Otepää Vallavalitsuse istungil 02.12.2019

02.12.2019

  1. Otsustati korraldada riigihange "Otepää valla tänavavalgustuse renoveerimine" järgmiselt: 1. hankemenetluse liik – avatud hankemenetlus; 2. riigihanke eest vastutav isik – Kajar Lepik; 3. hankekomisjoni koosseis – Kajar Lepik (komisjoni esimees), Lea Ruuven, Aado Altmets ja  Janno Sepp.
  2. Otsustati liita Otepää vallasiseses linnas asuv Tootsi katastriüksus (katastritunnus 63601:001:0125) ja Raja katastriüksus (katastritunnus 63601:001:0407) üheks katastriüksuseks.
  3. Anti aktsiaseltsile Eesti Raudtee projekteerimistingimused Kähri külas Vana-Raudtee kinnistul raudteesilla ümberehtamiseks ehitusprojekti koostamiseks.
  4. Anti Metsamaahalduse Aktsiaseltsile projekteerimistingimused Raudsepa külas Luiga kinnistul päikeseelektrijaama püstitamiseks ehitusprojekti koostamiseks.
  5. Anti  Andres Arrole ehitusluba Pedajamäe külas Grossiraja kinnistul üksikelamu püstitamiseks.
  6. Anti Merle Hurdale ehitusluba Mägestiku külas Ees-Raja kinnistul puurkaevu rajamiseks.
  7. Anti Otepää vallasiseses linnas Valga mnt 12//Olümpiakeskus Tehvandi kinnistul ja Nüpli külas Rongamäe kinnistul, Tehvandi kinnistul ja Tehvandi 2 kinnistul asuvale ehitisele (Tehvandi staadioni ja suusaradade valgustus ja side) kasutusluba.
  8. Anti Ruuna külas Ruuna laut kinnistul asuvale ehitisele (päikeseelektrijaam) kasutusluba.
  9. Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest seitse isikut.
  10. Kinnitati Otepää vallasiseses linnas Kopli tn 12-13 asuva korteriomandi võõrandamiseks korraldatud enampakkumise võitjaks 30 100 euro suuruse pakkumise teinud Ainar Kukk.