Kuu vallavolikogus

23.04.18

Otepää Vallavolikogu 19.04.2018 istungil

 

  1. Kehtestati Puka Keskkooli põhimäärus.
  2. Kehtestati eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks.
  3. Kehtestati sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord.
  4. Muudeti Otepää Vallavolikogu 22. märtsi 2018. a määrust nr 3 „Reservfondi kasutamise kord". § 2 lõiget 2 täiendati punktiga 41 järgmiselt: „41) erakorraliste saavutuste eest premeerimiseks;".
  5. Sihva külas asuva Pühajärve puidutööstuse, Voki katlamaja, Kaalukoja kinnistute ja lähiümbruse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine.
  6. Otsustati anda nõusolek enampakkumisel võõrandada järgmine vallavara: 1.1 Sihva külas Voki 1-6 asuv korteriomand (kinnistu registriosa nr 1584640, üldpind 31,6 m2) alghinnaga 6500 eurot; 1.2 Pühajärve külas Kannistiku 5-1 asuv korteriomand (kinnistu registriosa nr 1533140, üldpind 42,4 m2) alghinnaga 9500 eurot.

 

Otepää Vallavolikogu aseesimees Rando Undrus teatas vallavolikogu 19.04.2018 istungil, et astub tagasi Otepää Vallavolikogu aseesimehe, revisjonikomisjoni liikme ning arengu- ja innovatsioonikomisjoni esimehe kohalt.

 

Dokumendiregister

 

Toimetaja: MONIKA OTROKOVA