Käimasolevad/lõppenud projektid

« Tagasi

Otepää Vallavalitsus jätkab ISTE projektiga

2022. aastal viis Otepää Vallavalitsus esmakordselt läbi projekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2022". Projekte rahastati Euroopa Liidu poolt ehk Euroopa Sotsiaalfondist, TAT „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine", tegevus „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine". Konkursi korraldas Sotsiaalkindlustusamet. Vahel räägitakse ajalehtedes-internetis projektist kui nn „ISTE-projektist" selle lühemaks nimetamiseks.

Projekti käigus oli viiel tööealisel Otepää valla elanikul võimalik saada rehabilitatsiooniteenuseid ilma Otepää vallast lahkumata. Osa inimesi käis teenusel Otepääl, osadele inimestele läksid teenuseosutajad koju nende kodudesse kohapeale. 2022. aasta projekt oli lühike, teenuseid sai pakkuda vaid maist detsembrini. Projekti kogemus julgustas siiski vallavalitsust esitama Sotsiaalkindlustusametile uut taotlust nö. jätkuprojekti läbiviimiseks. Detsembris tuligi vastus, et Otepää vald saab järgmiseks kaheks aastaks võimaluse osutada teenust korraga kuni 10 valla elanikule. Projekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2023-2024" kaasrahastab taas Euroopa Liit ehk Euroopa Sotsiaalfond kuid seekord teise tegevusala ehk TAT „Sotsiaalkaitse ja pikaajalise hoolduse kättesaadavus", tegevus „Integreeritud, isikukeskse  ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi katsetamine" raames. Lisaks Valga vallale, kes ka eelmisel aastal alustas, liitus seekord projektiga ka Tõrva vald.

 

Projekt on suunatud inimestele, kes on vähemalt 16-aastased, kel on diagnoositud vaimupuue või psüühiline erivajadus (kuid ei tohi olla diagnoositud alkoholismi või dementsust) ning kes ei saa veel Sotsiaalkindlustusameti poolt mingit teenust (rehabilitatsioon, igapäevaelu toetamine vms). Inimesel võib olla veel lisaks mingi füüsiline puue (nt liikumisraskused), kuid ei pea olema.

Projektiga liitumiseks peab isik ise (või lapsevanem või täisealise isiku kohtu poolt määratud eestkostja) esitama Otepää Vallavalitsusele avalduse projektiga liitumiseks vastaval, Sotsiaalkindlustusameti poolt nõutud blanketil. Sellele järgneb inimese esmane hindamine vallavalitsuse sotsiaaltöötaja poolt ning Sotsiaalkindlustusameti heakskiidu järel suunatakse inimene projekti. Seejärel toimub peamise teenuseosutaja (baasteenuse osutaja) poolt uus lisahindamine koostöös inimesega ja tema pereliikmetega juba konkreetsete teenuste leidmiseks.

Projektis osalevatele inimestele on võimalik panna kokku isiklik, ainult sellele inimesele sobiv tegevuskava tema tavalise, igapäevase koduse elu toetamiseks. Igal inimesel saab olema põhitöötaja, kes teda igakuiselt abistab-nõustab (baastoetus) ning erinevad lisateenused (nn. komponendid), mis sõltuvad just tema olukorrast ja vajadustest. Otepää Vallavalitsus otsib jaanuaris teenuseosutajad, kes osutaks inimesele vajalikke teenuseid meie vallas kohapeal, inimesed saavad teenuseid kuni 31.12.2024 a. Teenuseosutajad esitavad vallavalitsusele arved ning Sotsiaalkindlustusamet rahastab teenused. Inimese jaoks on teenus tasuta.

 

Lõpetuseks üleskutse: kui tunnete, et see projekt on just Teie jaoks, siis helistage sotsiaaltöötaja Pille Sikule telefonil 52 47 930 või Marika Parisele telefonil 52 46 061 ning leppige kokku kohtumisaeg avalduse esitamiseks.

Kui leiate, et teate tuttavatest kedagi, kellele see projekt võiks sobida, rääkige talle sellest ja helistage temaga koos Pille Sikule või Marika Parisele.

Avaldusi projektis osalemiseks võetakse vastu kohade täitumiseni.

 

Pille Sikk