Eeskirjad ja korrad, taotluste vormid

9.11.21

Siin loetletud dokumendivormid palume esitada Otepää Vallavalitsuse sotsiaalteenistusele, aadressil Lipuväljak 13 Otepää, või e-posti aadressil: vald@otepaa.ee

NB! Tutvuge kindlasti toetuste määramise ja maksmise korraga!

Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord (Otepää Vallavolikogu 19.04.2018 määrus nr 7)

Sotsiaaltoetuste piirmäärade kehtestamine (Otepää Vallavalitsuse 03.05.2018 korraldus nr 211)

Sotsiaalteenuse osutamise eest isikult võetava tasu suuruse kehtestamine (Otepää Vallavalitsuse 03.05.2018 korraldus nr 210)

Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" toetuse andmise tingimused ja kord (Otepää Vallavolikogu 23.01.2020 määrus nr 2)

Hooldusvajaduse ja sotsiaalteenuse määramise hindamiskriteeriumid

 

 

Toetuste blanketid

 

Sünnitoetuse esimese osa avaldus

Sünnitoetuse teise osa avaldus

Matusetoetus

Koolilõpetaja toetus

Esmakordselt kooli mineva lapse toetus

Tervisetoetus

Sotsiaalteenuste toetus

Raske majandusliku olukorra taotlus

Kolme- ja enamalapselise pere lasteaiatoidu toetuse taotlus 

Hooldajatoetuse määramine

Hooldaja määramine

Hooldekoduteenuse taotlusToimetulekutoetus

Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks
(
Otepää Vallavolikogu 19.04.2018 määrus nr 6)
 
 

Koduteenus

 

Toimetaja: MONIKA OTROKOVA