Eesti lipu päev täiemõõduliseks lipupäevaks

Vastavalt Eesti lipu seadusele on Eestis 15 lipupäeva, millest kolm – iseseisvuspäev, võidupüha ja taasiseseisvumispäev on täiemõõdulised lipupäevad, mil Eesti lipp tuleb heisata elu-, äri- ja büroohoonetel. Eesti lipu päev, 4.juuni, nende päevade hulka ei kuulu. Otepää Vallavalitsus ja Valga Maavalitsus on teinud Riigikantseleile ühispöördumise, milles tehakse ettepanek sätestada Eesti lipu päev, 4.juuni, täiemõõduliseks lipupäevaks.

 „Kahjuks näitab viimaste aastate kogemus, et nii lipupäevadel ja ka kohustuslikel lipupäevadel pole Eesti olnud enam sinimustvalgete lippudega ehitud," sõnas Otepää vallavanem Kalev Laul. „Lisaks iseseisvuspäeva, võidupüha ja taasiseseisvuspäevale väärib rohkemat tähelepanu meie rahvusluse sümbol – Eesti sinimustvalge trikoloor."

„Arvestades asjaolu, et Eesti lipul on suur osa meie kultuuris ja meie rahvustunde tekkimises  ning  alalhoidmises, toetan ettepanekut Eesti lipu täiemõõduliseks lipupäevaks nimetamiseks.  Et kaitsta ja arendada Eesti lipukultuuri ning riikliku identiteedihoiakut tugevdada rahva hulgas, siis  saatsime vastava ettepaneku koos Otepää valla taotlusega edasi peaministrile, valitsuse liikmetele, presidendile ning Riigikogule," ütles maavanem Margus Lepik.

Pöördumises öeldakse, et lipuheiskamise traditsioonidele ja rahvusluse väärtustamisele tuleks rohkem tähelepanu pöörata. Eesti lipp on sümboliseerinud eestlaste vabadusepüüdu ja soovi olla sõltumatu riik juba alates 1884. aasta 4.juunist, mil see Eesti Üliõpilaste Seltsi lipuna Otepää kirikumõisas õnnistati.

Eesti lipu päeva sätestamine täiemõõduliseks lipupäevaks aitab paremini ja väärikamalt hoida Eesti lipu heiskamise traditsioone, kasvatada meie noortes isamaalisust ning viia edasi eestlust, luua pidepunkte, mis aitavad sidet luua oma riikluse ja rahvaga, tajuda oma juuri ja eestlaseks olemist.


Otepää Vallavalitsus
Valga Maavalitsus

Fotol: Eesti lipu 131. aastapäevale pühendatud rongkäik Otepääl. Foto: Monika Otrokova