Otepää Vallavalitsus
Tel. 766 4800; 515 7139
Lipuväljak 13, Otepää 67405
Avatud:
E - N 8.00-17.00
LÕUNA 12.00 -12.30
Reedel 8.00-14.00 
ILMA LÕUNATA
 
Arvelduskontod:
SEB Pank   EE351010202008200001
Swedbank  EE192200221016248664
Registrikood: 75001566
 

 

TEENUSKESKUSTE LAHTIOLEKUAJAD

Vallavalitsuse struktuur

Vallavalitsuse liikmed

Teenistujate kontaktandmed

 
Amet Nimi Kontakt Vastuvõtuajad Puhkus
Vallavanem Jaanus Barkala
Tel. 766 4801; 503 6109
Otepää vallavalitsus

II korrus

Vastuvõtt etteregistreerimisel

 
 

Vallavalitsuse palgaline liige -abivallavanem

Koordineerib ettevõtlus- ja arendusteenistuse, ehitus- ja planeerimisteenistuse ja majandusteenistuse tööd. 

Raivo Kalda Tel. 766 4806; 503 8599
E-post: Raivo.Kalda@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus
II korrus kabinet 224

Vastuvõtt etteregistreerimisel

 
 
 
 
 
 

 

Vallavanema otsealluvus

 
 
Amet Nimi Kontakt Vastuvõtuajad Puhkus
Haridusnõunik Janika Laur

Tel.766 4807;
523 9139
E-post:
Janika.Laur@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus II korrus kabinet 213
Vastuvõtt: etteregistreerimisel

 
Kultuurinõunik
(0,7)
Valdur Sepp Tel. 5303 3036
E-post: Valdur.Sepp@otepaa.ee
Otepää vallavalitsus
II korrus kabinet 201
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
 
 
Spordinõunik
 
Ago Arro Tel. 523 5762
E-post: Ago.Arro@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus 
II korrus kabinet 205
 

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

 

 

Ettevõtlus- ja arendusteenistus

Amet Nimi Kontakt Vastuvõtuajad Puhkus
Juhataja
 
Riina Savisaar Tel. 5647 4875
E-post: Riina.Savisaar@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus
II korrus kabinet 223

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

27.12.2022 -03.01.2023
Turunduse ja mainekujunduse spetsialist
(Ametikoht täitmata)
       
Turismiarenduse peaspetsialist
(Töökoht täitmata)
       
Turismiarenduse spetsialist
(Töökoht täitmata)
       
Projektispetsialist
(0,7)
Lea Ruuven Tel. 527 7997
E-post: Lea.Ruuven@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus
II korrus kabinet 202

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

 
Hankespetsialist Urbe Kallais Tel. 5358 3341
E-post: Urbe.Kallais@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus
II korrus kabinet 202

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

 

 

Ehitus- ja planeerimisteenistus

Amet Nimi Kontakt Vastuvõtuajad Puhkus
Ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Kalev Kepp Tel. 766 4821; 5886 7790
E-post: Kalev.Kepp@otepaa.ee
Otepää vallavalitsus 
II korrus kabinet 220
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
 
05.12.-07.12.2022
14.12.-29.12.2022
 
 
Ehitusspetsialist Vello Vou Tel. 766 4822
E-post: Vello.Vou@otepaa.ee
Otepää vallavalitsus
II korrus kabinet 221
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
 
 
 
 
 
Planeerimisspetsialist  Neeme Kaurov Tel. 766 4820
E-post: Neeme.Kaurov@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus
II korrus kabinet 212
Vastuvõtt: etteregistreerimisel

 
 
Planeerimisspetsialist
(Ametikoht täitmata)
       

 

Finantsteenistus

 

Amet Nimi Kontakt Vastuvõtuajad Puhkus

Finantsteenistuse 
juhataja

 

Kadri Vaks

Tel. 766 4815; 5303 3033

E-post: 
Kadri.Vaks@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus II korrus kabinet 219 
Vastuvõtt: etteregistreerimisel

 

Raamatupidaja

Sale Kiuru

Tel. 766 4817
E-post: Sale.Kiuru@otepaa.ee
Otepää vallavalitsus,
II korrus, kabinet 218 
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
 
 
Raamatupidaja

Laura Karavin  Ajutiselt töölt eemal, asendab Egle Davõdov

 

Tel.766 8044
E-post: Egle.Davodov@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus, 
II korrus, kabinet 218 
Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Õppepuhkus:
24.11.-25.11.2022

Raamatupidaja (0,5)
(Töökoht täitmata)
       

 

Kantselei

 

Amet Nimi Kontakt Vastuvõtuajad Puhkus
Vallasekretär 

Janno Sepp

Tel. 766 4802; 5303 3030
E-post: Janno.Sepp@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus
II korrus
kabinet 211 
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
 
21.11.-02.12.2022

Jurist
(0,8)

Andmekaitsespetsialist

Eveli Misnik

Tel. 766 9416

E-post: Eveli.Misnik@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus
II korrus
kabinet 206

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

 

 
 
 
Menetleja 
(0,5)
Jüri Haamer Tel. 5194 8996
E-post: Juri.Haamer@otepaa.ee
Otepää vallavalitsus
II korrus kabinet 212
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
 
Volikogu sekretär Kristi Mitt

Tel.766 4800; 515 7139

E-post: Kristi.Mitt@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus 
II korrus
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
 
Sekretär Kristina Reigo Tel. 766 4805; 515 7139
E-post: Kristina.Reigo@otepaa.ee
Otepää vallavalitsus 
II korrus
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
 
Kommunikatsioonijuht Monika Otrokova

Tel. 766 4811; 505 8970

E-post: Monika.Otrokova@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus
II korrus
kabinet 216
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
 
Otepää Teataja toimetaja (0,5) Arvo Saal Tel. 553 1235;
E-post: teataja@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus
II korrus

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

 

 

Majandusteenistus

Amet Nimi Kontakt Vastuvõtuajad Puhkus
Majandusteenistuse juhataja Teet Suits Tel. 766 4810; 502 2316
E-post: Teet.Suits@otepaa.ee
Otepää vallavalitsus
II korrus
kabinet 222
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
 
 
 
 
Teenuskeskuse juht
(0,5 Nõuni)
Kalev Lõhmus Tel.513 9071
E-post: Kalev.Lohmus@otepaa.ee
Nõuni teenuskeskus
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
28.11.-11.12.2022
 
 
Teenuskeskuse juht
(Puka ja Sangaste)
Lea Madissov

Tel. 766 8443; 518 7285
E-post: Lea.Madissov@otepaa.ee

Puka ja Sangaste teenuskeskus
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
19.12.-22.12.2022
Teenuskeskuse majandustöötaja
 
Kalev Mekk Tel. 516 4931
E-post: Kalev.Mekk@otepaa.ee

Puka teenuskeskus
 

 
Teenuskeskuse majandustöötaja
(Sangaste)
Vladimir Pikulov

Tel. 5301 6488

E-post: Vladimir.Pikulov@otepaa.ee 
 

Sangaste teenuskeskus
 
 
 
 
Majandustöötaja
(0,6)
Indrek Kapp E-post: Indrek.Kapp@otepaa.ee   14.11.-11.12.2022
Sangaste kalmistuvaht Anneli Puksov Tel. 5398 8510
E-post: 
Anneli.Puksov@otepaa.ee
   
Ilmjärve kalmistuvaht Merike Naruski-Peterson Tel. 5333 2779
E-post: 
Merike.Naruski@otepaa.ee
   
Puka kalmistvaht Inger Zimmer Tel. 5648 5327
E-post: 
Inger.Zimmer@otepaa.ee
  01.12.-31.12.2022
Puhastusteenistujad Elle Luhtaru, Liivia Lill    

 

*Kalmistuvaht Otepää linnas: Jaan Uibo 504 0424 (EELK Otepää Maarja koguduse kalmistuvaht)

Sotsiaalteenistus

 

Amet Nimi Kontakt Vastuvõtuajad Puhkus
Sotsiaalteenistuse juhataja  Kristin Leht Tel. 766 4825; 5303 3032
E-post: Kristin.Leht@otepaa.ee
Otepää vallavalitsus
I korrus 
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
 
 
Sotsiaaltöö vanemspetsialist Pille Sikk Tel. 766 8046; 524 7930
E-post: Pille.Sikk@otepaa.ee
Sangaste Teenuskeskus
T: 9.00 - 16.00
Puka Teenuskeskus
K: 9.00 - 16.00
 
 
Sotsiaaltööspetsialist
 
Marika Paris Tel. 524 6061
E-post: Marika.Paris@otepaa.ee

Sangaste ja Puka teenuskeskused
Vastuvõtt: etteregistreerimisel

 
Sotsiaaltööspetsialist Kersti Tamm Tel. 766 4827; 5199 4123
E-post: Kersti.Tamm@otepaa.ee 

Otepää vallavalitsus 
I korrus
Vastuvõtt: etteregistreerimisel


 
 
Lastekaitse vanemspetsialist 
 
Kristel Ilves.
Ajutiselt töölt eemal, asendab

Laura-Liis Õnneleid
Tel. 766 9419; 5341 9003
E-post: Laura-Liis.Onneleid@otepaa.ee

Puka ja Sangaste teenuskeskused
Vastuvõtt: etteregistreerimisel

 
 

 

Lastekaitsespetsialist 

 

Laura-Liis Õnneleid.
Ajutiselt töölt eemal.
Asendab Andra Rüütli

Tel.  512 5745
E-post: Andra.Ruutli@otepaa.ee 
Otepää vallavalitsus 

I korrus

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

 
Ennetustööspetsialist Marju Karavin Tel. 5336 5450
E-post: Marju.Karavin@otepaa.ee
Otepää vallavalitsus 
I korrus
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
 
Hooldustöötaja (0,5 kohta) Annika Rehemaa Tel. 5333 5185
E-post: Annika.Rehemaa@otepaa.ee
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
 
 
Hooldustöötaja (0,75 kohta) Pille Visnapuu

Tel. 5805 3779

E-post: Pille.Visnapuu@otepaa.ee

Vastuvõtt: etteregistreerimisel  
Hooldustöötaja  Eva Kongo

Tel. 5197 0053
E-post: Eva.Kongo@otepaa.ee

Vastuvõtt: etteregistreerimisel  
Hooldustöötaja Evelin Petter

Tel. 5308 3023
E-post: Evelin.Petter@otepaa.ee

Vastuvõtt: etteregistreerimisel 21.12.-22.12.2022
Hooldustöötaja
 
Fred Leopard

Tel. 5919 4510

E-post: Fred.Leopard@otepaa.ee

Vastuvõtt: etteregistreerimisel  
Tugiisik Airin Hermann Tel. 5199 2717
E-post: Airin.Hermann@otepaa.ee
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
22.11.-24.11.2022
27.12.-31.12.2022
Tugiisik Anniki Kreek Tel. 5919 9564
E-post: Anniki.Kreek@otepaa.ee
Vastuvõtt: etteregistreerimisel  
Tugiisik  Rita Pärnik

Tel. 5551 1780

E-post: Rita.Parnik@otepaa.ee

Vastuvõtt: etteregistreerimisel  
Isiklik abistaja  Liivo Kalev, Mirje Lakovitš
Tegevusjuhendaja 
(Töökoht täitmata)
       
Hooldustöötaja
(Töökoht täitmata)
       

 

Sotsiaalkindlustusameti vastuvõtt toimub üks kord kuus, iga kuu esimesel esmaspäeval. Vastuvõtt toimub Otepää vallavalitsuse I korrusel kell 8.30 – 18.00

 

Hallatavad asutused


Asutus Juht Kontakt Puhkus
Otepää Gümnaasium
Maire Murumaa
Tel. 766 8241, 5918 2772
E-post: kool@nuustaku.edu.ee
 
Puka Kool Margot Keres Tel. 767 1960, 5373 9107
E-post: margot.keres@puka.edu.ee
 
Pühajärve Põhikool Miia Pallase
Tel. 766 8555; 507 6285
 
Keeni Põhikool Peeter Kangur Tel. 769 6225; 528 6547
E-post: direktor@keeni.edu.ee
 
Otepää Muusikakool Helen Kirsi
Tel. 765 5109; 5303 3037
19.12.-30.12.2022
Puka Kunstikool Heikki Kadaja
(direktori asendaja)
Tel. 5694 9530
E-post: Puka.Kunstikool@otepaa.ee
 
Otepää Lasteaed Merike Tiimann Tel. 5303 3034
E-post: Merike.Tiimann@otepaa.ee
19.12.-21.12.2022
29.12.-30.12.2022
05.01.-06.01.2023
Otepää Raamatukogu  Kaido Mägi
Tel. 766 4824
NB! Vaata kõikide haruraamatukogude (Keeni, Sangaste, Pühajärve, Otepää, Kuigatsi, Puka, Nõuni) kontakte SIIT
 
Otepää Kultuurikeskused Jorma Riivald
 
NB! Vaata kultuurimajade (Otepää, Sangaste, Nõuni, Puka) kontakte SIIT
 
Otepää Avatud Noortekeskus

Kätlin Nukka

Tel. 5332 6699
E-post: Katlin.Nukka@otepaa.ee

NB! Vaata noortekeskuste (Puka, Keeni, Otepää) kontakte SIIT

 

 

Teised valla osalusega asutused

Asutus Juht Kontakt
SA Otepää Tervisekeskus Juhataja Andres Arike
Tel. 766 8560; 505 9216

Juhataja Anneli Kattai

Otepää TIK infokonsultant
Külliki Pikk
 

Tel. 528 0802
E-post: anneli.kattai@valgamaa.ee
 
Tel. 766 1200
AS Otepää Veevärk Juhataja Jüri Teder
Tel. 766 4890 ;  515 0615
SA Tehvandi spordikeskus Juhatuse liikmed:
Jaak Mae
Kristjan Karis
Tel. 766 9555
E-post: Jaak@tehvandi.ee
Tel. 766 9506
E-post: Kristjan@tehvandi.ee