Sünnitoetus

Sünnitoetus koosneb kahest osast, millest:

1) esimene osa määratakse ühele lapsevanemale, kui lapse sünnijärgse elukohana registreeritakse rahvastikuregistris Otepää vald ja ühe lapsevanema elukohana on lapse sünni hetkel rahvastikuregistris olnud vähemalt eelnevad kuus kuud registreeritud Otepää vald;
2) teine osa määratakse ühele lapsevanemale lapse üheaastaseks saamisel, kui lapse ja vähemalt ühe lapsevanema elukohana on lapse üheaastaseks saamisel rahvastikuregistris jätkuvalt registreeritud Otepää vald.

» Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

» Sotsiaaltoetuste piirmäärade kehtestamine

 

Lisainfo: sotsiaalteenistuse juhataja Kristin Leht, tel. 766 4825; 5303 3032 
E-post: Kristin.Leht@otepaa.ee


Taotlemine elektrooniliselt

Sisenege Otepää valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Isiku tuvastamiseks läheb vaja ID kaarti või Mobiil-ID.  
Keskkonda sisenedes tuleb valida sobilik taotlus, millel kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. 

Vorm tuleb peale täitmist digitaalselt allkirjastada. 

 

Taotlemine pabervormil

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab siit või  Otepää vallavalitsusest.Vastuvõtt vallavalitsusse eelregistreerimisel. 

Digitaalselt allkirjastatud dokumendivormid palume saata e-posti aadressil: vald@otepaa.ee 

Paberkandjal esitada Otepää Vallavalitsuse sotsiaalteenistusele, aadressil Lipuväljak 13 Otepää. 

» Sünnitoetuse esimese osa avaldus.docx  

» Sünnitoetuse teise osa avaldus.docx