Sotsiaalteenistus

18.01.21

 

Amet Nimi Kontakt Vastuvõtuajad Puhkus
Sotsiaalteenistuse juhataja  Kadri Sommer Tel. 766 4825; 5303 3032
E-post: Kadri.Sommer@otepaa.ee
Otepää vallavalitsus
I korrus 
politsei ruumid
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
 

 
 
Sotsiaaltöö vanemspetsialist Pille Sikk Tel. 766 8046; 524 7930
E-post: Pille.Sikk@otepaa.ee
Sangaste Teenuskeskus
T: 9.00 - 16.00
Puka Teenuskeskus
Vastuvõtt: 
K: 9.00-13.00
 
 
 
 
Sotsiaaltööspetsialist    

 

 
Sotsiaaltööspetsialist Kersti Tamm Tel. 766 4827; 5199 4123
E-post: Kersti.Tamm@otepaa.ee 

Otepää vallavalitsus 
I korrus
politsei ruumid

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

06.01.2021
20.01.2021 03.02.2021
17.02.2021
(õppepuhkused)
Lastekaitse vanemspetsialist 
 
Kristin Leht Tel. 766 4826; 512 5745
E-post: Kristin.Leht@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus 
I korrus
politsei ruumid

Vastuvõtt: etteregistreerimisel

 
 
 
 
 

 

Lastekaitsespetsialist 

Kristel Ilves

Tel. 5341 9003
E-post: Kristel.Ilves@otepaa.ee

Sangaste ja Puka teenuskeskused


Vastuvõtt: etteregistreerimisel

 
 
 
Hooldustöötaja (0,5 kohta) Ruth Leopard Tel. 5333 5185
E-post: Ruth.Leopard@otepaa.ee
 
 
 
 
Hooldustöötaja (0,5 kohta) Pille Visnapuu

Tel. 5805 3779

E-post: Pille.Visnapuu@otepaa.ee

   
Hooldustöötaja  Andra Rüütli

Tel. 5197 0053
E-post: Andra.Ruutli@otepaa.ee 

 

 

Hooldustöötaja Evelin Petter

Tel. 5308 3023
E-post: Evelin.Petter@otepaa.ee

   
Tugiisik Airin Hermann Tel. 5199 2717
E-post: Airin.Hermann@otepaa.ee
  

Isiklik abistaja Fred Leopard

Tel. 5919 4510

E-post: Fred.Leopard@otepaa.ee

 
 
Tugiisik Anniki Kreek

Tel. 5919 9564
E-post: Anniki.Kreek@otepaa.ee

   
Tugiisik (0,5 kohta) Rita Pärnik E-post: Rita.Pärnik@otepaa.ee    
Tegevusjuhendaja (2,0 kohta)        

 

Toimetaja: MONIKA OTROKOVA