Vallavalitsuse istungid

Vallavalitsuse istungitel

Otepää Vallavalitsuse istungil 18.05.2020

18.05.2020

  1. Määrati Pringi külas asuva Marjamäe katastriüksuse (katastritunnus 72401:001:1030) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
  2. Liideti Otepää vallasiseses linnas asuv Tartu mnt 2 katastriüksus (katastritunnus 63601:001:0166) ja Pärna tn 1a katastriüksus (katastritunnus 55601:003:0020) üheks katastriüksuseks.
  3. Anti Taavet Tammele projekteerimistingimused Lutike külas Leigo kinnistul elamu ehitusprojekti koostamiseks.
  4. Anti Jaak Karule ehitusluba Märdi külas Pärna kinnistul saunamaja püstitamiseks.
  5. Anti Janika Ilvesele ehitusluba Truuta külas Rehemäe kinnistul päikeseelektrijaama püstitamiseks.
  6. Anti Merilin Pulleritsule ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Kesk tn 1 kinnistul ja Kesk tn 3 kinnistul elamu püstitamiseks.
  7. Anti OÜ-le Rock Ranch ehitusluba Nüpli külas Väike-Poslovitsa kinnistul helistuudio püstitamiseks.
  8. Määrati tervisetoetus kahele isikule kogusummas 150 eurot.