Kohalike omavalitsuste volikogude valimised 2017

Kohalike omavalitsuste volikogude valimispäev on 15. oktoober 2017. 
Otepää Vallavolikogu valimisteks on moodustatud üks 17-mandaadiline valimisringkond nr 1, mis hõlmab Otepää valla, Puka valla ja Sangaste valla ühinemisel moodustuva Otepää valla haldusterritooriumi.
 
Valimistoimingud ja tähtajad:
05.10. – 08.10.2017 eelhääletamine maakonna valimisjuhi määratud maakonnakeskuse jaoskonnas - Valga Kultuurikeskuses. Hääletamine algab kell 12.00 ja lõpeb kell 20.00.
 
05.10. – 11.10.2017 elektrooniline hääletamine. Hääletamine  algab 5. oktoobril kell 9.00 ja kestab ööpäevaringselt kuni 11. oktoobrini kell 18.00. E-hääletamine toimub veebikeskkonnas www.valimised.ee 
 
09.10. - 11.10.2017 eelhääletamine kõigis valimisjaoskondades kell 12.00 - 20.00. Toimub ka hääletamine valija asukohas, kinnipidamiskohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses:
1) valimisjaoskond nr 1 (Virulombi tn 2, Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond); 
2) valimisjaoskond nr 2 (Valga mnt 7, Sangaste alevik, Sangaste vald, Valga maakond).
 
Väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda saab hääletada valimisjaoskonnas nr 1.
 
 
15.10.2017 - Valimispäev. Hääletamine kõigis valimisjaoskondades kell 9.00 - 20.00. Toimub ka kodus hääletamine. Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad on järgmised: 
 
1) valimisjaoskond nr 1 - Virulombi tn 2, Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond;
 
2) valimisjaoskond nr 2 - Valga mnt 7, Sangaste alevik, Sangaste vald, Valga maakond;
 
3) valimisjaoskond nr 3 - eelhääletamise päevadel Kooli tn 6, Puka alevik, Puka vald, Valga maakond ja valimispäeval Kesk tn 47, Puka alevik, Puka vald, Valga maakond;
 
4) valimisjaoskond nr 4 - Maakultuurimaja, Nõuni küla, Palupera vald, Valga maakond.
 
 
Valimisjaoskonnad kohaliku omavalitsuse täpsusega rahvastikuregistris registreeritud valijatele:
Valimisjaoskonnad, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud kohaliku omavalitsuse täpsusega, on:
 
1) valimisjaoskond nr 1 aadressil Virulombi tn 2, Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Otepää vald;
 
2) valimisjaoskond nr 2 aadressil Valga mnt 7, Sangaste alevik, Sangaste vald, Valga maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Sangaste vald;
 
3) valimisjaoskond nr 3 eelhääletamise päevadel aadressil Kooli tn 6, Puka alevik, Puka vald, Valga maakond ja valimispäeval Kesk tn 47, Puka alevik, Puka vald, Valga maakond, kus saavad hääletada valijad, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on Puka vald.
 
 
Otepää valla valimiskomisjon

Esimees: Janno Sepp
Aseesimees: Kristina Reigo
Liikmed: Anita Kallis, Ülle Veeroja, Monika Otrokova.
Asendusliikmed: Kalev Vähi, Mairo Kangro.
 
Otepää valla valimiskomisjoni asukoht on Otepää vallasisene linn, Lipuväljak 13, Otepää Vallavalitsuse kabinet nr 211.  Valimiskomisjoni tööaeg on: 16. august - 13. september 2017 tööpäeviti kell 9.00 - 11.00 ja 5. septembril 2017 kell 16.00 - 18.00.
 
 
 
 

Dokumendid

Jaoskonnakomisjonide moodustamine (Otepää valla Valimiskomisjoni 21.09.2017 otsus nr 11-9)

Valimisjaoskondade moodustamine (Otepää Vallavalitsuse 14.06.2017 määrus 2-6-1)

 
 


Otepää Valla Valimiskomisjoni asukoha määramine (Valga Maavanema 12.07.2017 korraldus nr 1-1/17-253)

 

Valimiskomisjon registreeris kandidaadid

Kandidaatide nimekirjad. Loe edasi 
 

Kodus hääletamine

Kodus hääletamiseks valimispäeval tuleb esitada elukohajärgsele vallavalitsusele või jaoskonnakomisjonile valimispäeval kuni kella 14.00-ni kirjaliku taotluse. Loe edasi

Vabariigi Valimiskomisjon