Käimasolevad/lõppenud projektid

Projekti nimi: Pühajärve rannapargi valgustuse renoveerimine   
Toetus: 110 406,54 eurot
Projekti lühikirjeldus:
Projekti käigus renoveeritakse 95 valgustuspunkti Pühajärve rannapargis ja sellega piirneval alal Tennisevälja tänaval.
Pühajärve rand ja rannapark on üks olulisemaid puhke- ja väliürituste läbiviimise kohti Lõuna-Eestis. Pühajärve rannapargis toimuvad mitmed populaarsed kontserdid, teatrietendused ja tantsupeod. Pühajärve rand on suviti rannapuhkuse meelispaigaks ja üks suurimaid turismiobjekte.
Valgustuspunktide renoveerimisega tagatakse Pühajärve rannapargis ohutu ja turvaline liiklemine ning lisaks märkimisväärsele energiakulude kokkuhoiule ka nõuetekohane ja kaasaegsete lahendustega tänavavalgustus.
Projekti elluviimist toetab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond. Projekt viiakse ellu 01.04.2020 - 01.09.2021 

 

 

Projekti nimi: Otepää valla tänavavalgustuse renoveerimine 
Toetus: 444 190,28 eurot
Projekti lühikirjeldus:
Projekti raames renoveeritakse kokku 456 tänavavalgustuspunkti Otepääl, Keenis, Lossikülas, Pukas ja Sangastes asendades halvas seisukorras olevad valgustusmastid ja toiteliinid uute vastu ning vahetades välja ohtralt elektrit tarbivad vanad lambid ökonoomsete LED-lampide vastu.
Projekti tulemusena saavutatakse tänavatel selline valgustuslahendus, mille puhul ei pea enam läbima pimedaid lõike vähe valgustatud tänavatel ja kus valgus on suunatud liiklejate teele.
Uus lahendus tagab lisaks nõuetekohasele ja kaasaegsete lahendustega tänavavalgustusele ka märkimisväärse energiakulude kokkuhoiu.
Projekti elluviimist toetab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond. Projekt viiakse läbi 01.03.2019 - 31.08.2021

 

 

 

Projekti nimi: Puuetega inimeste eluasemete kohandamine Otepää vallas 2020
Toetus: 14 789,00 eurot
Projekti lühikirjeldus:
Projekti eesmärgiks on puuetega inimeste iseseisva toimetuleku parendamine ja nende omaste hoolduskoormuse vähendamine.
Käesolevasse projekti kaasatud Otepää valla puudega isikud vajavad terviseprobleemide tõttu kodus ümberehitusi, mille tulemusena on neil võimalik oma kodus paremini hakkama saada ning väheneb omaste ja abiliste hoolduskoormus.
Projekti käigus võimaldatakse kahele puudega isikule kodus pesemine ning kahele isikule parem ligipääs kodule ning ühele parem liikumine eluruumides.
Projekti elluviimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond. Projekt viiakse ellu 26.10.2020 - 31.12.2021

 

 

Projekti nimi: Otepää hooldekodu ehitamine
Toetus: 520 000,00 eurot

Projekti lühikirjeldus: Projekti laiem eesmärk on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealistele isikutele, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla. Projekti konkreetne eesmärk on asendada vana suure energiakuluga amortiseerunud hoone uue kaasaegse ning energiasäästliku ööpäevaringse majutusega hooldekoduga, mis on avar ja valgusküllane. Hooldekodu on kavas rajada arvestades tänapäevaseid nõudeid ja hooldekodudele seatud tingimusi, kus elanikele on tagatud normaalsed olmetingimused ja igapäevane hooldus professionaalse personali poolt, kellel on võimalik kasutada selleks kaasaegset ja moodsat tehnikat. Kokku on uues hoones kohti 30 inimesele. Uus hooldekodu hoone rajatakse aadressil Kastolatsi tee 25 Otepää, sest sinna on planeeritud kogukonnas elamise teenuse majad ning erivajadustega inimeste päevahoiuteenus ehk eelpool toodud aadressil asub tulevikus Otepää hoolduskeskus.

Projekt viiakse ellu perioodil 2019 - 2021. Projekti „Otepää hooldekodu ehitamine" rahastatakse meetme „Energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine avaliku sektori hoonetes" vahenditest.

 

 

Projekti nimi: Puuetega inimeste eluasemete kohandamine Otepää vallas 2019
Toetus: 24 889,70 eurot

Projekti lühikirjeldus: Projekti eesmärgiks on puuetega inimeste iseseisva toimetuleku parendamine ja nende omaste hoolduskoormuse vähendamine. Käesolevasse projekti kaasatud Otepää valla puudega isikud vajavad terviseprobleemide tõttu kodus ümberehitusi, mille tulemusena on neil võimalik seal paremini hakkama saada ning väheneb omaste ja abiliste hoolduskoormus. Projekti käigus võimaldatakse kolmele isikule kodus pesemine ning kahele isikule parem ligipääs kodule ning liikumine oma eluruumides.

Projekti elluviimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond. Projekt viiakse ellu 21.10.2019 - 31.12.2020 

 

 

Projekti nimi: Üleriigiline „Maal elamise päev" - Otepää piirkonna osavõtt
Toetus: 1 500,00 eurot

Projekti lühikirjeldus: Otepää piirkonna elukeskkonna tutvustamine koos siin toimivate teenuste, töökohtade, seltsitegevuse, vaba aja veetmise võimaluste ning pakutavate elukohtadega eesmärgiga väärtustada maaelu. Projekt hõlmab selliseid üritusi nagu „Maal elamise päev", talveturg ja seminar võimaluste kohta, kuidas omavalitsusse uusi elanikke saada. Tegevused on suunatud eelkõige Eesti noortele peredele ja  linnainimestele, kellel on huvi maal elamise ja kogukonnas aktiivselt kaasalöömise vastu ning ka neile, kes on piirkonnas kunagi õppinud, töötanud, elanud ja soovivad nüüd oma kodukohta tagasi tulla.  

Projekti partneriks on MTÜ Otepää Külade Ühendus.     

 

 

Projekti nimi: Palupera tee äärse korvpalliväljaku rekonstrueerimine
Toetus: 27 000,00 eurot
Projekti lühikirjeldus: projekti üldiseks eesmärgiks on Otepää noorte vaba aja veetmise võimaluste mitmekesistamine ning harrastusspordiga tegelemise võimaluste parandamine. Projekti tulemusena rajatakse avalik väline korvpalliväljak Otepää südalinnas. Projekt arendab Otepää kui paljude sportimisvõimalustega paiga mainet. See on ka üheks tegevuseks tervislike eluviiside soodustamisel noorte hulgas. Projekti käigus rekonstrueeritakse amortiseerunud Palupera tee ääres asuv korvpalliväljak. Selle tulemusena lisandub Otepää linna täiendav vaba aja veetmise ning sportimise võimalus. Projekti elluviimisel paraneb linnaruumi heakord, amortiseerunud ning räämas platsi asemel on rajatud kaasaegne spordiväljak. Hiljem on võimalus lisada muude spordialade harrastamise võimalusi (lauatennis, sulgpall ja võrkpall). Projekti otsesteks kasusaajateks on eelkõige Otepää noored vanuses 7 – 26 aastat, kaudseteks kasusaajateks aga kõik Otepää linna elanikud. Objekt valmib 2019.

 

Projekti nimi: Rännak Valgamaa maitsete ja kultuuriga Venemaa radadel
Toetus: 5997.60 eurot
Projekti lühikirjeldus: Valgamaa ja Otepää tutvustamine reisi või puhkuse sihtkohana. Kavas arendada edasi 2017. aastal loodud suhteid Novgorodi ja Pihkva linna esindajate ja turismiarenduskeskustega. Pihkvas osaletakse 27.-30.06.2019 toimuvate Hansapäevade raames väliüritusel, kus tutvustatakse Valgamaad ja Otepääd kaasates kohalikke muusikuid ja käsitöömeistreid. Novgorodis on kavas korraldada 2020. aasta mais Eesti õhtu, kus pakutakse eesti toitu, tutvustatakse Valgamaa ja Otepää kauneid kohti ja põnevaid üritusi. Vastukülaskäigule oodatakse Novgorodi ja Pihkva linna esindajaid ning  turismiarenduskeskuste töötajaid, kes saavad võimaluse külastada Valgamaad ja vahetada kogemusi Otepää turismiinfokeskuse töötajatega. Projekti partneriks on SA Valgamaa Arenguagentuur. 

 
Projekti nimi: Maakonna piires haridusasutuste vaheline õpiüritus kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks. Otepää-Tõrva koolijuhid
Toetus: 3000 eurot

Projekti lühikirjeldus: Otepää ja Tõrva koolijuhtidele korraldatakse ühine koolitus. Koolituse eesmärgiks on toetada koolimeeskondade koostööd ja ühist õppimist, et aidata kaasa ühise õppimise kultuuri saamisele osaks haridusasutuste organisatsioonikultuurist, kaasava hariduse põhimõtete rakendumisele ja kohalike kogukondade teadlikkuse suurendamisele haridusvaldkonna suundumustest ja valikutest. Koolitus toimub 10.-11.10.2018.

 

 
 
 
Projekti nimi: Otepää linnakeskuse väljaarendamine
Toetus: 1 353 498,31 eurot
Projekti lühikirjeldus: Otepää valla eestvõtmisel algatati 2016. aastal projekt "Otepää linnakeskuse väljaarendamine", mille elluviimist rahastatakse Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetusest Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Projekti kogumaksumuseks on  1 592 350,96 eurot. Kavas on Otepää linnakeskus, keskväljak ja lipuväljak, välja arendada tänapäevaseks ettevõtlus- ja elukeskkonnaks, mis on mõeldud nii Otepää elanikele kui ka külalistele. Kõik tööd on plaanis ellu viia 2019. aasta lõpuks. Loe edasi

 
 
 
 
Projekti nimi: Otepää maitsete nädal Valgamaal
Toetus: 6000 eurot
Projekti lühikirjeldus: 2017. aasta kevadel ja 2018. aasta esimeses pooles viidi esmakordselt läbi "Otepää maitsete nädal Valgamaal", mille raames Otepää piirkonna toidukohad pakkusid erimenüüd. Projektiga toetati ettevõtmise turunduskulusid.
 
  
 
 
 
Projekti nimi: Matkame toast välja ja nutiseadmetest eemale
Toetus: 4670 eurot
Projekti lühikirjeldus: Projekti käigus soetatakse matkamiseks vajalik varustus, et noored saaksid ilma takistusteta osa võtta erinevatest matkadest. Ilmastikukindlad telgid, magamiskotid ja matkakotid on olulised osad matkamisel, et matk oleks võimalikult mugav ja turvaline. Soovitud varustuse olemasolul on noortel võimalus osaleda erinevatel matkadel ning ööbimistega väljasõitudel takistusteta.
 
 
 
Projekti nimi: Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas (2014-2020.2.02.16-0015). Loe edasi
 
 

Projekti nimi: Multifunktsionaalne spordiväljak (mini-arena) Keenis
Toetus: 27 000,00 eurot
Projekti lühikirjeldus: projekti eesmärgiks on Keeni noorte vaba aja veetmise mitmekesistamine ning harrastusspordiga tegelemise võimaluste parandamine. Projekti tulemusena rajatakse multifunktsionaalne spordiväljak vähemalt nelja erineva pallimängu harrastamiseks – jalgpall, korvpall, võrkpall, tennis. Talvisel perioodil on võimalik platsi kasutada uisuväljakuna. Jätkutegevusena on võimalik ka ala edasi arendada – soetada liuvälja valmistamise seadmed, tekitada võimalused jäähoki ja jääkeegli mängimiseks, jms. Laiem eesmärk on laste ja noorte kehalise aktiivsuse tõstmine, liikumisharrastuse kinnistamine ja tubastest tingimustest õue toomine. Lisaks liidavad spordiväljakul elluviidavad tegevused kohalikke elanikke läbi ühistegevuste ja suunavad neid tervislikema eluviiside suunas. Objekt valmib 2019.

 
 
Projekti nimi: Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
Taotleja: Sangaste Vallavalitsus
Valgamaa Partnerluskogu meede 2.2 „Väärt elukeskkond"  2016 aastal. Objekt valmis detsember 2017 a.
 
 

Projekti nimi: Noorte kolmainsus - tehnika, muusika ja sport.
Meede 2 „Kogukonnad ja noored – kogukonnaalgatused oma elukeskkonna parandamiseks. 
Projekti algus- ja lõpukuupäev: 15.05.2017 - 15.05.2019
Lühikirjeldus: 
Paratamatult peavad maapiirkonna noored põhikooli lõpetamise järgselt pöörduma linnakooli ning seal pannakse nende enesekindlus ja õpimotivatsioon kohe proovile. Selleks, et neil oleks eelnev positiivne kogemus õppimisest, et nad tunneksid enda keha ja tajuksid ennast võrdväärsetena on vaja luua kaasaegsed ning neile huvitavad tingimused õppimiseks ja arenemiseks. Projekti käigus soetatakse robootika komplektid, DJ seadmed ja trenažöörid, mis on suuresti seotud noorte huvidega – tehnika, muusika ja sport. Ühekülgsusele vastandudes sisaldab projekt arenguvõimalusi nii hingele, kehale kui ka vaimule. Huvitegevused on „mehised" ning paindlikult lahendatud, et saadud investeeringud oleks maksimaalselt kasutusel.