Otepää Vallavalitsuse istungil 05.11.2019

05.11.2019

 1. Määrati Kastolatsi külas asuva Poti katastriüksuse (katastritunnus 63602:001:1292 ) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
 2. Kooskõlastati Mägestiku külas Ees-Raja maaüksusele kavandatava puurkaevu asukoht.
 3. Anti Neeruti külas Ojaveere kinnistul asuvale ehitisele (abihoone) kasutusluba.
 4. Anti Puka alevikus Metsa tn 2 kinnistul asuvale ehitisele (reoveepuhasti kuni 5 m3) kasutusluba.
 5. Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kolm isikut.
 6. Kinnitati Puka alevikus Tööstuse tn 2-1 asuva korteriomandi võõrandamiseks korraldatud enampakkumise võitjaks 4510 euro suuruse pakkumise teinud AS JUMEK.
 7. Tunnistati nurjunuks Otepää vallasiseses linnas Kopli tn 12-13 asuva korteriomandi võõrandamiseks korraldatud enampakkumine. Korraldati kordusenampakkumine Otepää vallasiseses linnas Kopli tn 12-13 asuva korteriomand (kinnistu registriosa nr 1040140, üldpind 56,50 m2) võõrandamiseks alghinnaga 30 000 eurot. Moodustati enampakkumise läbiviimiseks komisjon koosseisus: 3.1 Kajar Lepik (komisjoni esimees); 3.2 Jaak Grünberg; 3.3 Eveli Misnik.
 8. Anti osaühingule Ilutulestiku Keskus Arnika (registrikood 10336764, aadress Tallinna mnt 69 Viljandi) ilutulestiku korraldamise luba 8. novembril 2019. a ajavahemikul kell 23:15 - 23:45 Otepää vallasiseses linnas Linnamäe oru territooriumil ilutulestiku korraldamiseks.
 9. Kinnitati Otepää Lasteaia hoolekogu koosseis järgmiselt: 1.1 Marika Viks (Otepää Vallavolikogu esindaja); 1.2 Raido Rõivas (Mürakarude rühma vanemate esindaja); 1.3 Viivika Eljand-Kärp (Otikese rühma vanemate esindaja); 1.4 Maarika Tamm (Kaisukarude rühma vanemate esindaja); 1.5 Janek Moros (Maru-Müra rühma vanemate esindaja); 1.6 Liisi Savolainen (Pähklipureja rühma vanemate esindaja); 1.7 Grete-Ann Tadolder-Saar (Mesimummi rühma vanemate esindaja); 1.8 Sirle Libeon (Lepatriinu rühma vanemate esindaja); 1.9 Sigrid Rõõmussaar (Krõlli rühma vanemate esindaja); 1.10 Margit Liias (Sajajalgse rühma vanemate esindaja); 1.11 Leana Raev (Otepää Lasteaia töötajate esindaja).
 10. Kinnitati Puka Kooli hoolekogu koosseis järgmiselt: 1.1 Irja Sõnum (Otepää Vallavolikogu esindaja); 1.2 Rannus Prii (kooli õpilaste vanemate esindaja);  1.3 Katrin Kurvits (kooli õpilaste vanemate esindaja); 1.4 Kristiina Požarova (lasteaia laste vanemate esindaja); 1.5 Esta Hainsalu (vilistlaste esindaja); 1.6 Harri Irv (kooli õpetajate esindaja); 1.7 Anne Riis (lasteaia õpetajate esindaja); 1.8 Elin Hainsalu (õpilasesinduse esindaja).
 11. Kinnitati Pühajärve Põhikooli hoolekogu koosseis järgmiselt: 1.1 Andres Arike (Otepää Vallavolikogu esindaja); 1.2 Karin Sallok (kooli õpilaste vanemate esindaja); 1.3 Teet Reedi (kooli õpilaste vanemate esindaja); 1.4 Kaspar Uibokand (lasteaia laste vanemate esindaja); 1.5 Kalev Lemmik (kooli toetavate organisatsioonide esindaja); 1.6 Merike Naruski-Peterson (vilistlaste esindaja); 1.7 Peeter Kangur (kooli õpetajate esindaja); 1.8 Taivi Rästas (lasteaia õpetajate esindaja); 1.9 Tuule-Liis Jaagant (õpilasesinduse esindaja).
 12. Määrati ühele isikule sotsiaalteenuse toetus.
 13. Määrati tervisetoetus kahele isikule kogusummas 68 eurot.