Otepää Vallavalitsuse istungil 14.10.2019

14.10.2019

  1. Määrati Koigu külas asuva Tasase katastriüksuse (katastritunnus 63602:003:1271) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
  2. Määrati Märdi külas asuva Puustuse katastriüksuse (katastritunnus 63601:002:0860) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
  3. Anti Arne Kiislerile projekteerimistingimused Otepää vallasiseses linnas Sulaoja tee 29 kinnistul päikeseelektrijaama püstitamiseks ehitusprojekti koostamiseks.
  4. Anti Anne Rätsepsole ehitusluba Kuigatsi külas Villemi kinnistul puurkaevu rajamiseks.
  5. Anti MITTETULUNDUSÜHINGULE PÜHAJÄRVE HARIDUSSELTS ehitusluba Sihva külas Uue-Kooli kinnistul mänguväljaku rajamiseks.
  6. Anti Päidla külas Kalmemäe kinnistul asuvale ehitisele (päikeseelektrijaam) kasutusluba.
  7. Tunnistati nurjunuks Otepää vallasiseses linnas Kopli tn 10-2 asuva korteriomandi võõrandamiseks korraldatud kordusenampakkumine. Otsustati korraldada kordusenampakkumine Otepää vallasiseses linnas Kopli tn 10-2 asuva korteriomandi (kinnistu registriosa nr 1046840, üldpind 63,30 m2) võõrandamiseks alghinnaga 30 000 eurot (kirjaliku enampakkumise tingimused lisatud). Moodustati enampakkumise läbiviimiseks komisjon koosseisus: 3.1 Kajar Lepik (komisjoni esimees); 3.2 Jaak Grünberg; 3.3 Eveli Misnik.
  8. Määrati tervisetoetus kahele isikule kogusummas 62 eurot.
  9. Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul kahele isikule kogusummas 130 eurot.