Otepää Vallavalitsuse istungil 28.06.2021

28.06.2021

  1. Määrati Otepää  vallasiseses   linnas asuva Munamäe tn 3katastriüksuse  kasutamise sihtotstarbeks elamumaa.
  2. Määrati ühele isikule tervisetoetus summas 80,87 eurot.
  3. Anti ühele isikule üürile sotsiaaleluruum.
  4. Otsustati vabastadaEsti Kittus hallatava asutuse  Puka Kunstikooli direktori ametist 31. augustil 2021. a
  5. Kooskõlastati Mäekülakülas Rahula maaüksusele kavandatava puurkaevu  asukoht.