Otepää Vallavalitsuse istungil 25.02.2019

25.02.2019

 1. Anti Kääriku külas Kääriku kinnistul asuvale ehitisele (kaugküttetorustik) kasutusluba.
 2. Vabastati 28. veebruaril 2019. a kell 11.30-14.00 Mittetulundusühing SPIN Otepää Gümnaasiumi spordihoone teenuste eest tasumisest SPIN-programmi treeningu läbiviimiseks.
 3. Otsustati jätta Marko Kaldvee vaie rahuldamata.
 4. Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest neli isikut.
 5. Määrati kogukondlikuks arendustegevuseks tegevustoetus järgmiselt: 1.1 MTÜ KAPPERMÄE SELTS 930 eurot (sh 465 eurot Kappermäe seltsimaja majandamiskuludeks); 1.2 MITTETULUNDUSÜHING PILKUSE KÜLASELTS 930 eurot (sh 465 eurot Pilkuse külamaja majandamiskuludeks); 1.3 MITTETULUNDUSÜHING VANA-OTEPÄÄ KÜLASELTS 465 eurot; 1.4 MTÜ ARULA KÜLASELTS 465 eurot; 1.5 Mittetulundusühing Neeruti külaselts 465 eurot; 1.6 Mittetulundusühing Pedajamäe Külaselts 465 eurot; 1.7 MTÜ Vidrike Selts 465 eurot; 1.8 Kastolatsi külaseltsing 465 eurot; 1.9 Kodupaiga Külaselts 465 eurot; 1.10 MTÜ Puka Priitahtlikud Pritsumehed 465 eurot; 1.11 Nõuni Külaselts (asutamisel) 465 eurot; 1.12 MTÜ Sihva Külaselts 465 eurot; 1.13 Mittetulundusühing Iiah 465 eurot.
 6. Määrati kogukondlikuks arendustegevuseks ürituse korraldamise toetus järgmiselt: 1.1 Otepää Aedlinna Seltsing 250 eurot 5. märtsil 2019. a toimuva ürituse „Vastlapäev", 2019. a aprillikuus toimuva ürituse „Matkapäev Jüriöö ülestõusu 676. aastapäeva tähistamiseks" ja 2019. a maikuus toimuva ürituse „Teeme Ära Talgud" korraldamiseks; 1.2 MTÜ Vidrike Selts 250 eurot „Aasta küla" konkursi vabariiklikule komisjonile küla tutvustava ürituse korraldamiseks; 1.3 MITTETULUNDUSÜHING VANA-OTEPÄÄ KÜLASELTS 100 eurot õppepäeva „Kuidas koguda kohapärimust?" korraldamiseks; 1.4 Puka Kogukond 250 eurot 9. märtsil 2019. a toimuva ürituse „Salongiõhtu Kristiina Ehiniga" korraldamiseks; 1.5 Mittetulundusühing Puka Kogukond 250 eurot 2019. a aprillikuus toimuva ürituse „Lihavõtted kihnlastega" korraldamiseks; 1.6 MITTETULUNDUSÜHING PILKUSE KÜLASELTS 240 eurot 13. aprillil 2019. a toimuva ürituse „Naljaõhtu kogu perele" korraldamiseks; 1.7 Mittetulundusühing Pedajamäe Külaselts 250 eurot 2019. a maikuus toimuva ürituse „Pedajamäe küla perepäev aktiivse tegevusega" korraldamiseks; 1.8 MITTETULUNDUSÜHING VANA-OTEPÄÄ KÜLASELTS 100 eurot 2019. a maikuus toimuva ürituse „Vana-Otepää küla talgud" korraldamiseks; 1.9 MTÜ ARULA KÜLASELTS 250 eurot 1. mail 2019. a toimuva ürituse „Arula esmamainimise 600. aastapäeva tähistamine" korraldamiseks.
 7. Määrati kogukondlikuks arendustegevuseks kaasfinantseerimise toetus järgmiselt: 1.1 Puka Kogukond 509 eurot projektile "Puka kogukonna õppeköögi seadmed"; 1.2 Puka Kogukond 180 eurot projektile "Kogukonna ideedepanga tegevused".
 8. Kinnitati riigihanke "Puka kooli rekonstrueerimise ehitusprojekti tellimine" tulemused. Kvalifitseeriti riigihanke "Puka kooli rekonstrueerimise ehitusprojekti tellimine" pakkuja OÜ TEMPT (registrikood 11227824). Tunnistati edukaks pakkumuseks pakkuja OÜ TEMPT poolt esitatud pakkumus summas 144 038,40 eurot (koos käibemaksuga), kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast majanduslikult soodsaim pakkumus.
 9. Kanti 31. detsembri 2018. a seisuga Otepää Vallavalitsuses raamatupidamise bilansist välja 5000-st eurost väiksema soetusmaksumusega varaobjektid kokku summas 44 552,32 eurot.
 10. Otsustati teha ühe isiku pärandvarast pärandvaraga seotud kohustuste täitmiseks väljamaksed.
 11. Anti Rauno Sotnikule sõidukijuhi teenindajakaart töötamiseks sõidukijuhina taksoveol.
 12. Määrati kahele isikule sotsiaalteenuse toetus.  
 13. Määrati alates 1. aprillist 2019. a Otepää vallas segaolmejäätmete (jäätmekood 20 03 01) jäätmeveo teenustasu suurused.
 14. Anti Kääriku külas Kääriku kinnistul asuvale ehitisele (spordihall) kasutusluba.