Otepää Vallavalitsus
Tel. 766 4800; 515 7139
Lipuväljak 13, Otepää 67405
Avatud:
E - N 8.00-17.00
LÕUNA 12.00 -12.30
Reedel 8.00-14.00 
ILMA LÕUNATA
 
Arvelduskontod:
SEB Pank   EE351010202008200001
Swedbank  EE192200221016248664
Registrikood: 75001566
 

 

TEENUSKESKUSTE LAHTIOLEKUAJAD

Teenistujate kontaktandmed

 
Amet Nimi Kontakt Vastuvõtuajad Puhkus
Vallavanem Jaanus Barkala
Tel. 766 4801; 503 6109
Otepää vallavalitsus

II korrus

Vastuvõtt etteregistreerimisel

28.06.-12.07.2021 26.07.-31.07.2021 09.08.-15.08.2021
 

Abivallavanem

(valla arendus-, ehitus-, majandus- ja planeerimisalase tegevuse korraldamisega seotud küsimuste lahendamine)

Kajar Lepik Tel. 766 4806; 5662 7688
E-post: Kajar.Lepik@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus
II korrus kabinet 224

Vastuvõtt etteregistreerimisel

 
 
 
 
28.06.-08.07.2021
19.07.-30.07.2021
16.08.-18.08.2021
30.08.-05.09.2021
 
 
 
 

 

Vallavanema otsealluvus

 
 
Amet Nimi Kontakt Vastuvõtuajad Puhkus
Arendusjuht Maris Frosch

Tel. 555 11780
E-post: Maris.Frosch@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus
II korrus kabinet 205
Vastuvõtt: etteregistreerimisel

30.08.-03.09.2021
Projektijuht
(0,7)
Lea Ruuven

Tel. 527 7997
E-post: Lea.Ruuven@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus
II korrus kabinet 202

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

26.07.-01.08.2021
16.08.-30.08.2021
25.10.-31.10.2021
Kommunikatsioonijuht Monika Otrokova

Tel. 766 4811;
505 8970

E-post: Monika.Otrokova@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus
II korrus
kabinet 216
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
 
01.07.-30.07.2021
 
Haridusspetsialist
 
Janika Laur Tel.766 4807;
523 9139
E-post:
Janika.Laur@otepaa.ee
Otepää vallavalitsus II korrus kabinet 213
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
05.07.-06.08.2021
01.12.-02.12.2021
Kultuurispetsialist 
(0,7)
Valdur Sepp Tel. 5303 3036
E-post: Valdur.Sepp@otepaa.ee
Otepää vallavalitsus
II korrus kabinet 201
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
12.07.-25.07.2021
23.08.-29.08.2021
Spordispetsialist
(0,5)
Tanel Allas Tel. 5645 3887
E-post: Tanel.Allas@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus 
II korrus kabinet 202

Vastuvõtt: etteregistreerimisel


28.06.-25.07.2021

 

 

Ehitus- ja planeerimisteenistus

Amet Nimi Kontakt Vastuvõtuajad Puhkus
Ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Kalev Kepp Tel. 766 4821
E-post: Kalev.Kepp@otepaa.ee
Otepää vallavalitsus 
II korrus kabinet 220
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
12.07.-25.07.2021
09.08.-19.08.2021
06.09.-15.09.2021
 
Ehitusspetsialist Vello Vou Tel. 766 4822
E-post: Vello.Vou@otepaa.ee
Otepää vallavalitsus
II korrus kabinet 221
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
 
28.06.-11.07.2021
26.07.-06.08.2021
23.08.-31.08.2021
 
 
 
Planeerimisspetsialist  Neeme Kaurov Tel. 766 4820
E-post: Neeme.Kaurov@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus
II korrus kabinet 212
Vastuvõtt: etteregistreerimisel

19.07.-25.07.2021
18.10.-24.10.2021
 

 

Finantsteenistus

 

Amet Nimi Kontakt Vastuvõtuajad Puhkus

Finantsteenistuse 
juhataja

 

Kadri Vaks

Tel. 766 4815; 5303 3033

E-post: 
Kadri.Vaks@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus II korrus kabinet 219 
Vastuvõtt: etteregistreerimisel

28.06.-11.07.2021
26.07.-01.08.2021
01.09.-07.09.2021
 

Raamatupidaja

Sale Kiuru

Tel. 766 4817
E-post: Sale.Kiuru@otepaa.ee
Otepää vallavalitsus,
II korrus, kabinet 218 
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
 
12.07.-25.07.2021
09.08.-17.08.2021
 
Raamatupidaja Laura Karavin

Tel.766 8044; 
E-post: Laura.Karavin@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus, 
II korrus, kabinet 218 
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
21.06.-02.07.2021
12.07.-25.07.2021
09.08.-19.08.2021
Raamatupidaja (0,5)        

 

Kantselei

 

Amet Nimi Kontakt Vastuvõtuajad Puhkus
Vallasekretär 

Janno Sepp

Tel. 766 4802; 5303 3030
E-post: Janno.Sepp@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus
II korrus
kabinet 211 
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
 
28.06.-06.07.2021
19.07.-13.08.2021
 

Jurist
(0,8)

Andmekaitsespetsialist

Eveli Misnik

Tel. 766 9416

E-post: Eveli.Misnik@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus
II korrus
kabinet 206

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

12.07.-18.07.2021
23.08.-01.09.2021
 
 
Menetleja 
(0,5)
Jüri Haamer Tel. 5194 8996
E-post: Juri.Haamer@otepaa.ee
Otepää vallavalitsus
II korrus kabinet 222
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
 
 
12.07.-25.07.2021
20.09.-03.10.2021
 
Volikogu sekretär Kristi Mitt

Tel.766 4800; 515 7139

E-post: Kristi.Mitt@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus 
II korrus
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
28.06.-09.07.2021
09.08.-01.09.2021
 
Sekretär Kristina Reigo Tel. 766 4805; 515 7139
E-post: Kristina.Reigo@otepaa.ee
Otepää vallavalitsus 
II korrus
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
 
12.07.-06.08.2021
 
Otepää Teataja toimetaja (0,5) Arvo Saal E-post: teataja@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus
II korrus

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

01.07.-28.07.2021

 

Majandusteenistus

Amet Nimi Kontakt Vastuvõtuajad Puhkus
Majandusteenistuse juhataja Jaak Grünberg
Tel. 766 4810; 502 2316

E-post: 
Jaak.Grynberg@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus
II korrus
kabinet 223
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
 
 
06.09.-18.09.2021
 
Teenuskeskuse juht
(0,5 Nõuni)
Kalev Lõhmus Tel.513 9071
E-post: Kalev.Lohmus@otepaa.ee
Nõuni teenuskeskus
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
05.07.-30.07.2021
06.12.-19.12.2021
 
Teenuskeskuse juht
(Puka ja Sangaste)
Lea Madissov

Tel. 766 8443; 518 7285

E-post: Lea.Madissov@otepaa.ee

Puka ja Sangaste teenuskeskus
Vastuvõtt: etteregistreerimisel

23.08.-27.09.2021

Teenuskeskuse majandustöötaja
 
Kalev Mekk Tel. 516 4931
E-post: Kalev.Mekk@otepaa.ee

Puka teenuskeskus
 

21.07.-31.07.2021
Teenuskeskuse majandustöötaja
(Sangaste)
Vladimir Pikulov

Tel. 5301 6488

E-post: Vladimir.Pikulov@otepaa.ee 
 

Sangaste teenuskeskus
 
12.07.-25.07.2021
  
Majandustöötaja
(0,6)
Indrek Kapp      
IT-spetsialist        
Kalmistuvaht (Ilmjärve kalmistu) Merike Naruski-Peterson  Tel. 5333 2779
E-post: Merike.Naruski@otepaa.ee
 
23.08.-05.09.2021
Kalmistuvaht (Sangaste) Rein Adusson Tel. 5689 1205   05.08.-01.08.2021
Kalmistuvaht (0,75 Puka) Inger Zimmer

Tel. 5648 5327

E-post: Inger.Zimmer@otepaa.ee

  01.12.-31.12.2021
Puhastusteenindajad (kokku 1,75 kohta) Õie Saar, Liivia Lill, Elle Luhtaru

 

Sotsiaalteenistus

 

Amet Nimi Kontakt Vastuvõtuajad Puhkus
Sotsiaalteenistuse juhataja  Kadri Sommer Tel. 766 4825; 5303 3032
E-post: Kadri.Sommer@otepaa.ee
Otepää vallavalitsus
I korrus 
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
21.06.-02.07.2021
19.07.-04.08.2021
16.08.-23.08.2021

 
 
Sotsiaaltöö vanemspetsialist Pille Sikk Tel. 766 8046; 524 7930
E-post: Pille.Sikk@otepaa.ee
Sangaste Teenuskeskus
T: 9.00 - 16.00
09.08.-27.08.2021
08.11.-12.11.2021
Sotsiaaltööspetsialist    

 

 
Sotsiaaltööspetsialist Kersti Tamm Tel. 766 4827; 5199 4123
E-post: Kersti.Tamm@otepaa.ee 

Otepää vallavalitsus 
I korrus
Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Puka Teenuskeskus
Vastuvõtt: 
T: 9.00-13.00


21.06.-23.07.2021
 
Lastekaitse vanemspetsialist 
 
Kristin Leht Tel. 766 4826; 512 5745
E-post: Kristin.Leht@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus 
I korrus
Vastuvõtt: etteregistreerimisel

28.06.-04.07.2021
12.07.-18.07.2021
23.08.-29.08.2021

 

Lastekaitsespetsialist 

Kristel Ilves

Tel. 5341 9003
E-post: Kristel.Ilves@otepaa.ee

Sangaste ja Puka teenuskeskused


Vastuvõtt: etteregistreerimisel

05.07.-11.07.2021
19.07.-08.08.2021
16.08.-23.08.2021
Hooldustöötaja (0,5 kohta) Annika Rehemaa Tel. 5333 5185
E-post: Annika.Rehemaa@otepaa.ee
 
 
02.08.-28.08.2021
 
Hooldustöötaja (0,5 kohta) Pille Visnapuu

Tel. 5805 3779

E-post: Pille.Visnapuu@otepaa.ee

 
25.06.-08.07.2021
01.10.-15.10.2021
Hooldustöötaja  Andra Rüütli

Tel. 5197 0053
E-post: Andra.Ruutli@otepaa.ee 

 

19.07.-19.08.2021

Hooldustöötaja Evelin Petter

Tel. 5308 3023
E-post: Evelin.Petter@otepaa.ee

 
19.07.-30.07.2021
23.08.-27.08.2021
Tugiisik Airin Hermann Tel. 5199 2717
E-post: Airin.Hermann@otepaa.ee
 

21.06.-16.07.2021
16.08.-19.08.2021

Isiklik abistaja Fred Leopard

Tel. 5919 4510

E-post: Fred.Leopard@otepaa.ee

  02.08.-30.08.2021
Tugiisik Anniki Kreek

Tel. 5919 9564
E-post: Anniki.Kreek@otepaa.ee

 
 
12.07.-25.07.2021
06.09.-12.09.2021
Tugiisik  Rita Pärnik E-post: Rita.Pärnik@otepaa.ee   05.07.-01.08.2021
Tegevusjuhendaja (2,0 kohta)        

 

Sotsiaalkindlustusameti vastuvõtt toimub üks kord kuus, iga kuu esimesel

esmaspäeval. Vasutvõtt toimub Otepää vallavalitsuse I korrusel kell 8.30 – 18.00

Järgmised vastuvõtuajad  07.06.2021 , 05.07.2021 ja 02.08.2021

Hallatavad asutused


Asutus Juht Kontakt Puhkus
Otepää Gümnaasium
Maire Murumaa
Tel. 766 8241, 5918 2772
E-post: kool@nuustaku.edu.ee
25.06.- 07.07.2021
12.07.- 05.08.2021 11.08.- 19.08.2021
Puka Kool Margot Keres Tel. 767 1960, 5373 9107
E-post: margot.keres@puka.edu.ee
01.07.-08.08.2021
25.10.-10.11.2021
Pühajärve Põhikool Miia Pallase
Tel. 766 8555; 507 6285
 
21.06.-17.08.2021
 
Keeni Põhikool Kalmer Sarv Tel. 769 6225;
E-post: direktor@keeni.edu.ee
28.06.-27.07.2021
01.12.-29.12.2021
Otepää Muusikakool Helen Kirsi
Tel. 765 5109; 5303 3037
25.06.-08.08.2021
13.12.-17.12.2021
23.12.-31.12.2021
Puka Kunstikool Esti Kittus Tel.767 1966; 5662 9357
E-post: Esti.Kittus@otepaa.ee
25.06.-19.08.2021
Otepää Lasteaed Marju Ilistom
Tel. 765 5689;5303 3034
14.06.-27.07.2021
Otepää Raamatukogu  Kaido Mägi
Tel. 766 4824
NB! Vaata kõikide haruraamatukogude (Keeni, Sangaste, Pühajärve, Otepää, Kuigatsi, Puka, Nõuni) kontakte SIIT
01.07.-04.08.2021
Otepää Kultuurikeskused Jorma Riivald
 
NB! Vaata kultuurimajade (Otepää, Sangaste, Nõuni, Puka) kontakte SIIT
14.06.-25.06.2021
12.07.-23.07.2021
09.08.-13.08.2021
Otepää Avatud Noortekeskus

Kätlin Nukka

Tel. 5332 6699
E-post: Katlin.Nukka@otepaa.ee

NB! Vaata noortekeskuste (Puka, Keeni, Otepää) kontakte SIIT

01.07.-16.07.2021
09.08.-13.08.2021

 

Teised valla osalusega asutused

Asutus Juht Kontakt
SA Otepää Tervisekeskus Juhataja Andres Arike
Tel. 766 8560; 505 9216
Infokonsultant
Külliki Pikk
 
Tel. 766 1200
AS Otepää Veevärk Juhataja Jüri Teder
Tel. 767 9410;  519 64 801
SA Tehvandi spordikeskus Juhatuse liikmed:
Jaak Mae
Kristjan Karis
Tel. 766 9555
E-post: Jaak@tehvandi.ee
Tel. 766 9506
E-post: Kristjan@tehvandi.ee

 

Kalmistuvahid
Kalmistud Otepää linnas: Jaan Uibo 504 0424
Ilmjärve kalmistu: Merike Naruski-Peterson 5333 2779
Puka kalmistu: Inger Zimmer 5648 5327