Vabad töökohad

Otepää Muusikakooli direktori konkurss (aegunud)

 

Otepää Vallavalitsus kuulutab välja konkursi
Otepää Muusikakooli (asukohaga Koolitare 7, Otepää) direktori
ametikoha tähtajatuks täitmiseks

 

Direktori ülesandeks on kooli õppetegevuse korraldamine ning tulemuslik finants- ja majandustegevuse juhtimine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

 • magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;
 • juhtimiskompetentsid;
 • muusika valdkonna õpetaja/juhi töökogemus;
 • eelarve koostamise ja eelarvelise asutuse majandamise oskus;
 • nüüdisaegse organisatsiooni edukaks juhtimiseks vajalikud isikuomadused;
 • eesti keele oskus kõrgtasemel;
 • ühe võõrkeele oskus heal suhtlustasemel.

 

Kandidaadil esitada:

 • avaldus ametikohale asumiseks;
 • elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
 • ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad;
 • motivatsioonikiri;
 • kandidaadi soovil muud dokumendid.

 

Tööle asumise aeg: 1. august 2019

Töö asukoht: Otepää

Digitaalselt allkirjastatud dokumendid palume saata hiljemalt 19. juuniks 2019. a e-posti aadressile vald@otepaa.ee .

Täiendav info telefonil 523 9139, Janika Laur - haridusspetsialist.