Kuu vallavolikogus

24.04.17

 

Otepää Vallavolikogu istungil 20.04.2017

20.04.2017
1. Tunnistati kehtetuks Sihva külas asuva Aaraini detailplaneering.
 
2. Otsustati lubada Otepää Vallavalitsusel korraldada riigihange „Otepää valla õpilasveo korraldamine".
 
3. Otsustati lubada Otepää Vallavalitsusel sõlmida MITTETULUNDUSÜHINGUGA PÜHAJÄRVE HARIDUSSELTS maa tasuta kasutamise leping Sihva külas Uue-Kooli kinnistul (katastritunnus 63601:002:0100) ca 130 m2 suuruse maa-ala tasuta kasutusse andmiseks järgmistel tingimustel: 1.1 majandamise sihtotstarve on mänguväljaku rajamine ja haldamine; 1.2 lepingu tähtaeg on kaheksa aastat.
 
4. Võeti vastu Otepää valla 2017. aasta lisaeelarve.
 
 
 
 

Dokumendiregister

 

Toimetaja: MONIKA OTROKOVA