Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Otepää vallas jätkub

Otepää vald jätkab nn. ISTE-projektiga 2023. ja 2024. aastal. Projekti „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2023-2024" kaasrahastab taas Euroopa Liit ehk Euroopa Sotsiaalfond kuid seekord teise tegevusala ehk TAT „Sotsiaalkaitse ja pikaajalise hoolduse kättesaadavus", tegevus „Integreeritud, isikukeskse  ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi katsetamine" raames.

 

Selleks, et saaksime oma valla elanikele teenuseid pakkuda, viisime detsembri lõpus ja jaanuari alguses läbi hanke teenusepakkujate leidmiseks. Seekord palusime pakkumised nii baasteenuse kui lisateenuste osutamiseks esitada korraga (vastavalt hanke osa 1 ja osa 2). Hanke tulemusena sõlmis Otepää Vallavalitsus lepingud kolme erineva baasteenuse osutajaga ning nelja ettevõttega (sh kõik kolm baasteenuse osutajat), kes hakkavad pakkuma erinevaid lisateenuste komponente. Iga teenuseosutaja sai valida, milliseid teenuseid ta pakkuda soovib, ning kõik seda võimalust ka kasutasid. Seega on meil teenuseid, mida klient võib saada neljast erinevast ettevõttest aga ka neid teenuseid, mida pakub ainult üks ettevõte. Hanke tulemused on avaldatud kahes võrdlustabelis. Hinnad on antud eurodes 1 tunni (60 minuti) tööaja kohta. Käibemaksu ei lisandu. NB! Inimesele on kõik teenused tasuta, selle hinna maksab Otepää Vallavalitsus otse firmale vastava arve ja aruandluse alusel.

 

Hanke tulemusena pakuvad Otepää vallas sel ja järgmisel aastal baasteenust (tähestiku järjekorras) OÜ Akersoni, MTÜ Päikeseringi Selts ja OÜ Varajase Kaasamise Keskus. Lisateenuseid pakuvad OÜ Akersoni, OÜ Inger Koolitus, MTÜ Päikeseringi Selts ja OÜ Varajase Kaasamise Keskus.

 

Juhul, kui inimene on avaldanud soovi projektiga liituda ning selleks vallavalitsusele avalduse esitanud, hinnatakse tema teenusevajadust. Kui ta projekti kaasatakse, suunab sotsiaaltöötaja inimese ühe pakkumise teinud ettevõtte juurde nö. baasteenusele. Millise firma neist kolmest inimene valib, arutatakse sotsiaaltöötajaga eelnevalt läbi. Kui baasteenuse osutaja on omapoolse hindamise tulemusena otsustanud, milliseid konkreetseid teenuseid ehk komponente inimesele pakkuma hakatakse, siis võib ta neid teenuseid pakkuda ise (kui ta on selle teenuse jaoks pakkumise esitanud, vt tabelit), või suunata inimese mingit teenust saama teise firma juurde ja kolmandat teenust saama hoopiski kolmanda firma käest. See jääb juba baasteenuse osutaja korraldada ja vastutada.

 

Tänase seisuga on projekti 10 kliendikohast vaba veel 5 kohta, seega huvilised võivad helistada telefonil 52 47 930 (Pille Sikk, sotsiaaltöö vanemspetsialist) või 52 46 061 (Marika Paris, sotsiaaltööspetsialist).


Baastoetuse ja lisatoetuse tabelid

 

Pille Sikk
Sotsiaaltöö vanemspetsialist