Sotsiaalteenistus

7.06.21

 

Amet Nimi Kontakt Vastuvõtuajad Puhkus
Sotsiaalteenistuse juhataja  Kadri Sommer Tel. 766 4825; 5303 3032
E-post: Kadri.Sommer@otepaa.ee
Otepää vallavalitsus
I korrus 
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
21.06.-02.07.2021
19.07.-04.08.2021
16.08.-23.08.2021

 
 
Sotsiaaltöö vanemspetsialist Pille Sikk Tel. 766 8046; 524 7930
E-post: Pille.Sikk@otepaa.ee
Sangaste Teenuskeskus
T: 9.00 - 16.00
 
07.06.-09.06.2021
11.06.-18.06.2021
09.08.-27.08.2021
08.11.-12.11.2021
 
Sotsiaaltööspetsialist    

 

 
Sotsiaaltööspetsialist Kersti Tamm Tel. 766 4827; 5199 4123
E-post: Kersti.Tamm@otepaa.ee 

Otepää vallavalitsus 
I korrus
Vastuvõtt: etteregistreerimisel

Puka Teenuskeskus
Vastuvõtt: 
T: 9.00-13.00

14.06.-18.06.2021
21.06.-23.07.2021
 
Lastekaitse vanemspetsialist 
 
Kristin Leht Tel. 766 4826; 512 5745
E-post: Kristin.Leht@otepaa.ee

Otepää vallavalitsus 
I korrus
Vastuvõtt: etteregistreerimisel

28.06.-04.07.2021
12.07.-18.07.2021
23.08.-29.08.2021

 

Lastekaitsespetsialist 

Kristel Ilves

Tel. 5341 9003
E-post: Kristel.Ilves@otepaa.ee

Sangaste ja Puka teenuskeskused


Vastuvõtt: etteregistreerimisel

05.07.-11.07.2021
19.07.-08.08.2021
16.08.-23.08.2021
Hooldustöötaja (0,5 kohta) Annika Rehemaa Tel. 5333 5185
E-post: Annika.Rehemaa@otepaa.ee
 
09.06.-11.06.2021
14.06.-18.06.2021
02.08.-28.08.2021
 
Hooldustöötaja (0,5 kohta) Pille Visnapuu

Tel. 5805 3779

E-post: Pille.Visnapuu@otepaa.ee

 
21.06.-06.07.2021
01.10.-15.10.2021
Hooldustöötaja  Andra Rüütli

Tel. 5197 0053
E-post: Andra.Ruutli@otepaa.ee 

 

19.07.-19.08.2021

Hooldustöötaja Evelin Petter

Tel. 5308 3023
E-post: Evelin.Petter@otepaa.ee

 
07.06.-20.06.2021
19.07.-30.07.2021
23.08.-27.08.2021
Tugiisik Airin Hermann Tel. 5199 2717
E-post: Airin.Hermann@otepaa.ee
 

21.06.-16.07.2021
16.08.-19.08.2021

Isiklik abistaja Fred Leopard

Tel. 5919 4510

E-post: Fred.Leopard@otepaa.ee

  02.08.-30.08.2021
Tugiisik Anniki Kreek

Tel. 5919 9564
E-post: Anniki.Kreek@otepaa.ee

 
 
12.07.-25.07.2021
06.09.-12.09.2021
Tugiisik  Rita Pärnik E-post: Rita.Pärnik@otepaa.ee   05.07.-01.08.2021
Tegevusjuhendaja (2,0 kohta)        

 

Sotsiaalkindlustusameti vastuvõtt toimub üks kord kuus, iga kuu esimesel

esmaspäeval. Vasutvõtt toimub Otepää vallavalitsuse I korrusel kell 8.30 – 18.00

Järgmised vastuvõtuajad  07.06.2021 , 05.07.2021 ja 02.08.2021

Toimetaja: MONIKA OTROKOVA