Vallavalitsuse istungid

Vallavalitsuse istungitel

Otepää Vallavalitsuse istungil 03.02.2020

03.02.2020

 1. Määrati Kähri külas asuva Piirioru katastriüksuse (katastritunnus 60802:003:1000) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
 2. Määrati Sihva külas asuva Väike-Juusa katastriüksuse (katastritunnus 63601:002:1752) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
 3. Anti Heleena Jõele projekteerimistingimused Pedajamäe külas Nikluse kinnistul abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
 4. Anti Vana-Otepää külas Krepi kinnistul asuvale ehitisele (autovarikatus-kuur) kasutusluba.
 5. Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest neli isikut.
 6. Otsustati korraldada kordusenampakkumine Otepää vallasiseses linnas asuva Kastani kinnistu (kinnistu registriosa nr 2326540, katastritunnus 55601:003:0001, pindala 1160 m2, sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik üldkasutatav maa) võõrandamiseks alghinnaga 20 000 eurot. Moodustati enampakkumise läbiviimiseks komisjon koosseisus: 1. Kajar Lepik (komisjoni esimees); 2. Jaak Grünberg; 3. Eveli Misnik.
 7. Anti Otepää vallasiseses linnas asuv Apteekrimäe kinnistu (kinnistu registriosa nr 1656540, katastritunnus 55601:006:0060, pindala 10,26 ha, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa) otsustuskorras Otepää Spordiklubile (registrikood 80084940, aadress Lipuväljak 13 Otepää vallasisene linn) tasuta kasutusse.
 8. Anti kolmele isikule tasu eest üürile korterid Otepää vallas.  
 9. Anti kolmele isikule  sotsiaaleluruumina üürile Otepää vallas asuvad korterid.
 10. Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul ühele isikule summas 70 eurot.
 11. Määrati viiele isikule sotsiaalteenuse toetus.
 12. Määrati kogukondlikuks arendustegevuseks tegevustoetus järgmiselt: 1.1 MTÜ KAPPERMÄE SELTS 960 eurot (sh 490 eurot Kappermäe seltsimaja majandamiskuludeks); 1.2 MITTETULUNDUSÜHING PILKUSE KÜLASELTS 960 eurot (sh 490 eurot Pilkuse külamaja majandamiskuludeks); 1.3 MITTETULUNDUSÜHING VANA-OTEPÄÄ KÜLASELTS 470 eurot; 1.4 MTÜ ARULA KÜLASELTS 470 eurot; 1.5 Mittetulundusühing Neeruti külaselts 470 eurot; 1.6 Mittetulundusühing Pedajamäe Külaselts 470 eurot; 1.7 MTÜ Vidrike Selts 470 eurot; 1.8 Kastolatsi külaseltsing 470 eurot; 1.9 Mittetulundusühing Josephine 470 eurot; 1.10 Nõuni Külaselts 470 eurot; 1.11 MTÜ Sihva Külaselts 470 eurot; 1.12 Mittetulundusühing Iiah 470 eurot; 1.13 TIIDU KÜLASELTS MTÜ 470 eurot; 1.14 Päidla külaseltsing 470 eurot.
 13. Määrati Otepää Külade Ühendusele projekti " KÜLADE VÄGI – Otepää külakogukondade suutlikkuse ja koostöövõime tugevdamine" elluviimiseks 1900 euro suurune kaasfinantseerimise toetus.
 14. Määrati kogukondlikuks arendustegevuseks ürituse korraldamise toetus järgmiselt: 1.1 MITTETULUNDUSÜHING VANA-OTEPÄÄ KÜLASELTS 150 eurot 2020. a maikuus toimuva ürituse „Talgupäev" korraldamiseks; 1.2 MITTETULUNDUSÜHING VANA-OTEPÄÄ KÜLASELTS 150 eurot 2020. a juunikuus toimuva ürituse „Vana-Otepää küla jaanipäev" korraldamiseks; 1.3 Mittetulundusühing Neeruti Külaselts 150 eurot 2020. a maikuus toimuva ürituse „Talgupäev" korraldamiseks; 1.4 Mittetulundusühing Neeruti Külaselts 150 eurot 2020. a juunikuus toimuva ürituse „Neeruti küla jaanituli" korraldamiseks; 1.5 Mittetulundusühing Pedajamäe Külaselts 240 eurot 2020. a kevadel toimuva ürituse „Kevadine kanuumatk peredele" korraldamiseks; 1.6 Otepää Aedlinna Seltsing 240 eurot 2020. a veebruarikuus toimuva ürituse „Perede vastlapäev", 2020. a märtsikuus toimuva ürituse „Tantsime terviseks", 2020. a aprillikuus toimuva ürituse „Jüripäeva matk" ja 2020. a maikuus toimuva ürituse „Teeme Ära Talgud" korraldamiseks; 1.7 Nõuni Külaselts 100 eurot 8. veebruaril 2020. a toimuva ürituse „Nõuni täheöömatk 2020" korraldamiseks; 1.8 Nõuni Külaselts 100 eurot 19. veebruaril 2020. a toimuva ürituse „Nõuni maastikumängud 2020" korraldamiseks; 1.9 Nõuni Külaselts 100 eurot 17. mail 2020. a toimuva seminari „Terve elu 2020" korraldamiseks; 1.10 MTÜ Vidrike Selts 250 eurot 2020. a septembrikuus toimuva fotonäituse „Vidrike 100 aastat pildis" korraldamiseks; 1.11 MTÜ ARULA KÜLASELTS 250 eurot 2020. a maikuus toimuva ürituse „Arula esmamainimise 601. aastapäeva tähistamine" korraldamiseks; 1.12 MTÜ Sihva Külaselts 100 eurot 5. märtsil 2020. a toimuva ürituse „Vastlapäev" korraldamiseks; 1.13 MTÜ Sihva Külaselts 80 eurot 2020. a aprillikuus toimuva ürituse „Õpituba vabatahtlikele" korraldamiseks; 1.14 MTÜ Sihva Külaselts 100 eurot 2020. a juunikuus toimuva ürituse „VII Juusa järve rattaralli ja ümber Juusa järve jooks" korraldamiseks; 1.15 Kastolatsi külaseltsing 150 eurot 22. juunil 2020. a toimuva ürituse „Kastolatsi küla jaaniõhtu" korraldamiseks; 1.16 MITTETULUNDUSÜHING PILKUSE KÜLASELTS 200 eurot 2020. a aprillikuus toimuva ürituse „Naljakuu salongiõhtu" korraldamiseks; 1.17 TIIDU KÜLASELTS MTÜ 240 eurot 23. aprillil 2019. a toimuva ürituse „Tiidu küla jürituli" korraldamiseks; 1.18 Makita külaseltsing 150 eurot 23. juunil 2020. a toimuva ürituse „Makita küla jaanipäev" korraldamiseks; 1.19 Makita külaseltsing 80 eurot 2020. a veebruarikuus toimuva ürituse „Vastlapäev" korraldamiseks; 1.20 Puka Kogukond 240 eurot 10. aprillil 2020. a toimuva ürituse „Lihavõttepühad" korraldamiseks.
 15. Anti Nüpli külas Munamäe kinnistul asuvale ehitisele (köistee) kasutusluba.