30.03.2020 Määrati Tiidu külas asuva Lepalehe katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 1992440, katastritunnus 72402:002:0472, pindala 7,29 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) ja Kivimaa...

Otepää Vallavalitsuse istungil 30.03.2020

30.03.2020 Määrati Tiidu külas asuva Lepalehe katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 1992440, katastritunnus 72402:002:0472, pindala 7,29 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) ja Kivimaa...

Otepää Vallavalitsus sulges  avalikuks kasutamiseks valla hallatavad spordirajatised ja spordiväljakud, mänguväljakud ja mängurajatised, supelranna alad ja seal asuvad mängu- ja...

Otepää vald sulges spordi- ja mänguväljakud

Otepää Vallavalitsus sulges  avalikuks kasutamiseks valla hallatavad spordirajatised ja spordiväljakud, mänguväljakud ja mängurajatised, supelranna alad ja seal asuvad mängu- ja...

1. aprillil 2020 lõpeb Eestis pärast viieaastast üleminekuperioodi apteegireform, millega lahutatakse ravimite jae- ja hulgimüük ning apteekide pidamise õigus jääb üksnes apteekidele. Otepää...

Otepää vallas säilivad kõik apteegid

1. aprillil 2020 lõpeb Eestis pärast viieaastast üleminekuperioodi apteegireform, millega lahutatakse ravimite jae- ja hulgimüük ning apteekide pidamise õigus jääb üksnes apteekidele. Otepää...

Seoses eriolukorraga on koolid kaugõppel ning mõnes peres võib juhtuda, et õppetööks vajalikke arvuteid ei ole piisaval hulgal. Otepää valla kodanik Ivari Viigimets otsustas abivajajatele...

Otepää valla kodanik annetas kaks arvutit abivajajatele

Seoses eriolukorraga on koolid kaugõppel ning mõnes peres võib juhtuda, et õppetööks vajalikke arvuteid ei ole piisaval hulgal. Otepää valla kodanik Ivari Viigimets otsustas abivajajatele...

Seoses eriolukorraga alustab haigekassa hiljemalt mais esimese kolme haiguspäeva eest hüvitise tasumist, haiguspäevi hüvitatakse eriolukorra lõppemiseni avatud haiguslehtede eest. ...

Haigekassa hakkab eriolukorras tasuma esimeste haiguspäevade eest

Seoses eriolukorraga alustab haigekassa hiljemalt mais esimese kolme haiguspäeva eest hüvitise tasumist, haiguspäevi hüvitatakse eriolukorra lõppemiseni avatud haiguslehtede eest. ...

Alates 27.märtsist 2020 kehtib Eestis tuleohtlik aeg ning arvestades, et ilm on kevadiselt soe, alustab Päästeamet üle riigi lõkkepatrullidega. Lõkkepatrullide eesmärk on nõustada inimesi,...

Päästeamet alustab taas lõkkepatrullidega

Alates 27.märtsist 2020 kehtib Eestis tuleohtlik aeg ning arvestades, et ilm on kevadiselt soe, alustab Päästeamet üle riigi lõkkepatrullidega. Lõkkepatrullide eesmärk on nõustada inimesi,...

Seoses COVID-19 viiruse levikuga välja kuulutatud eriolukord on pannud ka kohalike omavalitsuste toimise uude olukorda. Otepää valla juhid – lahkuv vallavanem Kaido Tamberg ja praegune...

Otepää valla juhid koostasid kriisiplaani

Seoses COVID-19 viiruse levikuga välja kuulutatud eriolukord on pannud ka kohalike omavalitsuste toimise uude olukorda. Otepää valla juhid – lahkuv vallavanem Kaido Tamberg ja praegune...

  Otepää valda puudutavatest eriolukorra muudatusest anname jooksvalt teada meie kodulehel www.otepaa.ee ja sotsiaalmeedia kanalites.   Esmaspäev, 30.03 ...

Otepää Vallavalitsus 14. nädala eelinfo (30.03.2020 – 05.04.2020)

  Otepää valda puudutavatest eriolukorra muudatusest anname jooksvalt teada meie kodulehel www.otepaa.ee ja sotsiaalmeedia kanalites.   Esmaspäev, 30.03 ...

Otepää Vallavolikogu istung toimub reedel 03.04.2020 kell 15.00 Otepää Kultuurikeskuses Virulombi 2.   Ilmsete haigustunnustega ja hiljuti välismaalt tulnud volinikel ja kutsutud...

Otepää Vallavolikogu 03.04.2020 istungi päevakord

Otepää Vallavolikogu istung toimub reedel 03.04.2020 kell 15.00 Otepää Kultuurikeskuses Virulombi 2.   Ilmsete haigustunnustega ja hiljuti välismaalt tulnud volinikel ja kutsutud...

Häirekeskuse kriisiinfotelefon 1247 pakub nüüdsest elanikkonnale ka psühholoogilist esmaabi. Abi osutamiseks tehakse koostööd sotsiaalkindlustusameti ohvriabi kriisitelefoni 116 006...

Kriisiinfotelefon 1247 pakub nüüdsest ka psühholoogilist esmaabi

Häirekeskuse kriisiinfotelefon 1247 pakub nüüdsest elanikkonnale ka psühholoogilist esmaabi. Abi osutamiseks tehakse koostööd sotsiaalkindlustusameti ohvriabi kriisitelefoni 116 006...

Maastikupõlengute arvu kiire kasv viimastel nädalatel viitab sellele, et Eestis on alanud tuleohtlik aeg. Päästeamet kehtestab tuleohtliku aja kogu Eesti territooriumil alates  27. märtsist...

Homsest algab Eestis tuleohtlik aeg

Maastikupõlengute arvu kiire kasv viimastel nädalatel viitab sellele, et Eestis on alanud tuleohtlik aeg. Päästeamet kehtestab tuleohtliku aja kogu Eesti territooriumil alates  27. märtsist...

Hea tööandja! Eesti Töötukassa Valgamaa osakond korraldab 31.03.2020 kell 11.00-12.00. tööandjatele veebipõhise infotunni, kus räägime töötasu hüvitamise meetmest. Töötasu hüvitist...

Infotund tööandjatele

Hea tööandja! Eesti Töötukassa Valgamaa osakond korraldab 31.03.2020 kell 11.00-12.00. tööandjatele veebipõhise infotunni, kus räägime töötasu hüvitamise meetmest. Töötasu hüvitist...

Tallinn, Stenbocki maja, 26. märts 2020 – Eriolukorra juht Jüri Ratas täiendas kaubanduskeskuste liikumispiirangute korraldust kahe muudatusega. Esiteks tohivad kaubanduskeskustes avatuks jääda...

ERITEADE: Kohalikes kaubanduskeskustes jäävad avatuks 16 postkontorit üle Eesti

Tallinn, Stenbocki maja, 26. märts 2020 – Eriolukorra juht Jüri Ratas täiendas kaubanduskeskuste liikumispiirangute korraldust kahe muudatusega. Esiteks tohivad kaubanduskeskustes avatuks jääda...

Tallinn, Stenbocki maja, 26. märts 2020 - Eriolukorra juht Jüri Ratas andis välja korralduse, millega kehtestatakse liikumisvabaduse piirang COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse...

ERITEADE: Koroonaviirusest tingitud kodus püsimise kord muutub rangemaks

Tallinn, Stenbocki maja, 26. märts 2020 - Eriolukorra juht Jüri Ratas andis välja korralduse, millega kehtestatakse liikumisvabaduse piirang COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse...

Maakondlike arenduskeskuste võrgustiku ja Saaremaa Turunduskoja eestvedamisel kaardistati perioodil 18. - 24. märts 2 018 ettevõtja (sh 124 tulu teeniva vabaühenduse) hetkeolukord. Ankeedile...

Maakondlikud arenduskeskused: tegevuse peatumist vähemalt järgmiseks 2 kuuks prognoosib üle Eesti 63% küsitlusele vastanud ettevõtetest

Maakondlike arenduskeskuste võrgustiku ja Saaremaa Turunduskoja eestvedamisel kaardistati perioodil 18. - 24. märts 2 018 ettevõtja (sh 124 tulu teeniva vabaühenduse) hetkeolukord. Ankeedile...

Kuna teaduslike andmete järgi inimesed koroonaviirusega toidu kaudu ei nakatu, on ebatõenäoline, et viirus COVID-19 levib toiduga. Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) toiduosakonna juhataja...

Puuduvad teaduslikud andmed, et koroonaviirus leviks toidu kaudu

Kuna teaduslike andmete järgi inimesed koroonaviirusega toidu kaudu ei nakatu, on ebatõenäoline, et viirus COVID-19 levib toiduga. Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) toiduosakonna juhataja...

25.03.2020 Määrati Pilkuse külas asuva VEREVA kinnistu jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed. Anti OÜ-le InserGrupp...

Otepää Vallavalitsuse istungil 25.03.2020

25.03.2020 Määrati Pilkuse külas asuva VEREVA kinnistu jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed. Anti OÜ-le InserGrupp...

Valga Haigla pakub nüüd ka võimalust anda koronaviiruse proove. COVID proovi saab anda ainult perearsti saatekirja alusel järgneval täpsustunud moel:   COVID analüüsi...

Valga Haiglas saab nüüd samuti viiruseproove anda

Valga Haigla pakub nüüd ka võimalust anda koronaviiruse proove. COVID proovi saab anda ainult perearsti saatekirja alusel järgneval täpsustunud moel:   COVID analüüsi...

KIK toetab tänavavalgustuse uuendamise taotlusvoorust 20 kohaliku omavalitsuse projekti kokku 12 838 079 euroga, millele omafinantseeringuna lisandub 5 837 060...

Otepää vald asub tänavavalgustust uuendama

KIK toetab tänavavalgustuse uuendamise taotlusvoorust 20 kohaliku omavalitsuse projekti kokku 12 838 079 euroga, millele omafinantseeringuna lisandub 5 837 060...

Täna on märtsiküüditamise aastapäev. Tänavu 25. märtsil möödub 71 aastat märtsiküüditamisest, mille käigus saatis Nõukogude võim vägivaldselt Siberisse üle 20 000 Eesti inimese. Küüditatute seas...

Mälestati märtsiküüditamise ohvreid

Täna on märtsiküüditamise aastapäev. Tänavu 25. märtsil möödub 71 aastat märtsiküüditamisest, mille käigus saatis Nõukogude võim vägivaldselt Siberisse üle 20 000 Eesti inimese. Küüditatute seas...

Tallinn, Stenbocki maja, 24. märts 2020 – Eriolukorra valitsuskomisjonis lepiti kokku täiendavad abinõud COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks. Uued meetmed puudutavad inimeste vahelist...

Eriolukorra täiendavad meetmed

Tallinn, Stenbocki maja, 24. märts 2020 – Eriolukorra valitsuskomisjonis lepiti kokku täiendavad abinõud COVID-19 viiruse leviku tõkestamiseks. Uued meetmed puudutavad inimeste vahelist...

Haridus- ja Teadusministeerium otsustas, et seoses eriolukorraga lükatakse edasi gümnaasiumi lõpueksamite toimumise periood. Eriolukorras ei toimu ka keeletasemete eksamid, testid ja...

Eksamiperiood lükkub edasi, uued eksamiajad sõltuvad eriolukorra kestusest

Haridus- ja Teadusministeerium otsustas, et seoses eriolukorraga lükatakse edasi gümnaasiumi lõpueksamite toimumise periood. Eriolukorras ei toimu ka keeletasemete eksamid, testid ja...

Praeguses eriolukorras ja seoses leviva koroonaviirusega on Otepää Tervisekeskuse töö ümber korraldatud. Otepää Tervisekeskuse perearstikeskus töötab ajutiselt emaspäevast reedeni 8.00 –...

Muudatused Otepää Tervisekeskuse ja perearstide töökorralduses, hambaravi info

Praeguses eriolukorras ja seoses leviva koroonaviirusega on Otepää Tervisekeskuse töö ümber korraldatud. Otepää Tervisekeskuse perearstikeskus töötab ajutiselt emaspäevast reedeni 8.00 –...

Tööinspektsioonil on valminud infograafikud töökeskkonnast ja töösuhetest koroonaviiruse leviku ajal. Vaata, kuidas muuta töökeskkonda koroonaviiruse leviku ajal ohutumaks. Paljud ettevõtted...

Tööinspektsiooni nõuanded eriolukorras

Tööinspektsioonil on valminud infograafikud töökeskkonnast ja töösuhetest koroonaviiruse leviku ajal. Vaata, kuidas muuta töökeskkonda koroonaviiruse leviku ajal ohutumaks. Paljud ettevõtted...

Meedias on hakanud levima väide, et kultuuriministeerium on tennisekeskustele andnud eriloa avada välisväljakud ja korraldada seal trenne. Lükkame selle ümber. Kultuuriministeerium kinnitab,...

Välisrajatistes trennide korraldamine ei ole lubatud

Meedias on hakanud levima väide, et kultuuriministeerium on tennisekeskustele andnud eriloa avada välisväljakud ja korraldada seal trenne. Lükkame selle ümber. Kultuuriministeerium kinnitab,...

23.03.2020 Anti Smartecon OÜ-le projekteerimistingimused Valga maakonnas Otepää vallas Komsi külas TÄNTRE kinnistul päikeseelektrijaama püstitamiseks ehitusprojekti koostamiseks. ...

Otepää Vallavalitsuse istungil 23.03.2020

23.03.2020 Anti Smartecon OÜ-le projekteerimistingimused Valga maakonnas Otepää vallas Komsi külas TÄNTRE kinnistul päikeseelektrijaama püstitamiseks ehitusprojekti koostamiseks. ...

19.03.2020 Otsustati lubada Otepää Vallavalitsusel sisetehinguna sõlmida osaühinguga PALU- TEENUS töövõtuleping heakorratööde teostamiseks Otepää vallas ajavahemikul 1. aprill 2020. a...

Otepää Vallavolikogu 19.03.2020 istungil

19.03.2020 Otsustati lubada Otepää Vallavalitsusel sisetehinguna sõlmida osaühinguga PALU- TEENUS töövõtuleping heakorratööde teostamiseks Otepää vallas ajavahemikul 1. aprill 2020. a...

Maksu- ja Tolliamet (MTA) avas eriolukorra maksuinfot koondava veebilehe www.emta.ee/eriolukord , kust ettevõtjad leiavad vastused enam levinud küsimustele ja värskemad uudised muudatuste...

MTA avas eriolukorra maksuinfot koondava veebilehe

Maksu- ja Tolliamet (MTA) avas eriolukorra maksuinfot koondava veebilehe www.emta.ee/eriolukord , kust ettevõtjad leiavad vastused enam levinud küsimustele ja värskemad uudised muudatuste...

Politsei on Lõuna-Eestis täheldanud, et eakamad inimesed kipuvad end poes käies kohati ära unustama, jäädes poepingile või poe juurde teiste eakaaslastega seltskonniti juttu ajama. Vanemad...

Eakatel on soovitatav poes käimist pigem vältida

Politsei on Lõuna-Eestis täheldanud, et eakamad inimesed kipuvad end poes käies kohati ära unustama, jäädes poepingile või poe juurde teiste eakaaslastega seltskonniti juttu ajama. Vanemad...

Otepää vallas on eriolukorra ajal Otepää Lasteaias vajadusel avatud valverühm, mis töötab ööpäevaringselt, seitse päeva nädalas, st ka laupäeval ja pühapäeval. Ööpäevaringne...

Otepää vallas on valmidus avada lisaks lasteaia valverühm

Otepää vallas on eriolukorra ajal Otepää Lasteaias vajadusel avatud valverühm, mis töötab ööpäevaringselt, seitse päeva nädalas, st ka laupäeval ja pühapäeval. Ööpäevaringne...

Näitan: 1-30
Elemente lehe kohta 30
of 74