Otepää Vallavolikogu 20.02.2020 istungi päevakord

Otepää Vallavolikogu istung toimub neljapäeval 20.veebruaril 2020 kell 15.00 Otepää Vallavalitsuse III korruse saalis (Lipuväljak 13).

 

1. Otepää valla 2020. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine

Ettekandja: haridusspetsialist Janika Laur

Kaasettekandja: hariduskomisjoni esimees Miia Pallase


2. Riikliku järelevalve ülesannete delegeerimine

Ettekandja: menetleja Jüri Haamer

Kaasettekandja: õigus- ja korrakaitsekomisjoni esimees Urmas Kuldmaa

 

3. Määruste kehtetuks tunnistamine

Ettekandja: vallasekretär Janno Sepp

Kaasettekandja: õigus- ja korrakaitsekomisjoni esimees Urmas Kuldmaa

 

4. Otepää valla omandis olevate kinnistute koormamine isikliku kasutusõigusega mittetulundusühingu Eesti Andmesidevõrk kasuks

Ettekandja: vallavanem Kaido Tamberg

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

5. Vallavara võõrandamiseks nõusoleku andmine

Ettekandja: vallavanem Kaido Tamberg

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

6. Vallavara kasutusse andmise lepingu sõlmimiseks loa andmine

Ettekandja: vallavanem Kaido Tamberg

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

7. Sisetehingu sõlmimiseks loa andmine

Ettekandja: vallavanem Kaido Tamberg

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

8. Otepää Vallavalitsuse liikmetele hüvitise määramine

Ettekandja: volikogu esimees Jaanus Barkala

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

9. Volikogu esimehele isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitise maksmine

Ettekandja: vallavanem Kaido Tamberg

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

10. Volikogu aseesimehele isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitise maksmine

Ettekandja: vallavanem Kaido Tamberg

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

11. Vallavanemale isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitise maksmine

Ettekandja: volikogu esimees Jaanus Barkala

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

12. Vallavanemale 2020. aasta puhkuse andmine

Ettekandja: volikogu esimees Jaanus Barkala

Kaasettekandja: eelarve- ja majanduskomisjoni esimees Rein Pullerits

 

13. Otepää Aukodaniku nimetuse andmine

Ettekandja: vallavanem Kaido Tamberg

Kaasettekandja: kogukondade koostöö komisjoni esimees Maarika Viks

 

14. Arupärimisele vastamine (Raivo Nurmetu arupärimine volikogu esimehele Jaanus Barkalale)

Arupärimisele vastaja: volikogu esimees Jaanus Barkala

https://atp.amphora.ee/otepaa/index.aspx?itm=248425

https://atp.amphora.ee/otepaa/index.aspx?itm=249693

 

15. Vallavalitsuse informatsioon