Otepää Vallavalitsuse istungil 29.06.2020

29.06.2020

  1. Anti Vana-Otepää külas Männi kinnistul asuvale ehitisele (elamu) kasutusluba.
  2. Anti  Raul Randväli'le ehitusluba Pühajärve külas Pühalepa kinnistul ehitise (abihoone) püstitamiseks.
  3. Anti Jaanus Lepik´ule ehitusluba Risttee külas Karja kinnistule ehitise (päikeseelektrijaam) püstitamiseks.
  4. Anti Landverk OÜ`le ehitusluba Kaurutootsi külas Välja tee kinnistule ehitise (Välja tee) rajamiseks.
  5. Anti Otepää vallale ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak kinnistul ehitise (Otepää Keskväljaku mänguväljak) rajamiseks.
  6. Määrati tervisetoetus kolmele isikule kogusummas 105 eurot.
  7. Määrati kahele isikule  toetus raske majandusliku olukorra puhul kogusummas 275 eurot.
  8. Otsustati rahuldada 23-e isiku hajaasustuse programmi taotlus.
  9. Otsustati jätta rahuldamata 7-e isiku hajaasustuse programmi taotlus.