2015. aasta hajaasustuse programmist toetuse saanud

 

1.     Heino Kikkas „Vana-Otepää külas asuvale Kaarnaoru kinnistule veesüsteemi ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamine", toetuse suurus 5109,7 eurot; toetuse omafinantseering 2554,16 eurot; projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev 31. detsember 2015.

2.     Uuve Kiho  „Sihva külas asuvale Vana-Mäeotsa kinnistule veesüsteemi ehitamine", toetuse suurus 3401,61 eurot; toetuse omafinantseering 1700,37 eurot; projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev 31. detsember 2015.

3.     Leili Mitt „Arula külas asuvale Kaarna kinnistule veesüsteemi ja kanalisatsioonisüsteemi ehitamine", toetuse suurus 3281,27 eurot; toetuse omafinantseering 1790,37 eurot; projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev 31. juuli 2016.

4.     Rainer Jõemets „Arula külas asuvale Aaviku kinnistule veesüsteemi ehitamine", toetuse suurus 2733 eurot; toetuse omafinantseering 1367 eurot; projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev 30. november 2015.

5.     Kaie Kõivisto „Otepää külas asuvale Vahtramäe kinnistule kanalisatsioonisüsteemi ehitamine",  toetuse suurus 2320 eurot; toetuse omafinantseering 1160 eurot; projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev 31. mai 2016.

6.     Sirje-Mai Reinlo „Pilkuse külas asuvale Männituka kinnistule kanalisatsioonisüsteemi ehitamine", toetuse suurus 904,41 eurot; toetuse omafinantseering 535,59 eurot; projekti elluviimise kavandatud lõppkuupäev 31. jaanuar 2016.