Teenuskeskuste lahtiolekuajad. Loe edasi
Seoses haldusreformi muudatustega täieneb Otepää valla kodulehel info jooksvalt.

Hajaasustuse programmi 2018. aasta taotlusvoor on
avatud 09.04.-11.06.2018. Loe edasi

Uudised ja teated

Vallavalitsuse istungil 21.05.2018

21.05.2018

21.05.2018 Nõustuti Räbi külas asuva Liivamäe maaüksuse (katastritunnus 58202:001:1050) Eesti Vabariigi omandisse jätmisega riigi maareservina vastavalt maareformi seaduse § 31 lõike 1 punktile 8. Peeti võimalikuks jagada Pilkuse külas asuv Tammem...  Loe edasi »