Otepää valla sümboolika rahvahääletus

14.08.19

Otepää Vallavalitsus kuulutas 2018. aastal välja sümbolikavandite konkursi, mille eesmärgiks oli leida ühinenud Otepää valla sümbolid - vapp ja lipp. Rahvahääletus toimus 28. märtsist kuni 15. aprillini 2019 Otepää valla veebilehel www.otepaa.ee Rahvahääletuse tulemused on selgunud.

Sümbolikavandite konkursile laekus kokku 18 tööd, mis saadeti Riigikantselei heraldikakomisjonile ülevaatamiseks. Heraldikakomisjon tunnistas osaliselt heraldikanõuetele vastavaks kuus tööd. 

Hääletada sai ka Otepää valla praeguse vapi ja lipu poolt.

Rahvahääletusest võttis osa kokku 51 hääletajat. Kõige enam hääli (22) sai Otepää valla praegune sümboolika. Teiseks tuli sümboolika märksõnaga „Kõrgustik", kolmandaks „Sangaste".

Otepää Vallavalitsuse sümboolikakomisjon tegi Otepää Vallavolikogule ettepaneku jätkata Otepää valla senise sümboolikaga. 

 

1. Caput Ursi (nullvariant). Vastab osaliselt heraldikanõuetele.

VAPI SELGITUS: Kuldne karupea mustal on ajalooline Otepää linna ja valla vapp. [Käesoleva kavandiga on seda vaid pisut korrigeeritud tagamaks parema vastavuse heraldika nõuetele: nähtavale on toodud keel ja kihvad; samuti on pea pööratud selgelt paremale (kilbi kandja poolt vaadates). Samas on püütud säilitada karupea nooruslikku ja rõõmsameelset ilmet.] Karu, kui meie metsade auväärseim loom sümboliseerib jõudu ja väärikust; pea tähistab tarkust ja vaimujõudu. Kuldne märgib õnne ja heaolu. Must tähistab ratsionaalsust ja püsivust ning valge tähistab puhtust, vaimuvalgust ja elujõudu.

LIPU SELGITUS: Tegemist on ajaloolise Otepää linna ja valla lipuga. Kollane märgib väärikust, õnne ja heaolu. Must sümboliseerib ratsionaalsust, jõudu ja püsivust ning valge tähistab puhtust, vaimuvalgust ja elujõudu.

 

2. Kõrgustik. Vastab osaliselt heraldikanõuetele.

VAPI SELGITUS: Valla vapp viitab loodusmaastikule: hõbedane sarikas sümboliseerib pinnamoodi, mis on väga mägine, künklik, orgude ning veerohke. Samuti tähistab see valla veerikkusi, kuppelmaastikku ja lumekünkaid. Otepää vallas asuvad suusatajatele ja teistele tuntud metsad-künkad, mis on loonud head tingimused lumerikkale talispordile. Seda sümboliseerib vapi lumehelbekujuline ornament, mis sümboliseerib ühtlasi 4 liitunud valda ja talvepealinna aunimetust. Heraldiline element on saadud okaspuutaimede ühendamisel. Järjepidevuse märgiks on karu, mis sümboliseerib Otepääga ühinemist, viidates nii koha nimele. Karu pea on kujutatud profiilis ning suunaga vasakule, mis tähistab arenemist ja edasiliikumist.

LIPU SELGITUS: Lained ja sinine-valge värv lipul sümboliseerivad vett, mägesid ja lund. Karupea sümboliseerib liitunud valdasid ja lumehelbed on talvepealinna märgisteks.

 

3. Oti pää. Vastab osaliselt heraldikanõutele.

VAPI SELGITUS: Otepääd, kui karupea-kujulist kindlusehitist on kirjeldanud juba muinasaja kroonikud. Okspuurist on üle-Eestiliselt tuntud Sangaste rukkikrahvi metsandusliku töö sümboliks, samuti viitab risti lumehelbe-kuju Otepää ümbruses harrastavatele talispordialadele.

Märkus: Vapp on lisaks disainitud ka Soome vallavappide eeskujul pseudoreljeefsena. Sellist varianti kasutatakse valla esindushoonetel. Punane keele-manus mustal taustal on heraldikas lubatud võte.

LIPU SELGITUS: Mitmestatud okspuuristid sümboliseerivad Sangaste krahv Bergi dendroloogilist uurimussuunda ja Otepää talispordialasid. Lipu taustavärv on analoogne vapi taustavärviga.

 

4. Sangaste. Vastab osaliselt heraldikanõutele.

VAPI SELGITUS: vapi keskmes asub Sangaste loss, mis sümboliseerib piirkonna rikkalikku kultuuripärandit, samuti ka asjaolu, et just selles lossis moodustati uus Otepää vald. Lossi all olev kaar viitab valla kuppelmaastikule, mõõk, kui üks ikoonilisemaid ning austusväärsemaid relvi on võimu, kaitse ja tugevuse sümboliks.

LIPU SELGITUS: lipul olevad neli rõhtset triipu tähistavad Otepää, Sangaste, Palupera ja Puka valla ühinemist. Punane värv sümboliseerib energiat, armastust, tuld ning elujõudu, must on maa värv.

 

5. Täht. Vastab osaliselt heraldikanõutele.

VAPI SELGITUS:  kilbi mustal väljal üksik täht, mille alla on koondunud neli rohelist puud. Vapi südames on kuldne täisfiguuris karu.

Kilbi roheline väli kujutab nelja puud, mis sümboliseerivad ühinenud Otepää, Sangaste, Puka ja Palupera valdu. Puud on koondunud kilbi mustal väljal oleva üksiku teed näitava tähe alla. Kavandite värvid must ja kuldne on võetud Otepää praeguselt vapilt. Lisavärvina on kavanditel kasutatud rohelist, mis on tuletatud Puka ja Palupera valdade vappidest. Otepää praeguselt vapilt on üle võetud ka kuldne karu. Karu on kujutatud täisfiguurina ning asub vapi südames.

LIPU SELGITUS:  sama, mis vapil.

 

6. Tähtrist. Vastab osaliselt heraldikanõutele.

VAPI SELGITUS:  Karu pea viitab valla nimele, ühtlasi tähistab see ka muistseid asundusi (viidates ka kunagisele karupea kujulisele linnusele Otepää alal). Kumerlõikes jalus sümboliseerib Otepää kõrgustikku ja piirkonnale iseloomulikku kuppelmaastikku. Tähtrist viitab tähelepanuväärse ajalooga haridus- ja vaimuelule, samuti silmapaistvatele ajaloolistele isikutele (nt Tartu Ülikooli audoktorit krahv Friedrich von Berg, von Bock'id).

Kuldne värv tähistab põllumajandust, kuldseid viljapõlde, rukki sordiaretust ja päikest. Roheline värv viitab ilusatele metsadele, must sümboliseerib elujõudu ja tugevust.

LIPU SELGITUS:  Kollasel taustal must karu pea, kumerlõikes rohelisel jalusel kollane tähtrist.

 

7. Caput Ursi. Vapikavand ei vasta olulises osas heraldikanõuetele, lipukujundus vastab heraldikanõuetele.

VAPI SELGITUS: öökull on tuntud tarkuse sümbolina ning viitab piirkonna tugevatele haridus- ja kultuuritraditsioonidele [esimene rahvakool alustas Otepääl tegevust juba 1686. aastal; talurahvakoolid rajati Nõunis 1763 ning 1776.a ka Pühajärvel, Pilkusel, Vidrikes, ja Neerutis. Samuti on piirkonnas tegutsenud mitmed kultuuriliselt olulised isikud, sh J.Rossihnius ja J. Hurt. Valla territooriumilt on pärit arvukalt teadlasi, õppejõude, kunstnikke ja kirjanikke]. Lisaks tähistab öökull ka lennukust ja müstilisust

[Pühajärve piirkonna varasem nimi oli Võluste / Wollust]. Viimast rõhutab näki saba, mis viitab ühtlasi valla arvukatele veekogudele (eelkõige Pühajärv ja Väike-Emajõgi; aga ka Näkijärv, Mõrtsuka järv, Nõuni järved jne), mis on märkimisväärse kultuuriloolise ja ökoloogilise tähtsusega. Rinnakilbile paigutatud kuldne karupea tähistab valla keskust – Otepää linna. [Valla keskuse vapi esiletoomine rõhutab ühtlasi, et vald tervikuna on oluliselt suurem ja mitmepalgelisem, kui selle keskasula.]

LIPU SELGITUS: kaldrist tähistab (otsuse)kindlust. Kuna kaldrist on tuntud Püha Andrease (Sangaste kihelkonna kaitsepühaku) atribuudina, esindab kaldrist muuhulgas edasi ka Sangaste piirkonda. Kollane märgib väärikust, õnne ja heaolu. Must sümboliseerib ratsionaalsust, jõudu ja püsivust ning valge tähistab puhtust, vaimuvalgust ja elujõudu.

 

8. Elujõud. Ei vasta olulises osas heraldikanõuetele.

VAPI SELGITUS:  Karu pea viitab valla nimele, ühtlasi tähistab see ka muistseid asundusi (viidates ka kunagisele karupea kujulisele linnusele Otepää alal). Kumerlõikes jalus sümboliseerib Otepää kõrgustikku ja piirkonnale iseloomulikku kuppelmaastikku. Tähtrist viitab tähelepanuväärse ajalooga haridus- ja vaimuelule, samuti silmapaistvatele ajaloolistele isikutele (nt Tartu Ülikooli audoktorit krahv Friedrich von Berg, von Bock'id).

Kuldne värv tähistab põllumajandust, kuldseid viljapõlde, rukki sordiaretust ja päikest. Roheline värv viitab ilusatele metsadele, must sümboliseerib elujõudu ja tugevust.

LIPU SELGITUS:  Kollasel taustal must karu pea, kumerlõikes rohelisel jalusel kollane tähtrist.

 

9. Kolm pääd. Ei vasta olulises osas heraldikanõuetele.

VAPI SELGITUS:  kuldne karupea mustal on ajalooline Otepää linna ja valla sümbol. Ühtlasi tähistab see jõudu ja väärikust ning tarkust ja vaimujõudu. Karupea otsavaatav asend viitab endise Puka valla sümboolikale. Ristatud viljapead esindavad Sangaste piirkonda ja viitavad rukki sordiaretusele ning põllumajandusele laiemalt. Kuldne märgib õnne ja heaolu. Must tähistab ratsionaalsust ja püsivust.

LIPU SELGITUS:  laineline poom märgib valla paiknemist künklikul Lõuna-Eesti maastikul ja valla veerikkust (ning osundab endise Palupera valla sümboolikale). Valge on lume värv ja tähistab piirkonna tähtsust talispordikeskusena; ühtlasi sümboliseerib valge puhtust, vaimuvalgust ja elujõudu. Must sümboliseerib ratsionaalsust, jõudu ja püsivust ning kollane märgib väärikust, õnne ja heaolu.

 

10. Koosmõju. Ei vasta olulises osas heraldikanõuetele.

VAPI SELGITUS: vapp kujutab lõbusa näoga karu, kes hoiab ühes käes suurt sarapuupähklit ning teises käes rukkivihku. Peas on kujutatud tal pritsimeeste hõbekiiver, mis kõik sümboliseerivad meie piirkoda.

LIPPUDE SELGITUS:  Otepää valla lipul olevad värvid kujutavad:

Sinine- meie järved ja jõed

Roheline – meie põldude rukkiorase roheline

Must – Sangaste viljakas muld

Valge – täiendab Otepää vallas ristitud sini-must-valget lippu ehk kokku tuleb sini-must-valge häll.

 

11. Kroon. Ei vasta olulises osas heraldikanõuetele.

VAPI SELGITUS:  Karu pea viitab valla nimele, ühtlasi tähistab see ka muistseid asundusi (viidates ka kunagisele karupea kujulisele linnusele Otepää alal). Kumerlõikes jalus sümboliseerib Otepää kõrgustikku ja piirkonnale iseloomulikku kuppelmaastikku. Kroon tähistab silmapaistvaid ajaloolisi isikuid (nt Tartu Ülikooli audoktor krahv Friedrich von Berg, von Bock'id), aga ka kunagist kuningamõisa (Sangaste). Tähtrist viitab tähelepanuväärse ajalooga haridus- ja vaimuelule. Kuldne värv tähistab põllumajandust, kuldseid viljapõlde, rukki sordiaretust ja päikest. Roheline värv viitab ilusatele metsadele, must sümboliseerib elujõudu ja tugevust.

 

LIPU SELGITUS:  Rohelisel taustal kollane ruut, millel must karu pea ja kroon.

 

12. Lars. Ei vasta olulises osas heraldikanõuetele.

VAPI SELGITUS: Kasutatud on antud töös karu pead. Karu kaitseb ja turvab, on tark kütt ja osav sportlane. Rohelised kumerused karupea allservas sümboliseerivad nelja valda, mis on nüüd üheks suureks vallaks liidetud.

LIPU SELGITUS:  sama, mis vapil.

 

13. Mei. Ei vasta olulises osas heraldikanõuetele.

VAPI SELGITUS: Kasutatud lihtsustatud Otepää valla kaardi kontuuri. Tähed sümboliseerivad valdasid. Joonornament kaardi vasakus servas vihjab lõpututele suusaradadele.

LIPU SELGITUS:  sama, mis vapil.

 

14. Ott. Ei vasta olulises osas heraldikanõuetele.

VAPI SELGITUS:  Karu pea viitab valla nimele, ühtlasi tähistab see ka muistseid asundusi (viidates ka kunagisele karupea kujulisele linnusele Otepää alal). Tähtrist sümboliseerib tähelepanuväärse ajalooga haridus- ja vaimuelu, samuti silmapaistvaid ajaloolisi isikuid (nt Tartu Ülikooli audoktor krahv Friedrich von Berg, von Bock'id).

Kumerlõikes jalus sümboliseerib Otepää kõrgustikku ja piirkonnale iseloomulikku kuppelmaastikku. Viljapea tähistab põllumajandust, kuldseid viljapõlde ja rukki sordiaretust. Kuldne värv sümboliseerib liiva, soojust ja päikest. Roheline värv viitab ilusatele metsadele, must sümboliseerib elujõudu ja tugevust.

LIPU SELGITUS:  Kollasel taustal must karu pea ja tähtrist, kumerlõikes rohelisel jalusel kuldne viljapea.

 

15. Ott rukkis 1. Ei vasta olulises osas heraldikanõuetele.

VAPI SELGITUS: Kilbiosa on keskelt poolitatud ning kasutatud kahte värvitooni- musta ja sinist, mis sümboliseerivad vastavalt musta mullapinda ja sinist taevast, aga ka musta öö ja sinitaevalise päeva

harmoonilist kooslust. Elementidena näeme kuldset karu, kolme kuldset viljapead ning kolme valget tähtristi. Sinine taevas, must mullapind ja valged tähtristid moodustavad sini-must-valge, kui meie rahvuslikkust

rõhutava värvikombinatsiooni. Karufiguuri kasutamine vapielemendina on praeguse Oti pää edasiarendus. Nüüd pole tegu enam lihtsalt karu peaga vaid täisfiguuris tervisest pakatava Otiga ehk suure elujõulise Otepää vallaga. Kujundusliku poole pealt on karu silueti puhul kasutatud Otepää valla hetkevapilt pärit sarnast rõõmsat näoilmet, jätkates sellega sõbraliku karu ideed! Kolm kuldset viljapead sümboliseerivad kuulsat "Sangaste" talirukist. See on tunnustus, Sangaste kandi maailmakaardile toonud, sordi- ja tõuaretajale Tartu Ülikooli audoktorile krahv Friedrich

von Bergi´le. Valge tähtrist tähistab nelja ilmakaart, kompassi meie töödes ja tegemistes, elus ja usus. Kolm tähte taevas näitamas teed usus, lootuses ja armastuses või nagu Puka valla endisel vapil tähistades minevikku, olevikku ja tulevikku. Valge värv on ka õigluse ja puhtuse sümboliks.

LIPU SELGITUS: variant A: Lipu põhivärvideks valge ja sinine.

Valge- puhtuse ja õigluse, aga ka talvevärv, näidates Otepää valla, kui parima talispordi- ja puhkusepiirkonna staatust. Sinine - tarkuse, tõe ja puhtuse värv.....ja jahedates järvesilmades peegelduv sinine taevas.

Elemendina näeme lipul juba eelpool lahtiseletatud vapimotiivi. Kilbi värvid on pooled vahetanud. Sisuline lahendus sama, mis vapil.

Variant A puhul tekib kaunis sinimustvalge kombinatsioon, mis omakorda loob seose Otepää, kui EV lipu sünnikoduga.

Variant B: Lipu põhivärvideks must ja kollane.

Must-väärikus, jõud, viljakus, must mullapind.

 

16. Ott rukkis 2. Ei vasta olulises osas heraldikanõuetele.

VAPI SELGITUS: Karufiguuri kasutamine vapielemendina on praeguse Oti pää edasiarendus. Nüüd pole tegu enam lihtsalt karu peaga vaid täisfiguuris tervisest pakatava Otiga ehk suure elujõulise Otepää vallaga.

Kujundusliku poole pealt on karu silueti puhul kasutatud Otepää valla hetkevapilt pärit sarnast rõõmsat näoilmet, jätkates sellega sõbraliku karu ideed! Must karu siluett = pruunkaru. Kuldne viljapea sümboliseerib kuulsat "Sangaste" talirukist. See on tunnustus, Sangaste kandi

maailmakaardile toonud, sordi- ja tõuaretajale Tartu Ülikooli audoktorile krahv Friedrich von Bergi´le.

Kuldne tähtrist tähistab nelja ilmakaart, kompassi meie töödes ja tegemistes, elus ja usus. Kuldne värv tähistab jõuka valla väärikat kasvamist-tõusu maailmakaardil.

LIPU SELGITUS:  Valge- puhtuse ja õigluse, aga ka talvevärv, näidates Otepää valla, kui parima talispordi- ja puhkusepiirkonna staatust.

Roheline - viljakuse, elujõu ja tasakaalu sümbol. Otepää vald oma metsade ja niitude kuplilises vaheldumises. Loodus oma värskuses.

Elemendina näeme lipul juba eelpool lahtiseletatud vapimotiivi. Kilbi värvid on pooled vahetanud. Sisuline lahendus sama, mis vapil.

Variant B: Lipu põhivärvideks must ja roheline.

Must väärikus, jõud, viljakus, must mullapind. Roheline elujõud ja tasakaal- loodus oma nüanisrikkuses.

 

17. Ursus. Ei vasta olulises osas heraldikanõuetele.

VAPI SELGITUS: roheline põhjavärvus sümboliseerib Otepää valla metsa ja põllumaad ning siinsete elanike looduslähedast elulaadi.

Roheline kumerlõikes jalus tähistab piirkonna künklikku maastikupilti. Must karu sümboliseerib muinasajast pärinevat Otepää linnust ja siinse piirkonna tugevust ja elujõulisust. Rukkililled tähistavad esimest teadlikult aretatud rukkisorti maailmas - Sangaste rukkist.

LIPU SELGITUS:  rohelise, valge ja rohelisega põigiti jaotatud välja keskosas asub valge kontuurjoonega Otepää valla vapp.

 

18. Yin Yang. Ei vasta olulises osas heraldikanõuetele.

VAPI SELGITUS: Karupealõige viitab valla nimele; ühtlasi sümboliseerivad karupead jõudu ja tarkust. Must tähistab ratsionaalsust ja püsivust. Kuldne esindab viljakust, õnne ja heaolu.

Hermeliin (kärbi talvekasukast karusnahk) on tuntud väärikuse sümbolina ja märgib Otepää staatust talvepealinnana.

LIPU SELGITUS: lipu värvideks on vapil kasutatud tinktuuride vasted: kollane märgib väärikust, õnne ja heaolu. Must sümboliseerib ratsionaalsust, jõudu ja püsivust ning valge tähistab puhtust, vaimuvalgust ja elujõudu. Lipuvälja kolmikjaotus osundab tõigale, et Eesti sinimustvalge trikoloor on Eesti Üliõpilaste Seltsi lipuna esmakordselt sisse õnnistatud nimelt Otepää kirikus.

 

19. Otepää valla praegune sümboolika. 

Mustal kilbil kuldne rebitud servaga karupea kujutis. 
Vabariigi valitsuse 17. märtsi 1999 a. määrus nr 100 "Haldusterritoriaalse korralduse muutmine" moodustati senise Otepää linna ja senise Pühajärve valla baasil uus omavalitsusüksus Otepää vald. Kehtestati Otepää kui asula liigiks vallasisene linn.
Otepää valla sümboolikana jäeti muutmatul kujul kasutamisele Otepää linna vapp ja lipp.
Lipp koosneb kolmest horisontaalsest laiust: ülemine - valge laiusega 3/7 ühikut, keskmine - must 1/7 ühikut ja alumine - kollane 3/7 ühikut lipu laiusest. Lipu keskel on linna vapp. Lipu laiuse ja pikkuse suhe on 7:11 ühikut; normaalmõõtmed on 105x165cm.