Otepää valla aasta ema on Lembi Oja

Otepää valla aasta ema kuulutati välja sellel aastal 11.mail 2019 Nõuni Kultuurimajas. Aasta emaks sai Pühajärve Põhikooli inglise keele õpetaja Lembi Oja.

Otepää Naisselts koos Otepää Vallavalitsusega kuulutas välja valla aasta ema konkursi, kuhu laekus 8 kandidaati: Aive Tamm, Ruth Kõiv, Diana Prii, Kaja Väärsi, Jana Mae, Marika Kokhtašvili, Tiina Ivask, ja  Lembi Oja.

Otepää valla aasta emal Lembi Ojal on kolm tütart. Ta elab Otepää linnas ja töötab Pühajärve Põhikoos inglise keele õpetaja ning õppealajuhatajana. Õpetaja Lembi on aktiivne, abivalmis ja kohusetundlik õpetaja igapäevases tööelus. Ema Lembi perekond on viieliikmeline: abikaasa Kuno, tütred Eva-Maria, Sarah-Liisa ja Anni-Grethe. Tütar Eva-Maria lõpetas Otepää gümnaasiumi hõbemadaliga ja Tartu Ülikooli magistrikraadiga. Teine tütar Sarah-Liisa lõpetas Otepää gümnaasiumi kuldmedaliga ning jätkab õpinguid Tartu Ülikooli bakalauruseõppes. Noorim tütar Anni-Grethe õpib Otepää gümnaasiumi 4. klassis. Emana on Lembi oma tütardele väga heaks eeskujuks ja abiliseks. Lembi Oja on väga tegus ka väljaspool kooli. Ta juhendab alates 2015. aastast vokaalansamblit MALK, mis  on oma esinemistega ilmestanud Otepää valla üritusi ja esindanud valda ka mujal Eestimaal. Lembi Oja on ka tunnustatud Valgamaa aasta õpetaja  tiitliga 2013. aastal ja Aasta õppija tiitliga 2015. aastal. Abikaasa Kuno sai Otepää valla aasta isa tiitli 2013. aastal. Lembi Oja on aktiivne, abivalmis ja kohusetundlik õpetaja igapäevases tööelus. Talle meeldib ise pidevalt õppida ja ennast täiendada, et olla aktiivne inimene. Ta osaleb õpilastega e-twinningu projektides, milles kool on tunnustatud Euroopa kvaliteedimärgiga.

 

Aasta ema nominendid ja aasta ema said mälestuseks Helen Ilvese poolt valmistatud keraamilised meened. Aasta emasid tervitasid ja tunnustasid Otepää vallavanem Kaido Tamberg ja Otepää Naisseltsi esinaine Ene Raudsepp. Vallavanem Kaido Tamberg sõnas oma tervituskõnes, et emade osatähtsust on raske ülehinnata. „Emad on need tugisambad, kellele me oma igapäevaelus toetume, emad kaitsevad ja hoiavad. Väärtustagem siis oma emasid!", lisas Kaido Tamberg.

Emadepäeva südamlikus ja spetsiaalselt emadele pühendatud kontsertosas esinesid  Esteetika tantsukool (juhendaja Kätlin Kase), naistantsurühm Pääsusilmad (juhendaja Anne Udeküll), naisansambel Lõbusad Lesed (juhendaja Pille Plinte), naiskoor Helletajad (juhendaja Merle Soonberg). Nõuni lapsed etendasid lustliku sõnalise seade emadest ja nende salaeludest.

Nõuni Kultuurimaja perenaine-kultuurikorraldaja Marika Viks viis läbi palju elevust tekitanud tordioksjoni. Heategevuslik tordioksjon on piirkonna pikaajaline traditsioon, mille algatas kunagi Nõuni Naisselts. Oksjoni tulu läks Nõuni Kultuurimaja lasteürituste tarbeks. Oksjonil oli nii soolaseid kui ka magusaid torte ning hinnapakkumine läks tordisoovijate vahel päris tuliseks. Kõige kallimad tordid lunastati 35. euro eest.

Aasta ema tunnustamise korraldas  Otepää Kultuurikeskused koostöös Otepää Naisseltsi ja Otepää Vallavalitsusega. Lavastas Otepää Kultuurikeskused loomejuht Merilin Kirbits.

 

 

 

Aive Tamm on pärit Lossikülast ja töötab Otepää UPM-Kymmenes. Tal on 7 last ja  1 lapselaps. Aive osaleb aktiivselt lasteaia- ja koolielus. Toetab lapsi nende tegemistes ning on neile heaks eeskujuks. Laste ja töö kõrvalt on ta loonud ka väga kauni kodu, mis on olnud ka Kauni kodu konkursil nominentide hulgas. Lapsed õpivad hästi, käituvad korralikult ja on alati hoolitsetud.

Ruth Kõivul on 2 last. Ta on aktiivne kaasalööja lasteaia tegemistes, hea koostööpartner rühmas vanemana. Ruth on väga kohusetundlik ja võtab osa ka kohalikest valla tegemistest ja tantsuringidest. Ruth elab Pringi külas ja töötab AS-s Sanwood.

Diana Prii  on oma lastele teejuhiks. Tema on see, kes hoolib oma lastest rohkem kui iseendast ning on lastele sõbra eest. Tema hea huumorisoone tõttu rõkkab maja sageli rõõmust. Ta on aidanud oma laste unistused täide viia, aidates lapsi nende huvihariduses. Diana on ka aktiivne kogukonnaliige, osaledes külakogukonna kohtumistel ja koosolekutel ning ta armastab suusatamist ja maratone. Diana on ametilt raamatupidaja, pärit Vaardi külast ja tal on 4 last.

Kaja Väärsi elab Nõuni külas ja tal on 1 laps. Kaja töötab järelvalveametnikuna liha- ja toiduhügieeni alal OÜ Otepää Oskaris ja  Otepää Lihatööstus Edgaris ning tegevjuhina AS Hoolekandeteenuste Kodijärve hooldekodus. Ta on hoolt suure talu ja paljude loomade eest samaaegselt. Samuti on võidelnud ta aastaid Tori hobuse universaalse tõusuuna säilitamise eest. Tema hing on täis hoolt ja armastust, ta aitab alati, kus võimalik, pole vahet, kas abivajaja on loom või inimene ning ta on üksinda kasvatanud puudega last. Tema tütar on uhke, et saab kutsuda teda oma emaks.

Jana Mae elab Otepää linnas, tal on 3 last. Ta on Tartus Pet City kaupluste juhataja. Janat saab emana  iseloomustada sõnadega – armastav, järjepidev, nõudlik, kaitsev, hooliv, eeskujuks oma lastele ka tegudes. Janal on alati laste ja pere jaoks aega, tema elus on perekond ja lapsed – nende vajadused - absoluutselt alati esikohal. Jana oli lasteaias ja on ka praegu Otepää gümnaasiumis aktiivne hoolekogu liige. Kohaliku kogukonda toetav ja oma sportliku eeskujuga olnud pikka aega tervislike eluviiside propageerija. Pikaaegne Eesti Spordimuuseumi Otepää Talispordi muuseumi juhataja ja asutaja.

Marika Kokhtašvili on pärit kaugest Gruusiast. Ta elab Keenis ja töötab AS-s Sanwood. Marika on olnud kiire kohaneja meie kultuuriruumis. Tema sooviks on kindlustada lastele hea haridus ja toetada nende huvisid. Marika tütar õpib kõrgkoolis, poeg on mitmekordne Eesti meister judos. Marika teeb väga head koostööd kooliga ja on väga huvitatud, et lapsed omandaksid eesti keele. Võtab aktiivselt osa kogukonna üritustest. Marikal on 3 last.

 

Tiina Ivask on pikaaegne MTÜ Valgamaa Partnerluskogu tegevjuht ja elab Arula külas. Tiinal on 3 last. Partnerluskogu panust kohaliku elu arengusse on raske ülehinnata. Tiina on hooliv ema ja aktiivne külakogukonna liige. Kui on vaja, osaleb ta aktiivselt kogukonna töös ja annab äärmiselt asjakohast nõu. Tänu temale on nii mõnegi projekti lahendus õnnestunud.

Fotodel: valla aasta ema Lembi Oja, aasta ema Lembi Oja koos abikaasa Kuno Ojaga, valla aasta ema Lembi Oja koos nominentidega. Fotod: Monika Otrokova

Aasta ema Lembi Oja

 

Aasta ema koos aasta isaga