« Tagasi

Otepää Vallavalitsus 38. nädala eelinfo (14.09.2020 – 20.09.2020)

Esmaspäev, 14.09
-kell 10.30 vallavalitsuse istung nõukojas. Kokkuvõtet vallavalitsuse päevakorrapunktidest saab lugeda Otepää valla kodulehelt www.otepaa.ee rubriigist Juhtimine -> Vallavalitsuse istungil. Lisainfo: vallavanem Jaanus Barkala 766 4801; 503 6109

-kell 12.30 Keeni Põhikoolis vanavanemate päeva tähistamine  koos Teadustetri etendusega "Teeme keemiat". Lisainfo: direktor Kalmer Sarv 5354 4688

-kell 13.30 pedagoogilise nõukogu koosolek Otepää Lasteaia Pähklikese majas. Lisainfo: õppejuht Merike Kase 5304 4915

-arendusnõunik Maris Frosch Valgas Valga valla ettevõtjate ümarlaual. Lisainfo: arendusjuht Maris Frosch 555 11780

03.-16.09. Otepää vallasises linnas asuva Kastolatsi tee 25 katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek. Planeeritav ala hõlmab Kastolatsi tee 25 katastriüksust ja osaliselt Kastolatsi tee katastriüksust. Planeeringuala suurus on ca 4.46 hektarit. Planeeringu lahendusena nähakse alale ette ehitusõigus kolmele krundile  hoolekandeasutuste hoonete jaoks ning kaks transpordimaad. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Otepää Vallavalitsuses (Lipuväljak 13, Otepää) ning valla veebilehel www.otepaa.ee .  Avaliku väljapaneku kestel saab esitada planeeringu kohta kirjalikke arvamusi Otepää Vallavalitsuse aadressil Lipuväljak 13, Otepää, 67405 või e-posti aadressil vald@otepaa.ee kuni 16.09.2020. Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 30.09.2020 kell 15.00 Otepää Vallavalitsuse nõukoja saalis (Lipuväljak 13, Otepää, II korrus). Täiendav info: planeerimisspetsialist Neeme Kaurov, neeme.kaurov@otepaa.ee , 766 4820.

03.09-16.09. Pühajärve külas asuva  Sepa katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek. Planeeringu eesmärk on kehtiva detailplaneeringu muutmine, ehitusõiguse määramine hotell-spa ehitamiseks ning tehnovõrkude lahendamine. Avalik väljapanek toimub Otepää Vallavalitsuses (Lipuväljak 13, Otepää) ning valla veebilehel www.otepaa.ee .  Avaliku väljapaneku kestel saab esitada planeeringu kohta kirjalikke arvamusi Otepää Vallavalitsuse aadressil Lipuväljak 13, Otepää, 67405 või e-posti aadressil vald@otepaa.ee  kuni 16.09.2020. Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 1.10.2020 kell 15.00 Otepää Vallavalitsuse nõukoja saalis (Lipuväljak 13, Otepää, II korrus). Täiendav info: planeerimisspetsialist Neeme Kaurov, neeme.kaurov@otepaa.ee , 7664820.

 

Teisipäev, 15.09
-kell 9.00 Keeni Põhikooli 1. klass alustab koos politsega liiklustundi Valga Keskväljakul ja peale tundi tutvuvad Valga Keskraamatukoguga. Lisainfo: direktor Kalmer Sarv 5354 4688

-kell 17.00-20.00 Puka kogukonna köögis projektikirjutamise koolitus algajatele I osa. Koolitaja Haimar Sokk. Otepää Külade Ühenduse liikmetele tasuta, teistele osalustasu 10 eurot. Korraldab: Otepää Külade Ühendus.

 

 

Kolmapäev, 16.09
-kell 13.30 pedagoogide infominutid Otepää Lasteaia Võrukaela majas. Lisainfo: õppejuht Merike Kase 5304 4915

-kell 17.00-20.00 Puka kogukonna köögis projektikirjutamise koolitus algajatele II osa. Koolitaja Haimar Sokk. Otepää Külade Ühenduse liikmetele tasuta, teistele osalustasu 10 eurot. Korraldab: Otepää Külade Ühendus.

-kommunikatsioonijuht Monika Otrokova Tartus kriisikommunikatsiooni koolitusel. Lisainfo: kommunikatsioonijuht Monika Otrokova 766 4811; 505 8970

-sotsiaalteenistuse juhataja Kadri Sommer ja tugiisik Rita Pärnik Tallinnas TISOVA konverentsil "Väärikas vananemine tänapäeva tormilises ühiskonnas". Lisainfo: sotsiaalteenistuse juhataja Kadri Sommer 766 4825; 5303 3032

 

 

Neljapäev, 17.09
-kell 10.30 Otepää Lasteaia Võrukaela majas ja kell 11.15 Pähklikese majas ämblikke tutvustav üritus. Lisainfo: õppejuht Merike Kase 5304 4915

-kell 13.30 toimub Otepää Gümnaasiumi staadionil uue multifunktsionaalse spordiväljaku ehk „puuri" avamine. Lisainfo: spordispetsialist Tanel Allas 5645 3887

-kell 15.00 Otepää Vallavolikogu istung Otepää Kultuurimajas. Istungi päevakorda ja kokkuvõtteid päevakorrapunktidest saab lugeda Otepää valla kodulehelt www.otepaa.ee rubriigist Juhtimine -> Kuu vallavolikogus. Lisainfo: volikogu esimees Rein Pullerits 504 9575

-kell 18.00 Tõrva Kirik-Kammersaalis Valgamaa Rahvakunsti ja Käsitöö Keskseltsi tänuüritus, kus tunnustatakse maakonna Pärandihoidja sõle saajaid. Osaleb vallavanem Jaanus Barkala.

-Puka Kooli õpetajad osalevad Vanemuise teatris õpetajate päevale pühendatud infotunnis. Lisainfo: huvijuht Liidia Saarmann 5647 5403

 

Reede, 18.09
-kell 10.15 Pühajärve Põhikooli õpilased osalevad Maailmakoristuspäeval ja  koristavad oma koolimaja ümbrust. Lisainfo: direktor Miia Pallase 766 8555; 507 6285

-Pühajärve Põhikooli õpetaja Miia Pallase osaleb "Hea kool 2020" eneseanalüüsi koolitusel Tartus. Lisainfo: direktor Miia Pallase 766 8555; 507 6285

18.-19.09. Keeni Põhikooli 7. klassi õppepäev looduses "Kaitse end ja aita teist". Lisainfo: direktor Kalmer Sarv 5354 4688

 

 

Laupäev, 19.09
-kell 14.00 Tehvandi Discgolfi rajal disgolfi võistlused. Alguse saab Otepää valla uus liikumisharrastuse ja kogukonna sari - Otepää valla mängud. Korraldab: Ago Arro, Otepää valla mängude peakorraldaja. Lisainfo: www.otepaasport.ee

-kell 12.00 Otepääl, Sihval, Marjamäel mootorrataste mäkketõusu viimane etapp. Info ja piletid tel. 501 4885 (Riho Kollist). Juhend ja registreerumine www.msport.ee

-Otepää Motoklubi sügispäevad, mille raames on kell 19.00 kontsert Annimatsi põlenud hoone taastamise toetuseks. Korraldab: Otepää Motoklubi. Lisainfo: https://www.facebook.com/events/353400672496660/

-kell 20.00 Sangaste kirikus kontsert "Topelt halo". TOPELT HALO on kahe vaimuliku - Tarmo Linnas (EELK) ja Justinus I. Kiviloo (EAÕK) koostöö muusikas ja sõnas.
Viru-Jaakobi koguduse vaimulik Tarmo Linnas esitab sekventseril ja süntesaatoritel omaloomingulisi helindeid nn tsirkulatsioone – Berliini koolkonna elektroonilisest ambient muusika-stiilist inspireeritud helilisi mõtisklusi ja meditatsioone, mida võib nimetada seisundimuusikaks. Valgusefektid ja graafilised visuaalid toetavad heli ning loovad koosmõjus sakraal-ambientliku atmosfääri. Korraldab: EELK Sangaste Püha Andrease kogudus, sissepääs – vaba annetus.

 

Pühapäev, 20.09
-kell 8.00-16.00 Maxima poe ja Ugandi Resto vahelisel haljasalal Mihklilaat. Korraldab: Keskoja OÜ.

-kell 9.00 Puka kogukonnaköögis köögiviljade hapendamise koolitus. Koolitaja Iina Kalbri, osalustasu 10 eurot. Korraldab: MTÜ Puka Kogukond, lisainfo ja registreerumine Anneli Uffert 513 5961

-kell 10.00 23. Tartu Rattamaraton. Kell 10.00 21 km start Palu teeninduspunktis, kell 10.00 89 km start, kell 13.00 40 km start Tehvandi Spordikeskuse staadionil. Kell 14.00 võitjate autasustamine Elva Tervisespordikeskuses. Kell 19.30 finiš suletakse. Lisainfo: www.tartumaraton.ee Puka Kooli õpilased osalevad vabatahtlikena Tartu Rattamaratoni Puka teeninduspunktis.

 


-kell 12.00 sügisretk krahv Bergi metsas Tuuli Merimaa juhtimisel ning lõkkejutud puudest Hendrik Relvega. Tasuta, väike kehakinnitus. Kohtume Sangaste lossi ees, riietu vastavalt ilmale! Registreeri ennast tel 53008226 Sangaste Kultuurimaja perenaine-kultuurikorraldaja Marina Pulver
20.09.2020

-kell 16.00 Puka kogukonna saalis Pille Lille Muusikute Fond esitleb: akordioniduo kontsert: Mikk Langerproon ja Henry Zibo.

 

 

Puhkusel:
25.08.-28.09. Puka ja Sangaste teenuskeskuste juht Lea Madissov
01.09.-21.09. isiklik abistaja Fred Leopard