Pühajärve külas Kannistiku vkt 4-8 asuva korteri müük

Otepää Vallavalitsus müüb kirjalikul kordusenampakkumisel Pühajärve külas Kannistiku vkt 4-8 asuva korteriomandi (kinnistu registriosa nr 1458440, üldpind 40 m2) alghinnaga 12 000 eurot.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle osavõtt enampakkumisest ei ole keelatud.

Enampakkumise osavõtutasu suuruseks on 100 eurot. Enampakkumise tagatisraha suurus on 10% alghinnast. Tagatisraha ja osavõtutasu tuleb tasuda Otepää Vallavalitsuse arveldusarvele nr EE351010202008200001 SEB Pangas hiljemalt 28. jaanuar 2019. a kell 10:00.

Kirjalik pakkumine tuleb esitada hiljemalt 28. jaanuar 2019. a kella 10.00-ks Lipuväljak 13, Otepää Vallavalitsuse kantseleisse kinnises ümbrikus märgusõnaga „Kannistiku 4-8". Kirjaliku pakkumise võib saata ka posti teel.

Pakkumiste avamine toimub 28. jaanuaril 2019. a kell 12:30 Otepää Vallavalitsuse nõukoja ruumis.

Müüdava varaga saab tutvuda vallavalitsuse tööajal: kontaktisik Jaak Grünberg (tel 502 2316).

Veebilink korraldusele https://atp.amphora.ee/otepaa/index.aspx?o=66&o2=167639&itm=232347