Otepää Vallavalitsuse istungil 01.06.2020

01.06.2020

 1. Anti Kaupo Ojaveele projekteerimistingimused Päidla külas Kikka-Sannu kinnistul abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
 2. Anti Martin Kietzerile projekteerimistingimused Neeruti külas Vahesaare kinnistul sauna laiendamise ehitusprojekti koostamiseks.
 3. Anti AS-ile Otepää Veevärk ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Hundisoo tänav kinnistul, Hundivälja kinnistul ja Saviotsa kinnistul veetorustiku rajamiseks.
 4. Anti Kääriku külas Kääriku kinnistul asuvale ehitisele (heitealade väljak) kasutusluba.
 5. Anti Kääriku külas Kääriku kinnistul asuvale ehitisele (jooksuradade varikatus) kasutusluba.
 6. Anti Kääriku külas Kääriku kinnistul asuvale ehitisele (kaabelliin) kasutusluba.
 7. Anti Kääriku külas Kääriku kinnistul asuvale ehitisele (saun) kasutusluba.
 8. Anti Kääriku külas Kääriku kinnistul asuvale ehitisele (side kaabelliin) kasutusluba.
 9. Määrati ühele isikule 68 euro suurune sotsiaalteenuse toetus.
 10. Määrata ühele isikule 64 euro suurune tervisetoetus.
 11. Vaadati läbi üks vaie.
 12. Otsustati korraldada riigihanke „Otepää liputoa sisustuse ostmine" järgmiselt:  1.1 hankemenetluse liik – väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlus; 1.2 riigihanke eest vastutav isik – Kajar Lepik; 1.3 hankekomisjoni koosseis – Kajar Lepik (komisjoni esimees), Rein Org ja Lea Ruuven; 1.4 isik, kellele esitatakse riigihanke alusdokumendid - TM Development osaühing.
 13. Määrati turukaubanduseks lubatud aladeks järgmised Otepää valla omandis olevad müügikohad: 1.1 Otepää vallasiseses linnas Munamäe tn 4a asuv kinnistu (katastritunnus 55601:004:0013); 1.2 Sangaste alevikus 72 Sangaste-Tõlliste tee T6 kinnistu (katastritunnus 72402:003:0043); 1.3 Keeni külas Hoovi tee kinnistu (katastritunnus 55701:001:0035); 1.4 Puka alevikus Kooli tn 6b kinnistu (katastritunnus 60803:001:0014).
 14. Määrati MTÜ-le Otepää Aedlinn 2020. a septembris, novembris ja detsembris toimuvate ürituste "Aedlinna perede sügistalvised kohtumised" korraldamiseks 220 euro suurune ürituse korraldamise toetus.
 15. Määrati kultuuriürituse toetus alljärgnevalt: 1.1 OTEPÄÄ NAISSELTS 2. augustil 2020. a toimuva ürituse "XXIV Otepää käsitöömeistrite ja rahvamuusikute päev" korraldamine 450 eurot; 1.2 Mittetulundusühing Sangaste Rukkilill 2020. a augustikuus toimuva ürituse "Ekskursioon Võrtsjärve ümbruses" korraldamine 240 eurot; 1.3 Mittetulundusühing Sangaste Rukkilill 2020. a septembrikuus toimuva üritus-ringreisi "Otepää vaatamisväärsused" korraldamine 90 eurot; 1.4 Mittetulundusühing Iiah 29. augustil 2020. a toimuva ürituse "Muinastulede öö Kuigatsi järve kaldal" korraldamine 500 eurot.
 16. Määrati alates 1. juunist 2020. a hallatava asutuse Keeni Põhikool direktori asendajaks Ülvi Kann.