Esmaspäev, 10.05 -kell 9.00 Puka Kooli 8.klassi õpilaste loovtööde kaitsmine. Lisainfo: huvijuht Liidia Saarmann tel. 5647 5403 -kell 10.30 volikogu saalis vallavalitsuse istung....

Otepää Vallavalitsus 19. nädala eelinfo (10.05. – 16.05.2021)

Esmaspäev, 10.05 -kell 9.00 Puka Kooli 8.klassi õpilaste loovtööde kaitsmine. Lisainfo: huvijuht Liidia Saarmann tel. 5647 5403 -kell 10.30 volikogu saalis vallavalitsuse istung....

Alates maikuust võtab Puka Teenuskeskuses kodanikke vastu sotsiaaltööspetsialist Kersti Tamm teisipäeviti kell 9.00-13.00. Sotsiaaltöö vanemspetsialist Pille Sikk jätkab vastuvõtuga Sangaste...

Sotsiaalvaldkonna teated

Alates maikuust võtab Puka Teenuskeskuses kodanikke vastu sotsiaaltööspetsialist Kersti Tamm teisipäeviti kell 9.00-13.00. Sotsiaaltöö vanemspetsialist Pille Sikk jätkab vastuvõtuga Sangaste...

07.05.2021 Valga maakonda lisandus 9 positiivset proovi, Otepää valda 0, Eestis kokku 383   06.05.2021 Valga maakonda lisandus  4 positiivset proovi, Otepää valda...

COVID-19 ülevaade Otepää vallas 06.-07.05.2021

07.05.2021 Valga maakonda lisandus 9 positiivset proovi, Otepää valda 0, Eestis kokku 383   06.05.2021 Valga maakonda lisandus  4 positiivset proovi, Otepää valda...

03.05.2021 Määrati Nõuni külas asuva Tükipoe katastriüksuse (katastritunnus 58202:002:0892) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise...

Otepää Vallavalitsuse istungil 03.05.2021

03.05.2021 Määrati Nõuni külas asuva Tükipoe katastriüksuse (katastritunnus 58202:002:0892) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise...

05.05.2021 Valga maakonda lisandus 11 positiivset proovi, Otepää valda 1, Eestis kokku 430   04.05.2021 Valga maakonda lisandus 4 positiivset proovi, Otepää valda 1,...

COVID-19 ülevaade Otepää vallas 04.-05.05.2021

05.05.2021 Valga maakonda lisandus 11 positiivset proovi, Otepää valda 1, Eestis kokku 430   04.05.2021 Valga maakonda lisandus 4 positiivset proovi, Otepää valda 1,...

Otepää Vallavolikogu otsustas oma 22. aprilli 2021 istungil anda vallavalitsusele garantii Otepää erihoolekande teenusmaja ehitamiseks.   Plaani järgi on teenusmaja kavas rajada...

Otepääle on plaanis rajada erihoolekandemaja

Otepää Vallavolikogu otsustas oma 22. aprilli 2021 istungil anda vallavalitsusele garantii Otepää erihoolekande teenusmaja ehitamiseks.   Plaani järgi on teenusmaja kavas rajada...

Head vallakodanikud! Kutsun teid kõiki üle vaatama enda garaažid ja kuurid, et ripakil ja üle olevad jalgrattad vallamajja tuua! Paljud lapsed, noored ja täiseas vallakodanikud ihkavad...

Kogume jalgrattaid

Head vallakodanikud! Kutsun teid kõiki üle vaatama enda garaažid ja kuurid, et ripakil ja üle olevad jalgrattad vallamajja tuua! Paljud lapsed, noored ja täiseas vallakodanikud ihkavad...

Kliinikumi uus Mammobuss on kuni jaanipühadeni Lõuna-Eesti naisterahvaste päralt! Sellel aastal on rinnavähi sõeluuringule oodatud naisterahvad sünniaastatega 1955, 1957, 1959, 1961, 1963,...

Kliinikumi mammobuss Otepääl

Kliinikumi uus Mammobuss on kuni jaanipühadeni Lõuna-Eesti naisterahvaste päralt! Sellel aastal on rinnavähi sõeluuringule oodatud naisterahvad sünniaastatega 1955, 1957, 1959, 1961, 1963,...

Nahakasvajate mobiilse diagnoosikabineti vastuvõtud kiirendavad inimeste õigeaegset jõudmist nahaarsti juurde naha pahaloomuliste kasvajate kahtlusel. Mobiilne kabinet on varustatud...

Nahakasvajate mobiilne diagnoosikabinet

Nahakasvajate mobiilse diagnoosikabineti vastuvõtud kiirendavad inimeste õigeaegset jõudmist nahaarsti juurde naha pahaloomuliste kasvajate kahtlusel. Mobiilne kabinet on varustatud...

Kääriku Spordikeskus võtab tööle hooldustöölise kelle peamisteks tööülesanneteks on saunade kütmine ja koristus, välisterritooriumi korrashoid, prügikoristus ja muru niitmine. Tööaeg võib olla...

Kääriku Spordikeskuses saab tööd hooldustööline

Kääriku Spordikeskus võtab tööle hooldustöölise kelle peamisteks tööülesanneteks on saunade kütmine ja koristus, välisterritooriumi korrashoid, prügikoristus ja muru niitmine. Tööaeg võib olla...

  03.05.2021 Valga maakonda lisandus 10 positiivset proovi, Otepää valda 0 , Eestis kokku 179   02.05.2021 Valga maakonda lisandus 4 positiivset proovi, Otepää...

COVID-19 ülevaade Otepää vallas 01.-03.05.2021

  03.05.2021 Valga maakonda lisandus 10 positiivset proovi, Otepää valda 0 , Eestis kokku 179   02.05.2021 Valga maakonda lisandus 4 positiivset proovi, Otepää...

Esmaspäev, 03.05 -kell 10.30 volikogu saalis vallavalitsuse istung. Kokkuvõtet vallavalitsuse päevakorrapunktidest saab lugeda Otepää valla kodulehelt www.otepaa.ee rubriigist ...

Otepää Vallavalitsus 18. nädala eelinfo (03.05. – 09.05.2021)

Esmaspäev, 03.05 -kell 10.30 volikogu saalis vallavalitsuse istung. Kokkuvõtet vallavalitsuse päevakorrapunktidest saab lugeda Otepää valla kodulehelt www.otepaa.ee rubriigist ...

Esmaspäevast, 3. maist 2021 oodatakse COVID-19 vastu vaktsineerima kõiki 50-aastaseid või veel sel aastal 50-aastaseks saavaid inimesi. Samuti on endiselt oodatud vaktsineerima COVID-19...

Esmaspäevast oodatakse vaktsineerima kõiki 50+ vanuses inimesi

Esmaspäevast, 3. maist 2021 oodatakse COVID-19 vastu vaktsineerima kõiki 50-aastaseid või veel sel aastal 50-aastaseks saavaid inimesi. Samuti on endiselt oodatud vaktsineerima COVID-19...

1.mail on riigipüha. Otepää Vallavalitsuse teenistujad on 30.aprillil, riigipüha-eelsel päeval kättesaadavad telefoni teel kell 8.00-12.00. Ilusaid kevadpühi!

Otepää vallavalitsuse lahtioleku aeg enne maipühi

1.mail on riigipüha. Otepää Vallavalitsuse teenistujad on 30.aprillil, riigipüha-eelsel päeval kättesaadavad telefoni teel kell 8.00-12.00. Ilusaid kevadpühi!

Otepää vallavalitsus annab üürile Otepää vallas, Keeni külas Keeni tee 1 asuvad korter 1 ja korter 3. Korterid on täielikult renoveeritud, korterites on olemas köögimööbel koos tehnikaga. ...

Otepää vallavalitsus annab üürile korterid

Otepää vallavalitsus annab üürile Otepää vallas, Keeni külas Keeni tee 1 asuvad korter 1 ja korter 3. Korterid on täielikult renoveeritud, korterites on olemas köögimööbel koos tehnikaga. ...

Oodatakse riskirühmasse kuuluvaid isikuid igas vanuses ning kõiki 50 aastaseid või veel sel aastal 50 aastaseks saavaid inimesi. See võimalus on loodud praegu üleminekuks, alates 03.maist...

Kõik 50-aastased saavad sellel nädalal Valgas vaktsineerida

Oodatakse riskirühmasse kuuluvaid isikuid igas vanuses ning kõiki 50 aastaseid või veel sel aastal 50 aastaseks saavaid inimesi. See võimalus on loodud praegu üleminekuks, alates 03.maist...

Otepää Avatud Noortekeskused (Otepää, Keeni ja Puka) kuulutab välja logokonkurssi. Konkursi eesmärgiks on luua noortekeskustele kaasaegne ja ühtne logo. Ideekavandite esitamise aeg on...

Otepää Avatud Noortekeskused otsib uut logo

Otepää Avatud Noortekeskused (Otepää, Keeni ja Puka) kuulutab välja logokonkurssi. Konkursi eesmärgiks on luua noortekeskustele kaasaegne ja ühtne logo. Ideekavandite esitamise aeg on...

Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus on esitanud avalduse kehtiva vee erikasutuse keskkonnaloa nr L.VV/324966 muutmiseks, milles taotletakse vee erikasutuse keskkonnaloas lubatud põhja- ja...

Keskkonnaloa muutmise taotluse menetlusest teavitamine

Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus on esitanud avalduse kehtiva vee erikasutuse keskkonnaloa nr L.VV/324966 muutmiseks, milles taotletakse vee erikasutuse keskkonnaloas lubatud põhja- ja...

28.04.2021 Valga maakonda lisandus 9 positiivset proovi, Otepää valda 0 , Eestis kokku 396   27.04.2021 Valga maakonda lisandus 3 positiivset proovi, Otepää valda 1,...

COVID-19 ülevaade Otepää vallas 27.-28.04.2021

28.04.2021 Valga maakonda lisandus 9 positiivset proovi, Otepää valda 0 , Eestis kokku 396   27.04.2021 Valga maakonda lisandus 3 positiivset proovi, Otepää valda 1,...

26.04.2021 Kinnitati Otepää Vallavalitsuse infoturbepoliitika. Määrati Vana-Otepää külas asuva Viinamäe katastriüksuse (katastritunnus 63602:001:1371) jagamisel moodustatavate...

Otepää Vallavalitsuse istungil 26.04.2021

26.04.2021 Kinnitati Otepää Vallavalitsuse infoturbepoliitika. Määrati Vana-Otepää külas asuva Viinamäe katastriüksuse (katastritunnus 63602:001:1371) jagamisel moodustatavate...

22.04.2021 Kinnitati Pühajärve Põhikooli arengukava 2021 - 2023. Otsustati muuta Otepää Vallavolikogu 20. septembri 2018. a määrust nr 12 „Otepää valla eelarvest kogukondlikuks...

Otepää Vallavolikogu istungil 22.04.2021

22.04.2021 Kinnitati Pühajärve Põhikooli arengukava 2021 - 2023. Otsustati muuta Otepää Vallavolikogu 20. septembri 2018. a määrust nr 12 „Otepää valla eelarvest kogukondlikuks...

Alates 3. maist 2021 taastub Otepää vallavalitsuses ja teenuskeskustes tavapärane töö - ametnikud on kohapeal tööl, kaugtööd ei toimu. Palume vallakodanikel siiski kohtumisteks eelnevalt aeg...

Otepää vallavalitsuses taastub tavapärane töö

Alates 3. maist 2021 taastub Otepää vallavalitsuses ja teenuskeskustes tavapärane töö - ametnikud on kohapeal tööl, kaugtööd ei toimu. Palume vallakodanikel siiski kohtumisteks eelnevalt aeg...

26.04.2021 Valga maakonda lisandus 3 positiivset proovi, Otepää valda 1, Eestis kokku 163   25.04.2021 Valga maakonda lisandus 3 positiivset proovi, Otepää valda (andmed...

COVID-19 ülevaade Otepää vallas 24.-26.04.2021

26.04.2021 Valga maakonda lisandus 3 positiivset proovi, Otepää valda 1, Eestis kokku 163   25.04.2021 Valga maakonda lisandus 3 positiivset proovi, Otepää valda (andmed...

Oodatakse riskirühmasse kuuluvaid isikuid igas vanuses ning vanemad kui 65 ei pea olema riskigrupis. Valga haigla korraldab vaktsineerimist ja ootab kõiki, kes võiksid praegu vaktsineeritud...

Valgas on võimalik vaktsineerida Pfizer vaktsiiniga ka sellel nädalal

Oodatakse riskirühmasse kuuluvaid isikuid igas vanuses ning vanemad kui 65 ei pea olema riskigrupis. Valga haigla korraldab vaktsineerimist ja ootab kõiki, kes võiksid praegu vaktsineeritud...

Hea lapsevanem! Praegune aeg on keeruline – Sul on mitmeid rolle, mida täita, ja kõik justkui ootavad midagi. Töökohustused, laste eest hoolitsemine, majapidamistööd, paarisuhe,...

Veebileht Tarkvanem.ee toetab lapsevanemaid

Hea lapsevanem! Praegune aeg on keeruline – Sul on mitmeid rolle, mida täita, ja kõik justkui ootavad midagi. Töökohustused, laste eest hoolitsemine, majapidamistööd, paarisuhe,...

Esmaspäev, 26.04 -kell 9.00 Otepää Gümnaasiumi juhtkonna koosolek. Lisainfo: direktor Maire Murumaa tel 766 8240, 5918 2772 -kell 10.30 volikogu saalis vallavalitsuse istung....

Otepää Vallavalitsus 17. nädala eelinfo (26.04. – 02.05.2021)

Esmaspäev, 26.04 -kell 9.00 Otepää Gümnaasiumi juhtkonna koosolek. Lisainfo: direktor Maire Murumaa tel 766 8240, 5918 2772 -kell 10.30 volikogu saalis vallavalitsuse istung....

23.04.2021 Valga maakonda lisandus  6 positiivset proovi, Otepää valda 0, Eestis kokku 392   22.04.2021 Valga maakonda lisandus  4 positiivset proovi, Otepää...

COVID-19 ülevaade Otepää vallas 22.-23.04.2021

23.04.2021 Valga maakonda lisandus  6 positiivset proovi, Otepää valda 0, Eestis kokku 392   22.04.2021 Valga maakonda lisandus  4 positiivset proovi, Otepää...

Saabunud ettepanekuid arvesse võttes on RMK koostanud Tartu maratoni raja ümbruse riigimetsade majandamise kava projekti aastateks 2021-2031. Projektiga ehk kinnitamata kavaga on võimalik...

Tartu maratoni raja riigimetsas plaanitavatele metsatöödele saabunud ettepanekute avalikustamisest ja ettepanekute alusel koostatud metsa majandamise projekti valmimisest

Saabunud ettepanekuid arvesse võttes on RMK koostanud Tartu maratoni raja ümbruse riigimetsade majandamise kava projekti aastateks 2021-2031. Projektiga ehk kinnitamata kavaga on võimalik...

Alates 12.aprillist 2021.a. on PPA, Lõuna prefektuuri, Kagu politseijaoskonna, Valga piirkonnagrupi, piirkonnapolitseinik Karl Kuntus (Otepää valla piirkonnapolitseinik) senise asukoha asemel...

Otepää politsei asukoht muutus

Alates 12.aprillist 2021.a. on PPA, Lõuna prefektuuri, Kagu politseijaoskonna, Valga piirkonnagrupi, piirkonnapolitseinik Karl Kuntus (Otepää valla piirkonnapolitseinik) senise asukoha asemel...

19.04.2021 Määrati Sihva külas asuva Ristipealse katastriüksuse (katastritunnus 63601:002:1483) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise...

Otepää Vallavalitsuse istungil 19.04.2021

19.04.2021 Määrati Sihva külas asuva Ristipealse katastriüksuse (katastritunnus 63601:002:1483) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise...

Näitan: 1-30
Elemente lehe kohta 30
of 97