Puudega lapsed saavad loota uuest aastast suuremale riigi toele

Käesoleva aasta 1. jaanuarist tõusid keskmise ja raske puudega lapse sotsiaaltoetused praegusega võrreldes kahekordseks ning sügava puudega lapse toetuse kolmekordseks.

 

Puuetega laste toetuse suuruse aluseks on sotsiaaltoetuste määr, mida ei ole alates 2006. aastast muudetud. Värske seadusemuudatuse tulemusel hakatakse käesolevast aastast maksma keskmise puudega lapsele toetust 138 eurot ja raske puudega lapsele 161 eurot. Sügava puudega lapsele hakatakse toetust maksma 241 eurot.

Eestis elab ligikaudu 13 000 puudega last. Aastatega on see arv oluliselt suurenenud.  Kõige rohkem on Eestis raske puudega lapsi, seejärel keskmise puudega lapsi ning sügava puudega lapsi on alla 800.

Toetuste tõstmise eesmärgiks on abivajajate sotsiaalse toimetuleku suurendamine ning võrdsemate võimaluste loomine teiste elanikkonnagruppidega.

 

Kadri Sommer
Otepää sotsiaalteenistuse juhataja