Puka perearstikeskus sai uued ruumid

23. jaanuaril 2020 toimus Puka endises vallamajas uute perearstikeskuse ruumide avamine.


Uues perearstikeskuses töötavad perearstid Anželika Kovešnikova ja Ave Pedaja ning pereõed Anu Uint ja Marina Kala. Uutesse ruumidesse sai kolitud Puka Kooli ruumidest juba tegelikult eelmise aasta detsembrikuus. Tänaseks on ruumid sisustatud ja igati patsientide teenindamiseks valmis.

Renoveeritud ruumid asuvad endises vallavalitsuse hoones aadressil Puka alevik, Kooli tn 6.  

Perearstikeskuse üleviimise ettevalmistustöödega alustati 2018.a. 2019. aasta alguses saadi esitatud projektitaotlusele positiivne rahastusotsus ning ehitamisega alustati eelmise  aasta kevadel,  kui ehitushanke võitja oli selgunud. Ehitajaks oli 3Seltsimeest OÜ ja Püroterm OÜ, ehitusjärelevalvet teostas Tarindi Järelevalve OÜ.

Puka perearstikeskuse rummide renoveerimine toimus projekti „Otepää esmatasandi tervisekeskuse kaasajatamine II tegevuskoha Puka perearstikeskuse väljaehitamine" toel. Projekti maksumuseks kujunes ca 72 000 eurot, millest ca  30 000 tuli läbi Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide,  ülejäänud rahastus tuli Otepää valla eelarvest ja Otepää Tervisekeskuse omavahenditest. Täpne omaosaluse suurus projektis selgub pärast Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt lõpparuande ülevaatamist.

 

Fotod SIIT