Otepääl vahetus vallavolikogu liige

Alates 1.augustist 2017 on ennetähtaegselt lõppenud Otepää Vallavolikogu liikme Aivar Nigoli volitused seoses tema poolt elukoha andmete muudatusega rahvastikuregistris.

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 18 lõikele 3 lõppevad volikogu liikme volitused ennetähtaegselt kohe, kui voliniku püsiv elukoht ei asu Eesti rahvastikuregistri andmetel antud vallas või linnas.

„Otepää etapp sai selleks korraks läbi. Minu üheks eesmärgiks oli haldusreformi ettevalmistamine ja tänaseks on kõik vajalikud protsessid tehtud. Samuti on käima lükatud Otepääle olulised asjad – kultuurimaja ja katlamaja renoveerimine, tervisekeskuse väljaehitamine, lasteaia Pähklike rekonstrueerimine, panustatud rahvusvaheliste võistluste toimumisele ning palju muudki," selgitas Aivar Nigol. „Mind on valitud kuus korda Otepää linna- ja vallavolikogusse, mis on andnud võimaluse panustada Otepää arengusse. Olen selle üle väga tänulik ja tänan siinkohal kõiki otepäälasi usalduse ja toetuse eest! Samas tundsin, et on aeg teha muudatusi ning astuda vastu uutele väljakutsetele. Olen olnud varem seotud Tartuga ja kui tuli ettepanek osaleda kohalikel valimistel Tartus, tundus loogiline teha Otepääl paus."

Aivar Nigol oli aastatel 1992 – 1999 Otepää linnapea, 2001 – 2005 Otepää vallavanem, 1999 – 2001, 2006-2008, 2010 – 2013 vallavolikogu esimees.

Aivar Nigoli asendusliige Otepää vallavolikogus on Külli Uibo.

Fotol: Aivar Nigol, foto: erakogu