Kuu vallavolikogus

16.02.18
Otepää Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 15. märtsil 2018  Otepää Vallavalitsuse III korruse saalis  (Lipuväljak 13). 
 
 

Otepää Vallavolikogus 15.02.2018 

15.02.2018

1.     Jäeti algatamata Nüpli külas asuvate Metsajärve maaüksuste detailplaneering.

2.     Lõpetati Lossiküla külas asuva Lahemaa katastriüksuse detailplaneeringu koostamine.

3.     Lõpetati Lossiküla külas asuva Pargi katastriüksuse detailplaneeringu koostamine.

4.     Lõpetati Puka alevikus asuva Alliku tn 11 kinnistu detailplaneeringu koostamine.

5.     Lõpetati Plika külas asuva Puka Kõrtsi ümbruse detailplaneeringu koostamine.

6.     Lõpetati Neeruti külas asuvate Mäe-Roni ja Roni kinnistute detailplaneeringu koostamine.

7.     Määrati Puka valla 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande auditeerijaks Vello Mettis.

8.     Otsustati valida Otepää Vallavolikogu aseesimeheks Jaanus Raidal.

9.     Otsustati maksta volikogu aseesimehele Jaanus Raidalile ajavahemikul 16. veebruar – 31. detsember 2018. a isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitist sõiduauto kasutamise kohta peetava arvestuse alusel arvestusega 0,20 eurot/km, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kuus.

10.  Täiendati Otepää Vallavolikogu eelarve- ja majanduskomisjoni koosseisu, kinnitades komisjoni liikmeteks: 1.1 Raivo Nurmetu; 1.2 Herko Sunts.

11.  Täiendati Otepää Vallavolikogu hariduskomisjoni koosseisu, kinnitades komisjoni liikmeks Kätlin Nukka.

12.  Lubati Otepää Vallavalitsusel sõlmida Ugandi Meelelahutus OÜ-ga rendileping Otepää vallasiseses linnas asuva Linnamäe org kinnistu (kinnistu registriosa nr 2294540, katastritunnus 55601:004:1870) 16 983 m2 suuruse osa kasutusse andmiseks vastavalt otsusele lisatud lepinguprojektile.

13.  Otsustati muuta osaühingu Puka Vesi põhikirja.

14.  Anti Valga maakonna vapi ja lipu kasutamise õigus Valgamaa Omavalitsuste Liidule. Määrati Valga maakonna teenetemärkide andmise korraldajaks Valgamaa Omavalitsuste Liit.

 

 

 

Dokumendiregister

 

Toimetaja: MONIKA OTROKOVA