Vahe-Saare kinnistu müük

Otepää Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel Neeruti külas asuva Vahe-Saare kinnistu (kinnistu registriosa nr 2823150, katastritunnus 58201:001:0065, pindala 2,63 ha, sihtotstarve elamumaa, kinnistul asub elamu - ehitisregistri kood 120691563) alghinnaga 20 000 eurot.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle osavõtt enampakkumisest ei ole keelatud.

Enampakkumise osavõtutasu suuruseks on 100 eurot. Enampakkumise tagatisraha suurus on 10% alghinnast. Tagatisraha ja osavõtutasu tuleb tasuda Otepää Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE351010202008200001 SEB Pangas hiljemalt 17. juuli 2019. a kell 10:00.

Kirjalik pakkumine tuleb esitada hiljemalt 17. juuli 2019. a kella 10.00-ks Lipuväljak 13, Otepää Vallavalitsuse kantseleisse kinnises ümbrikus märgusõnaga „Vahe-Saare kinnistu". Kirjaliku pakkumise võib saata ka posti teel.

Pakkumiste avamine toimub 17. juulil 2019. a kell 11:30 Otepää Vallavalitsuse nõukoja ruumis.

Müüdava varaga saab tutvuda vallavalitsuse tööajal: kontaktisik Jaak Grünberg (tel 502 2316).

Veebilink korraldusele https://atp.amphora.ee/otepaa/index.aspx?itm=239837