Otepää Vallavalitsuse istungil 15.08.2022

15.08.2022

 1. Määrati Arula külas asuva Tõrve-Laane katastriüksuse (katastritunnus 63601:002:2712) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Tõrve-Laane, koha-aadress Tõrve-Laane, Arula küla, sihtotstarve maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Tõrvenurme, koha-aadress Tõrvenurme, Arula küla, sihtotstarve maatulundusmaa.
 2. Määrati Tõutsi külas asuva Reedi katastriüksuse (katastritunnus 63601:003:2271) jagamisel moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed järgmiselt: 1.1 katastriüksuse kohanimi Reedi, koha-aadress Reedi, Tõutsi küla, sihtotstarve maatulundusmaa; 1.2 katastriüksuse kohanimi Reedimetsa, koha-aadress Reedimetsa, Tõutsi küla, sihtotstarve maatulundusmaa.
 3. Anti Lauri Pöörile projekteerimistingimused Nüpli külas Kaga kinnistul garaaži ja tehnovõrkude ehitusprojekti koostamiseks.
 4. Anti Peeter Holtsile projekteerimistingimused Truuta külas Oruveere kinnistul abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
 5. Anti Sven Erik Kalbergile projekteerimistingimused Restu külas Taga-Meleva kinnistul abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
 6. Anti Kastolatsi külas Poti kinnistul asuvale ehitisele (elamu) kasutusluba.
 7. Määrati tervisetoetus kolmele isikule kogusummas 239,88 eurot.
 8. Määrati kahele isikule sotsiaalteenuse toetus.
 9. Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul kahele isikule kogusummas 650 eurot.
 10. Anti otsustuskorras Sihtasutuse Tehvandi Spordikeskus (registrikood 90007715) tasuta kasutusse Tehvandi discgolfi radasid nr 8 – 12 teenindav maa-ala Otepää külas asuvast Linnamäetagune kinnistust (kinnistu registriosa nr 11730450, katastritunnus 55701:001:0139) ja Otepää vallasiseses linnas asuvast Linnamäe org kinnistust (kinnistu registriosa nr 2294540, katastritunnus 55601:004:1870).
 11. Otsustati anda nõustumus 12. märtsil 2020. a Kobras OÜ-ga sõlmitud hankelepingu muutmiseks.