Koolilõpetaja toetus

Koolilõpetaja toetus määratakse põhikooli või gümnaasiumi lõpetajale, kui tema elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Otepää vald ning ta on sooritanud lõpueksamid selleks ettenähtud ajal. Koolilõpetaja toetus põhikooli lõpetajale on 45 eurot ning  gümnaasiumi lõpetajale 55 eurot.

» Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

» Sotsiaaltoetuste piirmäärade kehtestamine

Info: amet Nimi Nimi, nimi.nimi@otepaa.ee, tel 766 XXXX


Taotlemine elektrooniliselt

Sisenege Otepää valla teenuste ja toimingute keskkonda. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Isiku tuvastamiseks läheb vaja ID kaarti või Mobiil-ID.  
Keskkonda sisenedes tuleb valida sobilik taotlus, millel kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. 

Vorm tuleb peale täitmist digitaalselt allkirjastada. 

 

 

Taotlemine pabervormil

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab SIIT või  Otepää vallavalitsusest.
Vastuvõtt: eelregistreerimisel

» Koolilõpetaja toetuse taotlus.doc