Hooldekoduteenuse taotlus

Vallakodanikel on võimalik taotleda hooldekodus hooldamise toetust. 

» Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord

» Sotsiaaltoetuste piirmäärade kehtestamine

Hooldusvajaduse ja sotsiaalteenuse määramise hindamiskriteeriumid

 

Lisainfo: sotsiaaltööspetsialist Carmen Mets, tel. 766 4827; 5199 4123
E-post: Carmen.Mets@otepaa.ee

 

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab siit või  Otepää vallavalitsusest. Vastuvõtt vallavalitsusse eelregistreerimisel. 
Digitaalselt allkirjastatud dokumendivormid palume saata e-posti aadressil: vald@otepaa.ee 

Paberkandjal esitada Otepää Vallavalitsuse sotsiaalteenistusele, aadressil Lipuväljak 13 Otepää.

 

Hooldekoduteenuse taotlus