid
Külliki Pikk
Lea Ilp
Tel. 766 1200
AS Otepää Veevärk Juhataja Aado Altmets
Tel. 767 9410;  519 64 801
OÜ Otepää Maamõõdubüroo Juhataja Tõnu Riivik Tel. 765 5497
E-post: Tonu.Riivik@otepaa.ee
SA Tehvandi spordikeskus Juhatuse liikmed:
Jaak Mae
Kristjan Karis
Tel. 766 9555
E-post: Jaak@tehvandi.ee
Tel. 766 9506
E-post: Kristjan@tehvandi.ee
Otepää Teataja Toimetaja Arvo Saal E-post: teataja@otepaa.ee

 

Kalmistuvahid
Kalmistud Otepää linnas: Jaan Uibo 504 0424
Ilmjärve kalmistu: Merike Naruski-Peterson 5333 2779
Puka kalmistu: Inger Zimmer 5648 5327