Käimasolevad/lõppenud projektid

28.06.18
Projekti nimi: Otepää linnakeskuse väljaarendamine
Toetus: 1 353 498,31 eurot
Projekti lühikirjeldus: Otepää valla eestvõtmisel algatati 2016. aastal projekt "Otepää linnakeskuse väljaarendamine", mille elluviimist rahastatakse Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetusest Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest. Projekti kogumaksumuseks on  1 592 350,96 eurot. Kavas on Otepää linnakeskus, keskväljak ja lipuväljak, välja arendada tänapäevaseks ettevõtlus- ja elukeskkonnaks, mis on mõeldud nii Otepää elanikele kui ka külalistele. Kõik tööd on plaanis ellu viia 2019. aasta lõpuks. Loe edasi

 
 
 
Projekti nimi: Otepää maitsete nädal Valgamaal
Toetus: 6000 eurot
Projekti lühikirjeldus: 2017. aasta kevadel ja 2018. aasta esimeses pooles viidi esmakordselt läbi "Otepää maitsete nädal Valgamaal", mille raames Otepää piirkonna toidukohad pakkusid erimenüüd. Projektiga toetati ettevõtmise turunduskulusid.
 
  
 
 
Projekti nimi: Matkame toast välja ja nutiseadmetest eemale
Toetus: 4670 eurot
Projekti lühikirjeldus: Projekti käigus soetatakse matkamiseks vajalik varustus, et noored saaksid ilma takistusteta osa võtta erinevatest matkadest. Ilmastikukindlad telgid, magamiskotid ja matkakotid on olulised osad matkamisel, et matk oleks võimalikult mugav ja turvaline. Soovitud varustuse olemasolul on noortel võimalus osaleda erinevatel matkadel ning ööbimistega väljasõitudel takistusteta.
 
 
 
 
 
 
 
Projekti nimi: Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas (2014-2020.2.02.16-0015). Loe edasi
 
Projekti nimi: Multifunktsionaalne spordiväljak (mini-arena) Keenis
Taotleja: Sangaste Vallavalitsus
Valgamaa Partnerluskogu meede 2.2 „Väärt elukeskkond"  2017 aastal. Objekt valmib 2018-2019 a.
 
Projekti nimi: Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
Taotleja: Sangaste Vallavalitsus
Valgamaa Partnerluskogu meede 2.2 „Väärt elukeskkond"  2016 aastal. Objekt valmis detsember 2017 a.
 
 

Projekti nimi: Noorte kolmainsus - tehnika, muusika ja sport.
Meede 2 „Kogukonnad ja noored – kogukonnaalgatused oma elukeskkonna parandamiseks. 
Projekti algus- ja lõpukuupäev: 15.05.2017 - 15.05.2019
Lühikirjeldus: 
Paratamatult peavad maapiirkonna noored põhikooli lõpetamise järgselt pöörduma linnakooli ning seal pannakse nende enesekindlus ja õpimotivatsioon kohe proovile. Selleks, et neil oleks eelnev positiivne kogemus õppimisest, et nad tunneksid enda keha ja tajuksid ennast võrdväärsetena on vaja luua kaasaegsed ning neile huvitavad tingimused õppimiseks ja arenemiseks. Projekti käigus soetatakse robootika komplektid, DJ seadmed ja trenažöörid, mis on suuresti seotud noorte huvidega – tehnika, muusika ja sport. Ühekülgsusele vastandudes sisaldab projekt arenguvõimalusi nii hingele, kehale kui ka vaimule. Huvitegevused on „mehised" ning paindlikult lahendatud, et saadud investeeringud oleks maksimaalselt kasutusel.