Sotsiaalteenistus

10.01.22

 

Amet Nimi Kontakt Vastuvõtuajad Puhkus
Sotsiaalteenistuse juhataja  Kristin Leht Tel. 766 4825; 5303 3032
E-post: Kristin.Leht@otepaa.ee
Otepää vallavalitsus
I korrus 
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
 
 

 
 
Sotsiaaltöö vanemspetsialist Pille Sikk Tel. 766 8046; 524 7930
E-post: Pille.Sikk@otepaa.ee
Sangaste Teenuskeskus
T: 9.00 - 16.00
Puka Teenuskeskus
K: 9.00 - 16.00
 
Sotsiaaltööspetsialist
(Ametikoht täitmata)
   

 

 
Sotsiaaltööspetsialist Kersti Tamm Tel. 766 4827; 5199 4123
E-post: Kersti.Tamm@otepaa.ee 

Otepää vallavalitsus 
I korrus
Vastuvõtt: etteregistreerimisel


 
 
Lastekaitse vanemspetsialist 
 
Kristel Ilves Tel. 5341 9003
E-post: Kristel.Ilves@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus 
I korrus
Sangaste ja Puka teenuskeskused
Vastuvõtt: etteregistreerimisel

 

 

Lastekaitsespetsialist 
 

   

 

 
Ennetustööspetsialist
(Ametikoht täitmata)
       
Hooldustöötaja (0,5 kohta) Annika Rehemaa Tel. 5333 5185
E-post: Annika.Rehemaa@otepaa.ee
 
 
 
Hooldustöötaja (0,5 kohta) Pille Visnapuu

Tel. 5805 3779

E-post: Pille.Visnapuu@otepaa.ee

   
Hooldustöötaja  Andra Rüütli

Tel. 5197 0053
E-post: Andra.Ruutli@otepaa.ee 

 

 

Hooldustöötaja Evelin Petter

Tel. 5308 3023
E-post: Evelin.Petter@otepaa.ee

   
Hooldustöötaja
(2 töökohta täitmata)
       
Tugiisik Airin Hermann Tel. 5199 2717
E-post: Airin.Hermann@otepaa.ee
 

 

Tugiisik Anniki Kreek Tel. 5919 9564
E-post: Anniki.Kreek@otepaa.ee
   
Tugiisik  Rita Pärnik E-post: Rita.Pärnik@otepaa.ee    
Isiklik abistaja Fred Leopard

Tel. 5919 4510

E-post: Fred.Leopard@otepaa.ee

   
Isiklik abistaja 
(Töökoht täitmata)
       
Tegevusjuhendaja 
(Töökoht täitmata)
       

 

Sotsiaalkindlustusameti vastuvõtt toimub üks kord kuus, iga kuu esimesel esmaspäeval. Vasutvõtt toimub Otepää vallavalitsuse I korrusel kell 8.30 – 18.00

Seoses energiakulude hüvitamisega on sotsiaalteenistuses tööl 0,5 kohaga raamatupidajana Mari Mõttus (e-post:  energiatoetus@otepaa.ee). Töötaja töö sisuks on riigihalduse ministri 23. novembri 2021. a määruse nr 31 „Energiahinna tõusu leevendusmeede vähemkindlustatud peredele" alusel makstava toetuse taotluste vastuvõtmine ja menetlemine sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistris. Vaata energiakulude hüvitamise kohta täpsemat infot SIIT

Toimetaja: MONIKA OTROKOVA