Kuu vallavolikogus

16.06.17
Järgmine korralike Otepää Vallavolikogu istung toimub augustikuus.


Vallavolikogu istungil 15.06.2017
1.    Otsustati võtta AS-ilt SEB Pank investeerimislaen Otepää valla arengukavas ja eelarves ettenähtud investeeringute teostamiseks.

2.    Kinnitati Otepää valla 2016. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne.

3.    Määrati Otepää valla 2017. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande auditeerijaks Audiitorbüroo Fides OÜ.

4.    Kinnitati Otepää valla, Sangaste valla ja Puka valla ühinemiskokkulepe.

5.    Anti Puka vallale nõusolek võtta kuni 2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste tulemuste väljakuulutamise päevani kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 34 lõike 2 punktides 1‒3, 52 ja 7 ning lõikes 7 nimetatud võlakohustusi ja muid tulevastel eelarveaastatel raha väljamaksmist nõudvaid pikaajalisi kohustusi lähtuvalt Puka valla eelarvestrateegiast aastateks 2017 – 2021, Puka valla 2017. aasta eelarvest ja vastuvõetavatest 2017. aasta lisaeelarvetest.

6.    Määrati Otepää valla, Puka valla ja Sangaste valla ühinemisel moodustuva Otepää valla volikogu liikmete arvuks 17 liiget.

7.    Moodustati 15. oktoobril 2017. a toimuvateks Otepää Vallavolikogu valimisteks üks 17-mandaadiline valimisringkond nr 1, mis hõlmab Otepää valla, Puka valla ja Sangaste valla ühinemisel moodustuva Otepää valla haldusterritooriumi.

8.    Moodustati Otepää valla, Puka valla ja Sangaste valla ühinemisel moodustuva Otepää valla valimiskomisjon ja nimetada valimiskomisjoni liikmeteks: 1.1 Anita Kallis; 1.2 Monika Otrokova; 1.3 Kristina Reigo; 1.4 Janno Sepp; 1.5 Ülle Veeroja. Nimetati Otepää valla valimiskomisjoni asendusliikmeteks vastavalt määratud järjekorrale: 2.1 Kalev Vähi; 2.2 Mairo Kangro.
 

Dokumendiregister

 

Toimetaja: MONIKA OTROKOVA