Matusetoetuse taotlus

Matusetoetus määratakse isikule, kes korraldab rahvastikuregistri andmetel Otepää vallas registreeritud elukohaga lahkunu matuse. Matusetoetuse piirmäär on 250 eurot.

» Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

» Sotsiaaltoetuste piirmäärade kehtestamine

Lisainfo: sotsiaalteenistuse juhataja Kristin Leht, tel. 766 4825; 5303 3032 
E-post: Kristin.Leht@otepaa.ee


Taotlemine elektrooniliselt

Sisenege Otepää valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Isiku tuvastamiseks läheb vaja ID kaarti või Mobiil-ID.  
Keskkonda sisenedes tuleb valida sobilik taotlus, millel kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. 

Vorm tuleb peale täitmist digitaalselt allkirjastada. 

 

Taotlemine pabervormil

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab siit või  Otepää vallavalitsusest. Vastuvõtt vallavalitsusse eelregistreerimisel. 

Digitaalselt allkirjastatud dokumendivormid palume saata e-posti aadressil: vald@otepaa.ee 

Paberkandjal esitada Otepää Vallavalitsuse sotsiaalteenistusele, aadressil Lipuväljak 13 Otepää.

 

» Matusetoetuse taotlusvorm.doc