Koostöö ja välissuhted

20.06.22

VÄLISSUHTLUS

Otepää valla jaoks on väga olulisel kohal välissuhtlus. Sõprusomavalitsused annavad võimalusi kultuuriliseks koostööks, ühisüritusteks kui ka suuremamahulisteks ühisprojektideks. Võimaluste avardamiseks on vajalik üle vaadata olemasolevad koostöölepped ning kavandada ka uute sõprusomavalitsuste leidmist.

Otepää vallal on läbi aegade olnud välissuhted järgmiste riikidega:

 
 
 
 
PIKEMAAJALISED KOOSTÖÖPARTNERID
 
Tarpi vald Saksamaalt on olnud Otepää sõpruspiirkond juba pikemat aega. Ametlik leping sõlmiti 14.veebruaril 1992. Põhiliselt on tehtud koostööd hariduse ja kultuuri vallas. Varasematel aegadel on kultuurikontaktid kahe piirkonna vahel olnud tihedamad, tänaseks on tihedamaks suhtlusvormiks jäänud õpilasvahetused mõlema piirkonna vahel. Aastate jooksul on mõlema poole esindajad üksteisel külas käinud. Viimane külaskäik toimus 2015. aasta sügisel, mil Otepää valda külastas Tartpi Shanty- koor ning Tarpi esindus. 
 
 
Vihti vallaga olid koostöö algatajad esialgselt Palupera valla juhid. 1989. aasta märtsis kirjutasid toonased Otepää linna  ja Palupera valla juhid alla koostöölepingule Vihti vallaga.  Koostöö  on olnud mõlemale poolele viljakas – toimunud on kultuurikollektiivide vahetus, sõlmitud on tihedad suhted Vihti ja Otepää luteri kirikute koguduste vahel. Vihti kogudus  annetas Otepää kirikukoguduse raha kirikukella taastamiseks. Samuti on Vihti vald saatnud Otepääle humanitaarabi, toetatud on Talvekiriku ülesehitust ning palju muid objekte. Siiamaani tegutseb humanitaarabi punkt Kinnaspunkt. Südamlikud ja soojad suhted on Otepää ja Vihti harrastusteatrite vahel. Sõlmitud on kolmepoolne koostöölepe Toksovo Vihti ja Otepää vahel 26.07.2009.  
 
 
Sõprussidemed Ekeröga on sõlmitud 1990. aastal. Koostööd tehti kultuuri ja sotsiaaltöö vallas. Ekeröst saabus Otepääle humanitaarabi ja abi iseseisva omavalitsuse ülesehitamisel nõu ja jõuga. Otepää valla delegatsioon külastas Ekeröt seoses Rootsis toimunud valimistega 2010. aastal.
 
 
On olnud pikaajalised suhted jalgpalliklubide vahel. Ametlikku koostöölepet ei ole. Valla esindus viibis Lonnerstadtis 2009. aasta sügisel.  
SÕPRUSSUHTED

Miinijahtija Ugandi
             
28.oktoobril 2010 allkirjastasid mereväe ülem mereväekapten Igor Schvede ja Otepää vallavanem Andres Visnapuu Tallinna Miinisadamas sõpruslepingu. Mereväe miinijahtija Ugandi kannab nüüd vööris  Otepää vappi. 

Sõprusleping Otepää valla ja EML Ugandi vahel

Orissaare vald
2010.aastal allkirjastati koostöölepe Orissaare valla ja Otepää valla vahel. Koostööd tehakse peamiselt spordi vallas.
Koostööleping Otepää valla ja Orissaare valla vahel.


Eesti Maaülikool
2011. aastatl allkirjastati koostöölepe Otepää valla ja Eesti Maaülikooli vahel. Lepingu eesmärgiks on teha koostööd eeskätt planeerimise valdkonnas. 
Koostööleping Otepää  valla ja Eesti Maaülikooli vahel.

Toimetaja: MONIKA OTROKOVA