Hajaasustuste programm on avatud 01.02-01.04.2021

Taotlused esitatakse allkirjastatuna paberil või digitaalselt kohalikule omavalitsusele.

Hajaasustuse programmist toetuse andmisel eelistatud sihtrühmad:

-majapidamine, kus leibkonnas elab kuni 18-aastane (kaasa arvatud) isik;

-majapidamine, kus leibkonnas elab isik, kellel on sotsiaalkindlustusamet   tuvastanud puude, puuetega inimeste sotsiaaltoetuse seaduse tähenduses.

 

Hajaasustuse programmist toetatavate valdkondade prioriteetsus

 prioriteet I (kõrgeim) - veesüsteemide valdkond ja kanalisatsioonisüsteemide valdkond

 prioriteet II – juurdepääsuteede valdkond;

 prioriteet III – autonoomsete elektrisüsteemide valdkond;

 

Taotleja alaline elukoht  on taotluse esitamise aasta 01. jaanuari seisuga hajaasustusega maapiirkonnas asuv  majapidamine.

 

Toetuse taotlemise materjalid on kättesaadavad:

https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm

Info: Lea Madissov , lea.madissov@otepaa.ee; tel : 518 7285